20. MÁJ - MEDZINÁRODNÝ DEŇ KLINICKÝCH SKÚŠANÍ

Klinické skúšania zisťujú účinnosť a bezpečnosť skúšaného lieku, alebo liekovej kombinácie, či iného liečebného postupu. Častokrát sa práve vďaka klinickým skúšaniam môžu pacienti dostať k inovatívnej, nádejnej a v niektorých prípadoch aj finančne náročnej liečbe.

Klinické skúšania zohrávajú veľmi významnú úlohu nielen v liečbe onkologických ochorení. Práve vďaka nim sa na trh môžu dostať lieky, ktoré zlepšujú zdravotný stav pacientov, prípadne ich dokážu z ochorenia úplne vyliečiť.

Ďakujeme všetkým lekárom, vedcom, odborníkom a samozrejme pacientom, účastníkom klinických skúšaní, ktorí sa podieľajú na tejto forme výskumu, že vďaka nim môžu pacienti získať nádej na dlhší život, vyliečenie, lepšiu kvalitu života.

Viac informácií sa dočítate tu: