Zoznam onkologických liekov

Zoznam onkologických liekov

Národný onkologický inštitút vám v spolupráci s renovovanou medzinárodnou spoločnosťou v oblasti zdravotníckych dát IQVIA pripravuje a poskytuje pravidelný prehľad onkologických liekov, ktoré boli registrované Európskou liekovou agentúrou (EMA) a informáciu o ich dostupnosti pre lekárov a pacientov na Slovensku.

Zoznam poskytuje prehľad schválených liekov a liekov prioritne dostupných cez štandardnú kategorizáciu liekov zverejňovanú na stránke MZSR (https://www.health.gov.sk/?zoznam-kategorizovanych-liekov) s platnosťou od prvého dňa aktuálneho mesiaca. Ministerstvo zdravotníctva SR spolu s kategorizačným zoznamom publikuje aj aktuálne platné indikačné a preskribčné obmedzenia (súbor Časť B: Indikačné obmedzenia). Indikačné obmedzenia sa môžu odlišovať od indikácií v platnom súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC).

Náš zoznam obsahuje aj lieky, ktoré ku dňu generovania údajov neboli ešte zaradené do štandardnej kategorizácie. Niektoré molekuly môžu byť v súčasnosti hradené aj nad rámec kategorizácie (tzv. lieky na výnimku). Aktuálne zoznamy takýchto liekov sú dostupné na web stránkach zdravotných poisťovní na Slovensku.

Dátum poslednej aktualizácie: 19.04.2021.

ATC kód Aktívna látka Kategorizácia liekov Link Žiadosti do poisťovne
{{liek.atc_kod}} {{ liek.aktivna_latka }}
Indikačné obmedzenia

*1 Napr. lieky hradené nad rámec kategorizácie

Zdrojový súbor poskytnutý spoločnosťou IQVIA je dostupný na vyžiadanie emailom na adresu: robert.babela@noisk.sk

Lieky hradené nad rámec kategorizácie môžete nájsť tu:
VšZP: https://www.vszp.sk/poskytovatelia/zdravotna-starostlivost/zoznam-liekov/zoznam-liekov-ktore-hradi-vszp-nad-ramec-kategorizacie/
Dôvera: https://www.dovera.sk/lekar/predchadzajuci-suhlas
Union: https://www.union.sk/lieky-hradene-nad-ramec-kategorizacie

Linky na nové registrované lieky