"Conversations about Lung Cancer"

Všeobecné informácie
Termín
10.8.2022 14:00-16:00
Miesto
Prednášková sála, 4. poschodie, hlavná budova
Národný onkologický ústav, Klenová 1, Bratislava (mapa)
online Indiana University Simon Comprehensive Cancer Center, Indiana, USA
Doprava
  • MHD: Trolejbus 45, 49
  • Autom: parkovisko pred ústavom, alebo vnútri areálu (4 hodiny zdarma)
Pod záštitou
Národný onkologický ústav/Národný onkologický inštitút
Indiana University - Simon Comprehensive Cancer Center
Slovenská onkologická spoločnosť, organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti
Organizačný tím
MUDr. Mária Rečková, PhD., maria.reckova@noisk.sk
RNDr. Soňa Čierniková, PhD., sona.ciernikova@noisk.sk
prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., michal.mego@nou.sk
MUDr. Lenka Medvecová, lenka.medvecova@pokopoprad.sk
doc. MUDr. Michal Chovanec, PhD., michal.chovanec@nou.sk
Poplatky
Účasť na konferencii je bezplatná
Kredity:
Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania (Continuing Medical Education, CME) v rámci Slovenskej lekárskej komory (SLK). Registrovaní účastníci získajú za účasť na odbornom podujatí kredity CME, ktoré budú automaticky pripísané do ich konta v SLK na základe uvedeného čísla v SLK.
Livestream

Livestream je prístupný len pre registrovaných účastníkov. Linka bude zaslaná po registrácii na Váš email.

Program
14:00-14:10
Úvod
Ing. Tomáš Alscher, MPH., Director of National Cancer Institute, Bratislava
Kelvin P. Lee, MD, Director of IU Simon Comprehensive Cancer Center, Indianapolis

Rakovina pľúc – Prevencia a liečba

14:10-14:20
Fajčenie ostáva významným rizikovým faktorom rakoviny pľúc
MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.
14:10-14:20
Skríning rakoviny pľúc
MUDr. Dominik Juskanič, EDiNR
14:30-15:00
Prehľad imunoterapie pri liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc – najmodernejšie postupy
prof. Nasser H. Hanna, MD.
15:00-15:20
Liečba nemalobunkového karcinómu pľúc s riadiacimi mutáciami
Doc. MUDr. P. Beržinec, CSc., FCCP
15:20-15:55
Odborná panelová diskusia:
Doc. MUDr. P. Beržinec, CSc., FCCP, MUDr. R. Godál, prof. N. Hanna, MD., MUDr. D. Juskanič, EDiNR, MUDr. L. Medvecová, MUDr. Ľ. Okruhlica, CSc., MUDr. Z. Pribulová, MUDr. M. Urda, PhD., MUDr. M. Veselá
15:55-16:00
Záverečné poznámky, Koniec
Registrácia

Registrácia ukončená

Podujatie podporili