Pracoviská SCOG

Databáza pracovísk, ktoré sú členmi Slovenskej kooperatívnej onkologickej skupiny (SCOG), pracovnej skupiny Národného onkologického inštitútu bola aktualizovaná dňa 28.7.2023

Centrum Pracovisko Diagnóza Hlavný kontakt pre feasibility Kontaktný email
Fakultná nemocnica Trnava Fakultná nemocnica Trnava, Onkologická klinika, ul. A. Žarnova 11, 917 75 Trnava
Prednosta: Doc. MUDr. Marián Streško, PhD.
karcinóm prsníka, pankreasu, kolorektálny karcinóm, karcinóm žalúdka, karcinóm močového mechúra Referát biomedicínskeho výskumu,
PharmDr. Veronika Mitašová, MBA
veronika.mitasova@fntt.sk
FNsP J.A. Reimana Prešov FNsP J.A. Reimana Prešov, Ambulancia klinickej onkológie, J. Hollého 14, 081 81 Prešov
Primár:MUDr. Jaroslava Lešková
karcinóm prsníka, karcinóm vaječníkov, kolorektálny karcinóm, karcinóm pľúc Referát klinického skúšania
Mgr. Katarína Kožuchová
kozuchova@fnsppresov.sk
FNsP Trenčín FNsP Trenčín, Onkologické oddelenie, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Primár:MUDr. Branislav Bystrický
Karcinóm prsníka, gynekologické malignity, gastrointestinálne malignity, urologické malignity, CNS nádory Odd. klinických skúšaní
PharmDr. Ľubomíra Hírešová
luboslava.hiresova@fntn.sk
Národný onkologický ústav Národný onkologický ústav, II. Onkologická klinika LFUK a NOÚ, Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ, Klenová 1, 833 10 Bratislava
Prednosta:Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
Solídne nádory, rádioterapia Oddelenie klinických skúšaní NOÚ
Vedúca oddelenia
RNDr. Daniela Světlovská, PhD.

Národný onkologický inštitút/ Národný onkologický ústav
Koordinátorka KS,
Ing. Timea Farkašová

Mgr. Jana Spišáková
daniela.svetlovska@nou.sk
timea.farkasova@noisk.sk
jana.spisakova@nousk.sk
Národný onkologický ústav, Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ, Oddelenie onkohematológie I., Klenová 1, 833 10 Bratislava
Prednosta:doc. MUDr. CSc. MHA FECMM Ľuboš Drgoňa
Hematoonkologické malignity, infekčné ochorenia u onkologických pacientov
Národný onkologický ústav, Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ, Oddelenie onkohematológie I., Klenová 1, 833 10 Bratislava
Primár:MUDr. Andrej Vranovský
Lymfómy
Národný onkologický ústav, Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ, Oddelenie onkohematológie I., Klenová 1, 833 10 Bratislava
MUDr. Miriam Ladická
Mnohopočetný myelóm
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, Onkologická ambulancia, ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov
Lekár:MUDr. Jozef Chovanec st., lekár: MUDr. Jozef Chovanec, ml.
Karcinóm pľúc, prsníka, kolorekta a pankreasu MUDr. Juraj Chovanec jurajchovanec@nsp-bardejov.sk
Onkologický ústav sv. Alžbety >Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Interná klinika VŚZ a SP a OÚSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava
Prednosta: prof. :MUDr., Stanislav Špánik, CSc.
Solídne nádory Mgr. Zuzana Zamutovská zuzana.zamutovska@ousa.sk
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Interná klinika VŚZ a SP a OÚSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava
Primár:MUDr., PhD. Klaudia Gočárová
Solídne nádory, preferenčne nádory hlavy a krku
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Interná klinika VŚZ a SP a OÚSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava
Lekár:MUDr. Bibiána Vertáková Krakovská, PhD
Karcinóm prsníka
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Interná klinika VŚZ a SP a OÚSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava
Lekár: MUDr. Bela Mriňáková, PhD, MHA, MPH
Karcinóm prsníka
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, 812 50 Bratislava
Lekár:MUDr. Vanda Ušáková, PhD.
Solídne nádory, preferenčne nádory gastrointestinálneho traktu
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, 812 50 Bratislava
Lekár:MUDr. Peter Zuzák
Solídne nádory, preferenčne nádory gastrointestinálneho traktu
Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r.o. UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o., Oddelenie klinickej onkológie, Námestie SNP 10, 814 65 Bratislava
Primár:MUDr. Vladimír Václav, Lekár. MUDr. Miriam Drahokoupilová
Solídne malignity MUDr. Miriam Drahokoupilová miriamdrahokoupilova@gmail.com
mdrahokoupilova@milosrdni.sk
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. Lekár: MUDr. Valér Kováč, PhD. Solídne malignity MUDr. Valér Kováč valer.kovac1@gmail.com
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Oddelenie klinickej onkológie, Rastislavova 43, 041 91 Košice
Prednosta :doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc
solídne nádory MVDr. Miroslava Fecková, PhD.
RNDr. Jana Koperdáková, PhD.
feckova@vou.sk
koperdakova@vou.sk
Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Oddelenie klinickej onkológie, Rastislavova 43, 041 91 Košice
Primár: MUDr. Andrea Cipková, MPH
solídne nádory
Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Oddelenie radiačnej onkológie, Rastislavova 43, 041 91 Košice
Primár: Doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD. MHA
Rádioterapia, Karcinóm prostaty a nádory hlavy a krku
POKO Poprad Lekár: MUDr. Juraj Beniak, MUDr. Marián Kakaleljčík, MUDr. Lenka Medvecová, MUDr. Tatiana Albertová, MUDr. Lenka Sako, MUDr. Marcela Uhríková Solídne malignity Mgr. Gabriela Kroupová gabika.kroupova@gmail.com
Onkologické oddelenie, NsP Trebišov Nemocnica s poliklinikou Trebišov, Oddelenie klinickej onkológie
Primár: MUDr. Bibiána Béreš Žiarná, lekár: MUDr. Bibiana Brezinová
Karcinóm pľúc, prsníka, kolorekta, ovárií, pankreasu MUDr. Bibiána Brezinová
Katarína Mrocek
bibiana.brezinova@svetzdravia.com
katarina.mrocek@svetzdravia.com
Ambulancia klinickej onkológie Zdravspol s.r.o., Komárno Vedúci pracoviska: MUDr. Eva Konkolovská, lekár. MUDr. Peter Konkolovský Karcinóm prsníka, ovárií, kolorekta, obličky, prostaty, malígny melanóm MUDr. Peter Konkolovský peter.konkolovsky@gmail.com
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že táto časť je určená iba pre odbornú verejnosť.