Professionals

V súčasnosti je jednou z dôležitých úloh Ministerstva zdravotníctva SR spustenie a podpora národných skríningových programov pre tri nádorové ochorenia: kolorektálny karcinóm, karcinóm krčku maternice a karcinóm prsníka. Ide o optimálnu formu diagnostiky ochorenia v asymptomatickom, ideálne skorom štádiu, ktorá prispeje k účinnej liečbe. U vybraných onkologických ochorení, akými je kolorektálny karcinóm a karcinóm krčka maternice, skríning môže byť aj prevenciou, keďže je možnosť zachytiť a liečiť ochorenie v štádiu tzv. prekancerózy, teda ochorenia, ktoré je predstupňom karcinómu.

Prvá fáza skríningového programu pre kolorektálny karcinóm sa začala v januári 2019 na vzorke 20 tisíc ľudí vo veku od 50 do 75 rokov podľa výberu zdravotných poisťovní. Tento skríningový program bude v roku 2020 pokračovať svojou druhou fázou.

The Ministry of Health of the SR launched breast cancer screening on September 3, 2019. Health insurance companies invite women aged 50 to 69 who have not undergone mammography for the last two years and do not have breast cancer in their medical history. Invitation to mammography examination sent by the health insurance company also acts as a referral.

A new cervical cancer screening is going to be added in 2020, intended for women aged over 23. Health insurance companies will invite women who have not had a gynecological check-up for the last 3 years and are not treated for certain gynecological diseases.

The role of the National Oncology Institute in these screenings is to provide expert help with the analysis of screening results in order to assess its quality and effectiveness and thus create prospective predictions and recommendations for further screening of individual oncological diseases in Slovakia in cooperation with the National Health Information Center (NHIC).