Vzdelávanie

Vybrané domáce onkologické kongresy:

Vybrané zahraničné onkologické kongresy:

2019

2020

* na týchto stránkach sú priebežne aktualizované informácie

E-learning:

Užitočné linky: