Udelené granty NOI

5.výzva

V rámci 5. výzvy o NOI grant, ktorá bola vyhlásená od 1.1. do 31.3.2021 nebol udelený grant, lebo prihlášku neposlal žiaden záujemca.

4.výzva

Na základe hodnotenia nezávislou Vedeckou komisiou pre udeľovanie NOI grantov na zahraničné stáže bol dňa 14.9.2020 udelený grant NOI:

MUDr. Michaele Sojákovej, PhD., II. Onkologická klinika, LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Grant NOI č.: 20200914/SVKNOI/5
téma: Získanie nových skúsenosti v diagnostike a liečbe nádorov mäkkých tkanív a ich následná aplikácia v klinickej praxi a manažmente našich pacientov v Národnom onkologickom ústave.
pracovisko: Memorial Sloan Kettering Cancer Centre – Gastric and mixed Tumor Service
školiteľ: Samuel Singer, MD, FACS


MUDr. Anne Ballovej, NÚDCH, Bratislava
Grant NOI č.: 20200914/SVKNOI/6
téma: Inovácie štandardných postupov v molekulárnej diagnostike a uchovávaní biologického materiálu tumorov CNS u pediatrických pacientov.
pracovisko: Princess Máxima Center pre pediatrickú onkológiu, Utrecht, Holandsko
školiteľ: Sabine Plasschaert, MD, PhD.

Blahoželáme!

3.výzva

Na základe hodnotenia nezávislou Vedeckou komisiou pre udeľovanie NOI grantov na zahraničné stáže bol dňa 4.3.2020 udelený grant NOI:

JUDr. MUDr. Patrikovi Palackovi, PhD., MPH, MBA, LL.M., Interná klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
Grant NOI č.: 20200304/SVKNOI/4
téma: Genitourinárne malignity - liečba, výskum, manažment ambulantných pacientov
pracovisko: Institut Gustave Roussy, Paris, Francúzsko
školiteľ: Prof. Karim Fizazi

Blahoželáme!

2.výzva

Na základe hodnotenia nezávislou Vedeckou komisiou pre udeľovanie NOI grantov na zahraničné stáže bol dňa 11.11. 2019 udelený grant NOI:

MUDr. Michaele Švajdovej, Oddelenie klinickej a radiačnej onkológie, Klinika radiačnej a klinickej onkológie ÚVN SNP Ružomberok
Grant NOI č.: 20191111/SVKNOI/3
téma: Kontúrovanie a plánovanie vybraných onkologických diagnóz so zameraním na rádioterapiu nádorov hlavy a krku, stereotaktická rádioterapia, využitie 4-D CT a respiratory gatingu
pracovisko: Department of Radiation Oncology, James Cancer Hospital, Ohio, USA
školiteľ: Dr. Arnab Chakravarti

Blahoželáme!

1.výzva

Na základe hodnotenia nezávislou Vedeckou komisiou pre udeľovanie NOI grantov na zahraničné stáže bol dňa 26.8.2019 udelený grant NOI:

MUDr. Kataríne Rejlekovej, PhD, II. Onkologická klinika, LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Grant NOI č.: 20190826/SVKNOI/1
téma: Choriokarcinomový syndróm pri pokročilých testikulárnych germinatívnych nádoroch
pracovisko: Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA
školiteľ: Dr. Darren R. Feldman

MUDr. Márii Beníčkovej, Klinika pediatrickej onkológie a hematológie, DFNsP Banská Bystrica
Grant NOI č.: 20190826/SVKNOI/2
téma: Liečba detských solídnych nádorov so zameraním na neuroblastóm a hepatoblastóm
pracovisko: Institut Gustave Roussy, Paris, Francúzsko
školiteľ: Dr. Dominique Valteau-Couanet

Blahoželáme!