Awarded NOI grants

3rd call

Based on an assessment by independent Scientific Committee for NOI grants for international fellowships, the NOI grant was awarded on March 4, 2020 to:

JUDr. MUDr. Patrikovi Palackovi, PhD., MPH, MBA, LL.M., Interná klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
Grant NOI č.: 20200304/SVKNOI/4
téma: Genitourinárne malignity - liečba, výskum, manažment ambulantných pacientov
pracovisko: Institut Gustave Roussy, Paris, Francúzsko
školiteľ: Prof. Karim Fizazi

Congratulations!

2nd call

Based on an assessment by independent Scientific Committee for NOI grants for international fellowships, the NOI grant was awarded on November 11, 2019 to:


MUDr. Michaele Švajdovej, Oddelenie klinickej a radiačnej onkológie, Klinika radiačnej a klinickej onkológie ÚVN SNP Ružomberok
Grant NOI č.: 20191111/SVKNOI/3
téma: Kontúrovanie a plánovanie vybraných onkologických diagnóz so zameraním na rádioterapiu nádorov hlavy a krku, stereotaktická rádioterapia, využitie 4-D CT a respiratory gatingu.
pracovisko: Department of Radiation Oncology, James Cancer Hospital, Ohio, USA
školiteľ: Dr. Arnab Chakravarti
Report from fellowship


Congratulations!

1st call

Based on an assessment by independent Scientific Committee for NOI grants for fellowships abroad, the NOI grant was awarded on August 26, 2019 to:


MUDr. Kataríne Rejlekovej, PhD, II. Onkologická klinika, LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Grant NOI č.: 20190826/SVKNOI/1
téma: Choriokarcinomový syndróm pri pokročilých testikulárnych germinatívnych nádoroch
pracovisko: Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA
školiteľ: Dr. Darren R. Feldman
Report from fellowship


MUDr. Márii Beníčkovej, Klinika pediatrickej onkológie a hematológie, DFNsP Banská Bystrica
Grant NOI č.: 20190826/SVKNOI/2
téma: Liečba detských solídnych nádorov so zameraním na neuroblastóm a hepatoblastóm.
pracovisko: Institut Gustave Roussy, Paris, Francúzsko
školiteľ: Dr. Dominique Valteau-Couanet

Congratulations!