NOI granty

Na základe hodnotenia nezávislou Vedeckou komisiou pre udeľovanie NOI grantov na zahraničné stáže bol dňa 26.8.2019 udelený grant NOI:

MUDr. Kataríne Rejlekovej, PhD, II. Onkologická klinika, LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
téma: Choriokarcinomový syndróm pri pokročilých testikulárnych germinatívnych nádoroch
pracovisko: Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA
školiteľ: Dr. Darren R. Feldman

MUDr. Márii Beníčkovej, Klinika pediatrickej onkológie a hematológie, DFNsP Banská Bystrica
téma: Liečba detských solídnych nádorov so zameraním na neuroblastóm a hepatoblastóm.
pracovisko: Institut Gustave Roussy, Paris, Francúzsko
školiteľ: Dr. Dominique Valteau-Couanet

Blahoželáme!