Výbor SCOG

Zloženie výboru SCOG:

MUDr. Mária Rečková, PhD. - predsedkyňa

Ing. Timea Farkašová - tajomníčka

členovia:

doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.

MUDr. Branislav Bystrický, PhD, MPH

MUDr. Juraj Beniak

MUDr. Bibiana Brezinová

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA, FECMM

MUDr. Jozef Chovanec, ml.

MUDr. Miriam Drahokoupilová

MUDr. Klaudia Gočárová, PhD.

MUDr. Peter Konkoľovský

MUDr. Valér Kováč, PhD.

MUDr. Jaroslava Lešková, PhD.

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

prof. MUDr. Stanislav Špánik, PhD.

doc. MUDr. Marián Streško, PhD.


Zápisnica z pracovného stretnutia 20.decembra 2022 Zápisnica z pracovného stretnutia 6.októbra 2021 Zápisnica z pracovného stretnutia 14.júna 2019 List k Výročnej správe 2020

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že táto časť je určená iba pre odbornú verejnosť.