Výročné správy

Výročné správy

Slovenská kooperatívna onkologická skupina

Milí kolegovia,

Rok 2020 ubehol zváštnym tempom a naplnený nečakanými udalosťami. Naša práca, v čase pandémie náročnejšia, sa však nezastavila.

Prvé stretnutie výboru SCOG sa uskutočnilo počas Bratislavských onkologických dní 2019, kedy bola možnosť osobného stretnutia a v tejto tradícii sme chceli pokračovať. Okolnosti nám však v roku 2020 neumožnili stretnúť sa osobne, keďže sme sa presunuli v rámci konferencií a stretávaní do virtuálneho sveta. Veríme, že v roku 2021 sa situácia z tohto pohľadu zlepší.

Dovoľte mi poďakovať sa Vám za Vašu pomoc pri vyplnení dotazníka, ktorý nám umožní zorientovať sa vo Vašich potrebách a ďakujeme Vám aj za Vaše postrehy.

Radi by sme prispeli k zvýšenému prístupu ku klinickým skúšaniam na Slovensku. Inovatívne lieky sú na Slovensku prakticky nedostupné, a veríme, že aj táto situácia sa začne postupne zlepšovať, tak ako to bolo deklarované súčasným vedením Ministerstva zdravotníctva SR. Aj v krajinách, kde sú inovatívne lieky viacmenej dostpné má enormný význam využívať možnosť liečby pacientov, ktorí na to vhodní sú, v rámci klinických skúšaní (KS). Bohužiaľ aj v tomto smere sme na Slovensku pozadu.

Veríme, že v rámci SCOG sa nám tiež podarí rozvinúť spoluprácu s obdobnými kooperatívnymi skupinami v zahraničí, a tak zvýšiť dostupnosť klinických skúšaní aj takýmto spôsobom.

Na začiatku nového roku mi dovoľte poslať Vám výročnú správu SCOG 2020 a zaželať hlavne pevné zdravie, šťastie, spokojnosť a vela spoločných úspechov.

So srdečným pozdravom,
Mária Rečková

V Bratislave, 20.1.2021