Diagnostika a liečba

Zoznam onkologických liekov

Národný onkologický inštitút vám v spolupráci s renovovanou medzinárodnou spoločnosťou v oblasti zdravotníckych dát IQVIA pripravuje a poskytuje pravidelný prehľad onkologických liekov, ktoré boli registrované Európskou liekovou agentúrou (EMA) a informáciu o ich dostupnosti pre lekárov a pacientov na Slovensku.

Zoznam poskytuje prehľad schválených liekov a liekov prioritne dostupných cez štandardnú kategorizáciu liekov zverejňovanú na stránke MZSR (https://www.health.gov.sk/?zoznam-kategorizovanych-liekov) s platnosťou od prvého dňa aktuálneho mesiaca. Ministerstvo zdravotníctva SR spolu s kategorizačným zoznamom publikuje aj aktuálne platné indikačné a preskribčné obmedzenia (súbor Časť B: Indikačné obmedzenia). Indikačné obmedzenia sa môžu odlišovať od indikácií v platnom súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC).

Náš zoznam obsahuje aj lieky, ktoré ku dňu generovania údajov neboli ešte zaradené do štandardnej kategorizácie. Niektoré molekuly môžu byť v súčasnosti hradené aj nad rámec kategorizácie (tzv. lieky na výnimku). Aktuálne zoznamy takýchto liekov sú dostupné na web stránkach zdravotných poisťovní na Slovensku.

ATC kód Aktívna látka Kategorizácia liekov Link Žiadosti do poisťovne
{{liek.atc_kod}} {{ liek.aktivna_latka }}
Indikačné obmedzenia

*1 Napr. lieky hradené nad rámec kategorizácie

Zdrojový súbor poskytnutý spoločnosťou IQVIA je dostupný na vyžiadanie emailom na adresu: robert.babela@noisk.sk

Lieky hradené nad rámec kategorizácie môžete nájsť tu:
VšZP: https://www.vszp.sk/poskytovatelia/zdravotna-starostlivost/zoznam-liekov/zoznam-liekov-ktore-hradi-vszp-nad-ramec-kategorizacie/
Dôvera: https://www.dovera.sk/lekar/predchadzajuci-suhlas
Union: https://www.union.sk/lieky-hradene-nad-ramec-kategorizacie

Linky na nové registrované lieky

Linky na liečebné odporúčania