Vzdelávanie

Vybrané domáce onkologické kongresy:

Názov Dátum Miesto

Vybrané zahraničné onkologické kongresy:

Názov Dátum Miesto
San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) 6.-10.12.2022
Výročná konferencia Americkej hematologickej spoločnosti, ASH 10.-13.12.2022 New Orleans, Louisiana
* na týchto stránkach sú priebežne aktualizované informácie

Ďalšie možnosti vzdelávania:

E-learning:

Užitočné linky: