NOI granty

VÝZVA - NOI GRANT

Výzva na žiadosť o NOI grant, ktorá bola vyhlásená Národným onkologickým inštitútom (NOI) bola ukončená 31.10.2019.

Výsledky udelenia NOI grantu budú uvedené na webovej stránke NOI v časti Lekár → NOI granty do 30.11.2019.

Národný onkologický inštitút (NOI) vyhlasuje výzvu na žiadosti o NOI grant, ktorý je určený pre krátkodobé zahraničné stáže.

Žiadosti je možné posielať od 16.9. 2019 do 31.10.2019.

Výsledky udelenia NOI grantu budú uvedené na webovej stránke NOI v časti Lekár, NOI granty do 30.11.2019.

Žiadosti zasielajte elektronicky na adresu: grant@noisk.sk

Dokumenty potrebné ku žiadosti

A. Popis projektu

B. Životopis

C. Odporúčací list domáceho pracoviska

D. Akceptačný list pracoviska stážového pobytu

E. Správa zo stážového pobytu

Podmienky žiadosti o udelenie NOI grantu

Pravidlá pre činnosť Vedeckej komisie na udeľovanie grantov NOI na zahraničné stáže