Slovenská kooperatívna onkologická skupina

Slovenská kooperatívna onkologická skupina (SCOG) vznikla 14. júna 2019 ako pracovná skupina Národného onkologického inštitútu. SCOG je formálne združenie onkologických pracovísk kooperujúcich na realizácii akademických a priemyslom iniciovaných onkologických klinických skúšaní v Slovenskej republike.

Poslaním SCOG je prepojiť akademické pracoviská, ostatné onkologické klinické pracoviská, farmaceutické a biotechnické spoločnosti s cieľom uskutočňovať koordinovaný onkologický výskum na Slovensku za účelom zlepšenia starostlivosti o onkologických pacientov na Slovensku. Činnosť SCOG je definovaná v Stanovách.

Výbor SCOG Pracoviská SCOG Výročné správy Formuláre

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že táto časť je určená iba pre odbornú verejnosť.