Udelené granty NOI

4.výzva

Na základe hodnotenia nezávislou Vedeckou komisiou pre udeľovanie NOI grantov na zahraničné stáže bol dňa 14.9.2020 udelený grant NOI:

MUDr. Michaele Sojákovej, PhD., II. Onkologická klinika, LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Grant NOI č.: 20200914/SVKNOI/5
téma: Získanie nových skúsenosti v diagnostike a liečbe nádorov mäkkých tkanív a ich následná aplikácia v klinickej praxi a manažmente našich pacientov v Národnom onkologickom ústave.
pracovisko: Memorial Sloan Kettering Cancer Centre – Gastric and mixed Tumor Service
školiteľ: Samuel Singer, MD, FACS


MUDr. Anne Ballovej, NÚDCH, Bratislava
Grant NOI č.: 20200914/SVKNOI/6
téma: Inovácie štandardných postupov v molekulárnej diagnostike a uchovávaní biologického materiálu tumorov CNS u pediatrických pacientov.
pracovisko: Princess Máxima Center pre pediatrickú onkológiu, Utrecht, Holandsko
školiteľ: Sabine Plasschaert, MD, PhD.

Blahoželáme!

3.výzva

Na základe hodnotenia nezávislou Vedeckou komisiou pre udeľovanie NOI grantov na zahraničné stáže bol dňa 4.3.2020 udelený grant NOI:

JUDr. MUDr. Patrikovi Palackovi, PhD., MPH, MBA, LL.M., Interná klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
Grant NOI č.: 20200304/SVKNOI/4
téma: Genitourinárne malignity - liečba, výskum, manažment ambulantných pacientov
pracovisko: Institut Gustave Roussy, Paris, Francúzsko
školiteľ: Prof. Karim Fizazi

Blahoželáme!

2.výzva

Na základe hodnotenia nezávislou Vedeckou komisiou pre udeľovanie NOI grantov na zahraničné stáže bol dňa 11.11. 2019 udelený grant NOI:

MUDr. Michaele Švajdovej, Oddelenie klinickej a radiačnej onkológie, Klinika radiačnej a klinickej onkológie ÚVN SNP Ružomberok
Grant NOI č.: 20191111/SVKNOI/3
téma: Kontúrovanie a plánovanie vybraných onkologických diagnóz so zameraním na rádioterapiu nádorov hlavy a krku, stereotaktická rádioterapia, využitie 4-D CT a respiratory gatingu
pracovisko: Department of Radiation Oncology, James Cancer Hospital, Ohio, USA
školiteľ: Dr. Arnab Chakravarti

Blahoželáme!

1.výzva

Na základe hodnotenia nezávislou Vedeckou komisiou pre udeľovanie NOI grantov na zahraničné stáže bol dňa 26.8.2019 udelený grant NOI:

MUDr. Kataríne Rejlekovej, PhD, II. Onkologická klinika, LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Grant NOI č.: 20190826/SVKNOI/1
téma: Choriokarcinomový syndróm pri pokročilých testikulárnych germinatívnych nádoroch
pracovisko: Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA
školiteľ: Dr. Darren R. Feldman

MUDr. Márii Beníčkovej, Klinika pediatrickej onkológie a hematológie, DFNsP Banská Bystrica
Grant NOI č.: 20190826/SVKNOI/2
téma: Liečba detských solídnych nádorov so zameraním na neuroblastóm a hepatoblastóm
pracovisko: Institut Gustave Roussy, Paris, Francúzsko
školiteľ: Dr. Dominique Valteau-Couanet

Blahoželáme!