NOI granty

VÝZVA - NOI GRANT

Národný onkologický inštitút (NOI) predlžuje výzvu na žiadosti o NOI grant, ktorý je určený pre krátkodobé zahraničné stáže.

Žiadosti je možné posielať od 1.6.2021 do 30.11.2021.

Výsledky udelenia NOI grantu budú uvedené na webovej stránke NOI v časti Lekár, NOI granty do 15.12.2021.

Žiadosti zasielajte elektronicky na adresu: grant@noisk.sk

Dokumenty potrebné ku žiadosti

A. Popis projektu

B. Životopis

C. Odporúčací list domáceho pracoviska

D. Akceptačný list pracoviska stážového pobytu

E. Správa zo stážového pobytu

Podmienky žiadosti o udelenie NOI grantu

Pravidlá pre činnosť Vedeckej rady NOI pri udeľovaní grantov NOI na krátkodobé zahraničné stáže