Výbor SCOG

Zloženie výboru SCOG:

MUDr. Mária Rečková, PhD. - predsedkyňa

MUDr. Branislav Bystrický, PhD. - podpredseda

MUDr. Juraj Beniak - tajomník

členovia:

Doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Doc. MUDr. Pavol Dubinský, CSc. MPH

MUDr. Jozef Chovanec

Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, PhD.

MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD.

Doc. MUDr. Mária Wágnerová, CSc.


Zápisnica z pracovného stretnutia 6.októbra 2020 Zápisnica z pracovného stretnutia 14.júna 2019 List k Výročnej správe 2020