Výbor SCOG

Zloženie výboru SCOG:

MUDr. Mária Rečková, PhD. - predsedkyňa

MUDr. Branislav Bystrický, PhD, MPH - podpredseda

Ing. Timea Farkašová - tajomník

členovia:

Doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.

MUDr. Juraj Beniak

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Doc. MUDr. Pavol Dubinský, CSc. MPH

MUDr. Jozef Chovanec

Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, PhD.

MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD.

Doc. MUDr. Mária Wágnerová, CSc.


Zápisnica z pracovného stretnutia 20.decembra 2022 Zápisnica z pracovného stretnutia 6.októbra 2021 Zápisnica z pracovného stretnutia 14.júna 2019 List k Výročnej správe 2020