Kontakty

Nachádzate sa tu

MUDr. Mária Rečková, PhD.
riaditeľka
Tel: + 421 2 59 378  429, +421 918 397 929
E-mail: maria.reckova@noisk.sk, noi@noisk.sk
 
Mgr. Patrícia Kubicová
odborný referent
Tel: + 421 2 59 378  224
E-mail: noi@noisk.sk
 

Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MPH 

farmakoekonóm

E-mail: robert.babela@noisk.sk

 

Dott. David Balla, M.A.

analytik

E-mail: david.balla@noisk.sk

 

Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD.

epidemiologička

E-mail: alexandra.brazinova@noisk.sk

 

Roman Novota

analytik

E-mail: roman.novota@noisk.sk

 

RNDr. Eva Popreňáková, PhD.

koordinátorka Registra klinických skúšaní

E-mail: eva.poprenakova@noisk.sk

 

ADRESA

Národný onkologický inštitút
Klenová 1
833 10 Bratislava