Annual reports

Národný onkologický inštitút každoročne zostavuje výročnú správu o stave onkológie na Slovensku, ktorá sa venuje oblasti klinickej, radiačnej, detskej, experimentálnej a paliatívnej onkológie, napĺňaniu Národného onkologického programu, činnosti onkologických spoločností a pracovných skupín, ako aj vede a výskumu v onkológii.

A‎‎nnual report for 2019:


A‎‎nnual report for 2018: