NOI GRANTS

Lekári - onkológovia využite ďalšiu príležitosť získať najnovšie medicínske poznatky, spoznať aktuálne trendy vo svojom špecializovanom odbore na krátkodobej zahraničnej stáži v trvaní min 1 mesiac a max 3 mesiace. Národný onkologický inštitút vyhlásil už štvrtú výzvu na udelenie grantu. Žiadosti na udelenie grantu môžete posielať od 1.6. až do 31.8.2020.

Sami si vyberte prestížne pracovisko, rozšírte svoje profesijné kontakty a nadobudnuté skúsenosti zo stáže môžete použiť v praxi po návrate na Slovensko.

More information

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Predstavujeme Výročnú správu za rok 2019 o Stave onkológie na Slovensku, ktorá sa venuje oblasti klinickej onkológie, detskej a experimentálnej onkológie, radiačnej onkológie, paliatívnej medicíny a tiež mapuje stav geriatrickej onkológie na Slovensku.

Poskytuje prehľad onkologických, hematoonkologických pracovísk, pracovísk radiačnej onkológie ako aj paliatívnej starostlivosti na Slovensku. Rok 2019 predstavuje historický míľnik spustenia 3 štátom riadených onkologických skríningov.

More information

MORE THAN 30,000 NEW CASES OF ONCOLOGICAL DISEASES ARISE IN SLOVAKIA EACH YEAR.

BUT IT DOESN’T HAVE TO BE THAT WAY...

Zapojte sa do skríningu, môže Vám zachrániť život. Na Slovensku prebiehajú tri skríningové programy:

ESMO guides for patients

Predstavujeme najnovšiu pacientsku brožúrku: ŽIVOT PO STANOVENÍ ONKOLOGICKEJ DIAGNÓZY z dielne ESMO. Diagnostikovanie rakoviny je ťažkou emočnou skúškou pre pacientov, ale aj ich blízkych.

Hlavným cieľom je zotaviť sa v najkratšom možnom čase, vrátiť sa do normálneho života, ak je to možné, prípadne si nájsť v živote nové uplatnenie.

National Oncology Program

The primary goal of the National Oncology Program is to reduce the incidence (new cases of disease) and mortality of oncological diseases and improve the quality of life of cancer patients.

More information

Event calendar

EHA 2020
11.6.2020 - 14.6.2020
informácia o konaní konferencie bude k dispozícii koncom apríla
XI. Bardejovské Onkologické Dni
18.6.2020 - 19.6.2020
Novinky z ASCO 2020
22.6.2020 - 22.6.2020
slovenskými odborníkmi bude pripravený videozáznam s výsledkami vybraných prác, prezentovaných vo virtuálnom formáte ASCO výročnej konferencie
Dni mladých onkológov
10.9.2020 - 12.9.2020
ESMO 2020
18.9.2020 - 22.9.2020
Aktualny stav v liecbe karcinomu pluc / Aktualny manazment karcinomu prsnika a gynekologickych malignit / Aktualne problemy v manazmente GI malignant
6.11.2020 - 8.11.2020
XXIV. ročník KE chemoterapeutické dni
26.11.2020 - 28.11.2020
San Antonio Brest cancer
8.12.2020 - 12.12.2020