International Comparison (ASR)

Select diagnosis to display

Odhadované hodnoty GCO pre rok 2020

Sort by: Alphabetic order Men Women Alphabetic order Men Women Alphabetic order Incidence Mortality Alphabetic order Incidence Mortality
Pre nádorové ochorenia špecifické pre jedno pohlavie je predikovaná hodnota pre opačné pohlavie 0.
Zdrojom dát:
  Spracované: