Skip to main content

National Oncology Register

Type of display
Timeline
Age groups
Diagnoses
Vyberte si typ zobrazenia, ktorý chcete použiť:
 • Časová os: zobrazuje časový priebeh miery výskytu nádorového ochorenia/ nádorových ochorení vo vybranom časovom období.
 • Vekové skupiny: zobrazuje mieru výskytu nádorového ochorenia/ nádorových ochorení vo vybranom roku v 5-ročných vekových skupinách.
 • Diagnózy: zobrazuje nádorové ochorenia zoradené podľa miery výskytu, od najčastejších po menej časté.
 • Timeline
 • Age groups
 • Diagnoses
Type of graph
 • Pri type zobrazenia Časová os sa použije čiarový typ grafu.
 • Pri type zobrazenia Vekové skupiny sa použije stĺpcový typ grafu.
 • Pri type zobrazenia Diagnózy vyberte typ grafu, ktorý sa má použiť: pruhový typ grafu alebo koláčový graf.
Year
 • Pri type zobrazenia Časová os vyberte časový interval, v ktorom sa má zobraziť časový priebeh miery výskytu nádorového ochorenia/ nádorových ochorení.
 • Pri type zobrazenia Vekové skupiny vyberte rok, pre ktorý sa má zobraziť miera výskytu nádorového ochorenia/ nádorových ochorení.
 • Pri type zobrazenia Diagnózy vyberte rok, pre ktorý sa má zobraziť miera výskytu nádorových ochorení zoradených podľa častosti výskytu.
Time interval
-
 • Pri type zobrazenia Časová os vyberte časový interval, v ktorom sa má zobraziť časový priebeh miery výskytu nádorového ochorenia/ nádorových ochorení.
 • Pri type zobrazenia Vekové skupiny vyberte rok, pre ktorý sa má zobraziť miera výskytu nádorového ochorenia/ nádorových ochorení.
 • Pri type zobrazenia Diagnózy vyberte rok, pre ktorý sa má zobraziť miera výskytu nádorových ochorení zoradených podľa častosti výskytu.
Values
Absolute values
Recalculation to 100,000
Age-standardized values for European population
Age-standardized values for world population
Vyberte mieru výskytu nádorového ochorenia/ nádorových ochorení, ktorá sa má pri zobrazení použiť:
 • Absolútne hodnoty
 • Prepočet na 100 000 (incidencia alebo mortalita podľa výberu vo filtri ukazovatele)
 • Vekovo štandardizované hodnoty na európsku populáciu, prepočet na 100 000 ( štandardizovaná incidencia alebo mortalita podľa výberu vo filtri Zobraziť ukazovatele)
 • Vekovo štandardizované hodnoty na svetovú populáciu, prepočet na 100 000 ( štandardizovaná incidencia alebo mortalita podľa výberu vo filtri Zobraziť ukazovatele)
Absolute values
Recalculation to 100,000
Age-standardized values for European population
Age-standardized values for world population
Show indicators
Number of new cases vs Number of deaths Incidence and Mortality
Number of new cases vs Number of deaths, Men Incidence and Mortality, Men
Number of new cases vs Number of deaths, Women Incidence and Mortality, Women
Number of new cases according to sex Incidence according to sex
Number of deaths according to sex Mortality according to sex
Index of number of deaths / number of new cases according to sex Index of Mortality / Incidence according to sex
Number of new cases vs Number of deaths Incidence and Mortality
Number of new cases vs Number of deaths, Men Incidence and Mortality, Men
Number of new cases vs Number of deaths, Women Incidence and Mortality, Women
Number of new cases according to sex Incidence according to sex
Number of deaths according to sex Mortality according to sex
Index of number of deaths / number of new cases according to sex Index of Mortality / Incidence according to sex
Number of new cases Incidence
Number of new cases, Men Incidence, Men
Number of new cases, Women Incidence, Women
Number of deaths Mortality
Number of deaths, Men Mortality, Men
Number of deaths, Women Mortality, Women
Vyberte indikátor a populáciu, ktoré sa majú v zobrazení použiť:
 • Nové prípady alebo úmrtia
 • Celá populácia, muži alebo ženy
Number of new cases vs Number of deaths Incidence and Mortality
Number of new cases vs Number of deaths, Men Incidence and Mortality, Men
Number of new cases vs Number of deaths, Women Incidence and Mortality, Women
Number of new cases according to sex Incidence according to sex
Number of deaths according to sex Mortality according to sex
Index of number of deaths / number of new cases according to sex Index of Mortality / Incidence according to sex
Number of new cases vs Number of deaths Incidence and Mortality
Number of new cases vs Number of deaths, Men Incidence and Mortality, Men
Number of new cases vs Number of deaths, Women Incidence and Mortality, Women
Number of new cases according to sex Incidence according to sex
Number of deaths according to sex Mortality according to sex
Index of number of deaths / number of new cases according to sex Index of Mortality / Incidence according to sex
Number of new cases Incidence
Number of new cases, Men Incidence, Men
Number of new cases, Women Incidence, Women
Number of deaths Mortality
Number of deaths, Men Mortality, Men
Number of deaths, Women Mortality, Women
Population
-
Tento filter je možné použiť v typoch zobrazenia Časová os a Diagnózy.

Vyberte populáciu podľa veku, pre ktorú chcete zobraziť mieru výskytu nádorového ochorenia/ nádorových ochorení.

Horná hranica veku nie je zahrnutá v zobrazení, t.j. Pri výbere napr. 0-20 sa zobrazujú dáta pre vekovú skupinu DO 20 rokov (20-ty rok už nezahŕňa).

Select diagnosis
Zoznam diagnóz
Tento filter je možné použiť v typoch zobrazenia Časová os a Vekové skupiny.

Pri prvom načítaní sú vybrané všetky diagnózy. Pred výberom konkrétnej diagnózy/ skupiny diagnóz je potrebné spraviť Reset diagnóz kliknutím na príslušnú ikonu.

Vyberte diagnózu/ skupinu diagnóz, pre ktorú(é) chcete zobraziť mieru výskytu. Vybraná(é) diagnóza(y) je(sú) zafarbená(é) na modro.

Diagnózy, ktoré nie sú vybrané sú zafarbené na čierno.


Select all Reset diagnoses
I. MALIGNANT NEOPLASMS OF HEAD AND NECK I. MALIGNANT NEOPLASMS OF HEAD AND NECK
     C00-C08 Malignant neoplasms of lip and oral cavity C00-C08 Malignant neoplasms of lip and oral cavity
         C00 Malignant neoplasm of lip C00 Malignant neoplasm of lip
         C01 Malignant neoplasm of base of tongue C01 Malignant neoplasm of base of tongue
         C02 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue C02 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue
         C03 Malignant neoplasm of gum C03 Malignant neoplasm of gum
         C04 Malignant neoplasm of floor of mouth C04 Malignant neoplasm of floor of mouth
         C05 Malignant neoplasm of palate C05 Malignant neoplasm of palate
         C06 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth C06 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth
         C07 Malignant neoplasm of parotid gland C07 Malignant neoplasm of parotid gland
         C08 Malignant neoplasm of other and unspecified major salivary glands C08 Malignant neoplasm of other and unspecified major salivary glands
         D00 Carcinoma in situ of oral cavity, esophagus and stomach D00 Carcinoma in situ of oral cavity, esophagus and stomach
     C09-C14 Malignant neoplasm of pharynx C09-C14 Malignant neoplasm of pharynx
         C09 Malignant neoplasm of tonsil C09 Malignant neoplasm of tonsil
         C10 Malignant neoplasm of oropharynx C10 Malignant neoplasm of oropharynx
         C11 Malignant neoplasm of nasopharynx C11 Malignant neoplasm of nasopharynx
         C12 Malignant neoplasm of pyriform sinus C12 Malignant neoplasm of pyriform sinus
         C13 Malignant neoplasm of hypopharynx C13 Malignant neoplasm of hypopharynx
         C14 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the lip, oral cavity and pharynx C14 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the lip, oral cavity and pharynx
II. MALIGNANT NEOPLASMS OF DIGESTIVE ORGANS II. MALIGNANT NEOPLASMS OF DIGESTIVE ORGANS
     C15 Malignant neoplasm of esophagus C15 Malignant neoplasm of esophagus
     C16 Malignant neoplasm of stomach C16 Malignant neoplasm of stomach
     C17 Malignant neoplasm of small intestine C17 Malignant neoplasm of small intestine
     C18 – C20 Malignant neoplasm of colon, rectosigmoid junction and rectum C18 – C20 Malignant neoplasm of colon, rectosigmoid junction and rectum
         C18 Malignant neoplasm of colon C18 Malignant neoplasm of colon
         C19 Malignant neoplasm of rectosigmoid junction C19 Malignant neoplasm of rectosigmoid junction
         C20 Malignant neoplasm of rectum C20 Malignant neoplasm of rectum
     C21 Malignant neoplasm of anus and anal canal C21 Malignant neoplasm of anus and anal canal
     C22 Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts C22 Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts
     C23, C24 Malignant neoplasm of gallbladder and other and unspecified parts of biliary tract C23, C24 Malignant neoplasm of gallbladder and other and unspecified parts of biliary tract
         C23 Malignant neoplasm of gallbladder C23 Malignant neoplasm of gallbladder
         C24 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary tract C24 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary tract
     C25 Malignant neoplasm of pancreas C25 Malignant neoplasm of pancreas
     C26 Malignant neoplasm of other and ill-defined digestive organs C26 Malignant neoplasm of other and ill-defined digestive organs
     D01 Carcinoma in situ of other and unspecified digestive organs D01 Carcinoma in situ of other and unspecified digestive organs
     D37 Neoplasm of uncertain behavior of oral cavity and digestive organs D37 Neoplasm of uncertain behavior of oral cavity and digestive organs
III. MALIGNANT NEOPLASMS OF RESPIRATORY AND INTRATHORACIC ORGANS III. MALIGNANT NEOPLASMS OF RESPIRATORY AND INTRATHORACIC ORGANS
     C30 Malignant neoplasm of nasal cavity and middle ear C30 Malignant neoplasm of nasal cavity and middle ear
     C31 Malignant neoplasm of accessory sinuses C31 Malignant neoplasm of accessory sinuses
     C32 Malignant neoplasm of larynx C32 Malignant neoplasm of larynx
     C33, C34 Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung C33, C34 Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung
         C33 Malignant neoplasm of trachea C33 Malignant neoplasm of trachea
         C34 Malignant neoplasm of bronchus and lung C34 Malignant neoplasm of bronchus and lung
     D02 Carcinoma in situ of middle ear and respiratory system D02 Carcinoma in situ of middle ear and respiratory system
     C37 Malignant neoplasm of thymus C37 Malignant neoplasm of thymus
     C38 Malignant neoplasm of heart, mediastinum and pleura C38 Malignant neoplasm of heart, mediastinum and pleura
     C39 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the respiratory system and intrathoracic organs C39 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the respiratory system and intrathoracic organs
     D38 Neoplasm of uncertain behavior of middle ear and respiratory and intrathoracic organs D38 Neoplasm of uncertain behavior of middle ear and respiratory and intrathoracic organs
IV. MALIGNANT NEOPLASMS OF BONES, ARTICULAR CARTILAGE, MESOTHELIAL AND SOFT TISSUE IV. MALIGNANT NEOPLASMS OF BONES, ARTICULAR CARTILAGE, MESOTHELIAL AND SOFT TISSUE
     C40-C41 Malignant neoplasms of bone and articular cartilage C40-C41 Malignant neoplasms of bone and articular cartilage
         C40 Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of limbs C40 Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of limbs
         C41 Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other and unspecified sites C41 Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other and unspecified sites
     C45 Mesothelioma C45 Mesothelioma
     C46 Kaposi's sarcoma C46 Kaposi's sarcoma
     C47 Malignant neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system C47 Malignant neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system
     C48 Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum C48 Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum
     C49 Malignant neoplasm of other connective and soft tissue C49 Malignant neoplasm of other connective and soft tissue
V. MELANOMA AND OTHER MALIGNANT NEOPLASMS OF SKIN V. MELANOMA AND OTHER MALIGNANT NEOPLASMS OF SKIN
     C43, D03 Malignant melanoma of skin, Melanoma in situ C43, D03 Malignant melanoma of skin, Melanoma in situ
         C43 Malignant melanoma of skin C43 Malignant melanoma of skin
         D03 Melanoma in situ D03 Melanoma in situ
     C44, D04 Other and unspecified malignant neoplasm of skin, Carcinoma in situ of skin C44, D04 Other and unspecified malignant neoplasm of skin, Carcinoma in situ of skin
         C44 Other and unspecified malignant neoplasm of skin C44 Other and unspecified malignant neoplasm of skin
         D04 Carcinoma in situ of skin D04 Carcinoma in situ of skin
VI. MALIGNANT NEOPLASMS OF BREAST VI. MALIGNANT NEOPLASMS OF BREAST
     C50, D05 Malignant neoplasm of breast, Carcinoma in situ of breast C50, D05 Malignant neoplasm of breast, Carcinoma in situ of breast
         C50 Malignant neoplasm of breast C50 Malignant neoplasm of breast
         D05 Carcinoma in situ of breast D05 Carcinoma in situ of breast
VII. MALIGNANT NEOPLASMS OF FEMALE GENITAL ORGANS AND CARCINOMA IN SITU OF CERVIX UTERI VII. MALIGNANT NEOPLASMS OF FEMALE GENITAL ORGANS AND CARCINOMA IN SITU OF CERVIX UTERI
     C51 Malignant neoplasm of vulva C51 Malignant neoplasm of vulva
     C52 Malignant neoplasm of vagina C52 Malignant neoplasm of vagina
     C53, D06 Malignant neoplasm of cervix uteri, Carcinoma in situ of cervix uteri C53, D06 Malignant neoplasm of cervix uteri, Carcinoma in situ of cervix uteri
         C53 Malignant neoplasm of cervix uteri C53 Malignant neoplasm of cervix uteri
         D06 Carcinoma in situ of cervix uteri D06 Carcinoma in situ of cervix uteri
     C54, C55 Malignant neoplasm of corpus uteri and Malignant neoplasm of uterus, part unspecified C54, C55 Malignant neoplasm of corpus uteri and Malignant neoplasm of uterus, part unspecified
         C54 Malignant neoplasm of corpus uteri C54 Malignant neoplasm of corpus uteri
         C55 Malignant neoplasm of uterus, part unspecified C55 Malignant neoplasm of uterus, part unspecified
     C56 Malignant neoplasm of ovary C56 Malignant neoplasm of ovary
     C57 Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs C57 Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs
     C58 Malignant neoplasm of placenta C58 Malignant neoplasm of placenta
     D39 Neoplasm of uncertain behavior of female genital organs D39 Neoplasm of uncertain behavior of female genital organs
VIII. MALIGNANT NEOPLASMS OF URINARY TRACT AND MALE GENITAL ORGANS VIII. MALIGNANT NEOPLASMS OF URINARY TRACT AND MALE GENITAL ORGANS
     C60 Malignant neoplasm of penis C60 Malignant neoplasm of penis
     C61 Malignant neoplasm of prostate C61 Malignant neoplasm of prostate
     C62 Malignant neoplasm of testis C62 Malignant neoplasm of testis
     C63 Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs C63 Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs
     D40 Neoplasm of uncertain behavior of male genital organs D40 Neoplasm of uncertain behavior of male genital organs
     C64 Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis C64 Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis
     C65-67 Malignant neoplasm of renal pelvis, ureter and bladder C65-67 Malignant neoplasm of renal pelvis, ureter and bladder
         C65 Malignant neoplasm of renal pelvis C65 Malignant neoplasm of renal pelvis
         C66 Malignant neoplasm of ureter C66 Malignant neoplasm of ureter
         C67 Malignant neoplasm of bladder C67 Malignant neoplasm of bladder
     C68 Malignant neoplasm of other and unspecified urinary organs C68 Malignant neoplasm of other and unspecified urinary organs
     D41 Neoplasm of uncertain behavior of urinary organs D41 Neoplasm of uncertain behavior of urinary organs
IX. MALIGNANT NEOPLASMS OF EYE, BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM IX. MALIGNANT NEOPLASMS OF EYE, BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM
     C69 Malignant neoplasm of eye and adnexa C69 Malignant neoplasm of eye and adnexa
     C70 Malignant neoplasm of meninges C70 Malignant neoplasm of meninges
     C71 Malignant neoplasm of brain C71 Malignant neoplasm of brain
     C72 Malignant neoplasm of spinal cord, cranial nerves and other parts of central nervous system C72 Malignant neoplasm of spinal cord, cranial nerves and other parts of central nervous system
     D32 Benign neoplasm of meninges D32 Benign neoplasm of meninges
     D42 Neoplasm of uncertain behavior of meninges D42 Neoplasm of uncertain behavior of meninges
     D33 Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system D33 Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system
     D43 Neoplasm of uncertain behavior of brain and central nervous system D43 Neoplasm of uncertain behavior of brain and central nervous system
X. MALIGNANT NEOPLASMS FROM LYMPHOID, HEMATOPOIETIC AND RELATED TISSUE X. MALIGNANT NEOPLASMS FROM LYMPHOID, HEMATOPOIETIC AND RELATED TISSUE
     C81 Hodgkin lymphoma C81 Hodgkin lymphoma
     C82-C86 Non-Hodgkin lymphomas C82-C86 Non-Hodgkin lymphomas
         C82 Follicular lymphoma C82 Follicular lymphoma
         C83 Non-follicular lymphoma C83 Non-follicular lymphoma
         C84 Mature T/NK-cell lymphomas C84 Mature T/NK-cell lymphomas
         C85 Other specified and unspecified types of non-Hodgkin lymphoma C85 Other specified and unspecified types of non-Hodgkin lymphoma
         C86 Other specified types of T/NK-cell lymphoma C86 Other specified types of T/NK-cell lymphoma
     C88 Malignant immunoproliferative diseases C88 Malignant immunoproliferative diseases
     C90 Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms C90 Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms
     C91-C95 Leukemias C91-C95 Leukemias
         C91.0 Acute lymphoblastic leukemia (ALL) C91.0 Acute lymphoblastic leukemia (ALL)
         C91.1 Chronic lymphocytic leukemia of B-cell type C91.1 Chronic lymphocytic leukemia of B-cell type
         C92.0 Acute myeloblastic leukemia (AML) C92.0 Acute myeloblastic leukemia (AML)
         C92.1 Chronic myeloid leukemia (CML) C92.1 Chronic myeloid leukemia (CML)
         C91 Lymphoid leukemia C91 Lymphoid leukemia
         C92 Myeloid leukemia C92 Myeloid leukemia
         C93 Monocytic leukemia C93 Monocytic leukemia
         C94 Other leukemias of specified cell type C94 Other leukemias of specified cell type
         C95 Leukemia of unspecified cell type C95 Leukemia of unspecified cell type
         C96 – Other and unspecified malignant neoplasms of lymphoid, hematopoietic and related tissue C96 – Other and unspecified malignant neoplasms of lymphoid, hematopoietic and related tissue
         D45 Polycythemia vera D45 Polycythemia vera
     D46 Myelodysplastic syndromes D46 Myelodysplastic syndromes
     D47 Other neoplasms of uncertain behavior of lymphoid, hematopoietic and related tissue D47 Other neoplasms of uncertain behavior of lymphoid, hematopoietic and related tissue
XI. MALIGNANT NEOPLASMS OF THYROID GLAND AND OTHER ENDOCRINE GLANDS XI. MALIGNANT NEOPLASMS OF THYROID GLAND AND OTHER ENDOCRINE GLANDS
     C73 Malignant neoplasm of thyroid gland C73 Malignant neoplasm of thyroid gland
     C74 Malignant neoplasm of adrenal gland C74 Malignant neoplasm of adrenal gland
     C75 Malignant neoplasm of other endocrine glands and related structures C75 Malignant neoplasm of other endocrine glands and related structures
     D34 Benign neoplasm of thyroid gland D34 Benign neoplasm of thyroid gland
     D35 Benign neoplasm of other and unspecified endocrine glands D35 Benign neoplasm of other and unspecified endocrine glands
     D44 Neoplasm of uncertain behavior of endocrine glands D44 Neoplasm of uncertain behavior of endocrine glands
XII. MALIGNANT NEOPLASMS OF ILL-DEFINED, OTHER SECONDARY AND UNSPECIFIED SITES XII. MALIGNANT NEOPLASMS OF ILL-DEFINED, OTHER SECONDARY AND UNSPECIFIED SITES
     C76 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites C76 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites
     C77 Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes C77 Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes
     C78 Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs C78 Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs
     C79 Secondary malignant neoplasm of other and unspecified sites C79 Secondary malignant neoplasm of other and unspecified sites
     C80 Malignant neoplasm without specification of site C80 Malignant neoplasm without specification of site
     C97 Malignant neoplasms of independent (primary) multiple sites C97 Malignant neoplasms of independent (primary) multiple sites
     D09 Carcinoma in situ of other and unspecified sites D09 Carcinoma in situ of other and unspecified sites
UNCLASSIFIED ELSEWHERE UNCLASSIFIED ELSEWHERE
     D07 Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs D07 Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs
     D18 Hemangioma and lymphangioma, any site D18 Hemangioma and lymphangioma, any site
Data source:
NCZI logo

No diagnosis has been selected
All diagnoses
I. MALIGNANT NEOPLASMS OF HEAD AND NECK
C00-C08 Malignant neoplasms of lip and oral cavity
C00 Malignant neoplasm of lip
C01 Malignant neoplasm of base of tongue
C02 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue
C03 Malignant neoplasm of gum
C04 Malignant neoplasm of floor of mouth
C05 Malignant neoplasm of palate
C06 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth
C07 Malignant neoplasm of parotid gland
C08 Malignant neoplasm of other and unspecified major salivary glands
D00 Carcinoma in situ of oral cavity, esophagus and stomach
C09-C14 Malignant neoplasm of pharynx
C09 Malignant neoplasm of tonsil
C10 Malignant neoplasm of oropharynx
C11 Malignant neoplasm of nasopharynx
C12 Malignant neoplasm of pyriform sinus
C13 Malignant neoplasm of hypopharynx
C14 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the lip, oral cavity and pharynx
II. MALIGNANT NEOPLASMS OF DIGESTIVE ORGANS
C15 Malignant neoplasm of esophagus
C16 Malignant neoplasm of stomach
C17 Malignant neoplasm of small intestine
C18 – C20 Malignant neoplasm of colon, rectosigmoid junction and rectum
C18 Malignant neoplasm of colon
C19 Malignant neoplasm of rectosigmoid junction
C20 Malignant neoplasm of rectum
C21 Malignant neoplasm of anus and anal canal
C22 Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts
C23, C24 Malignant neoplasm of gallbladder and other and unspecified parts of biliary tract
C23 Malignant neoplasm of gallbladder
C24 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary tract
C25 Malignant neoplasm of pancreas
C26 Malignant neoplasm of other and ill-defined digestive organs
D01 Carcinoma in situ of other and unspecified digestive organs
D37 Neoplasm of uncertain behavior of oral cavity and digestive organs
III. MALIGNANT NEOPLASMS OF RESPIRATORY AND INTRATHORACIC ORGANS
C30 Malignant neoplasm of nasal cavity and middle ear
C31 Malignant neoplasm of accessory sinuses
C32 Malignant neoplasm of larynx
C33, C34 Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung
C33 Malignant neoplasm of trachea
C34 Malignant neoplasm of bronchus and lung
D02 Carcinoma in situ of middle ear and respiratory system
C37 Malignant neoplasm of thymus
C38 Malignant neoplasm of heart, mediastinum and pleura
C39 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the respiratory system and intrathoracic organs
D38 Neoplasm of uncertain behavior of middle ear and respiratory and intrathoracic organs
IV. MALIGNANT NEOPLASMS OF BONES, ARTICULAR CARTILAGE, MESOTHELIAL AND SOFT TISSUE
C40-C41 Malignant neoplasms of bone and articular cartilage
C40 Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of limbs
C41 Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other and unspecified sites
C45 Mesothelioma
C46 Kaposi's sarcoma
C47 Malignant neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system
C48 Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum
C49 Malignant neoplasm of other connective and soft tissue
V. MELANOMA AND OTHER MALIGNANT NEOPLASMS OF SKIN
C43, D03 Malignant melanoma of skin, Melanoma in situ
C43 Malignant melanoma of skin
D03 Melanoma in situ
C44, D04 Other and unspecified malignant neoplasm of skin, Carcinoma in situ of skin
C44 Other and unspecified malignant neoplasm of skin
D04 Carcinoma in situ of skin
VI. MALIGNANT NEOPLASMS OF BREAST
C50, D05 Malignant neoplasm of breast, Carcinoma in situ of breast
C50 Malignant neoplasm of breast
D05 Carcinoma in situ of breast
VII. MALIGNANT NEOPLASMS OF FEMALE GENITAL ORGANS AND CARCINOMA IN SITU OF CERVIX UTERI
C51 Malignant neoplasm of vulva
C52 Malignant neoplasm of vagina
C53, D06 Malignant neoplasm of cervix uteri, Carcinoma in situ of cervix uteri
C53 Malignant neoplasm of cervix uteri
D06 Carcinoma in situ of cervix uteri
C54, C55 Malignant neoplasm of corpus uteri and Malignant neoplasm of uterus, part unspecified
C54 Malignant neoplasm of corpus uteri
C55 Malignant neoplasm of uterus, part unspecified
C56 Malignant neoplasm of ovary
C57 Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs
C58 Malignant neoplasm of placenta
D39 Neoplasm of uncertain behavior of female genital organs
VIII. MALIGNANT NEOPLASMS OF URINARY TRACT AND MALE GENITAL ORGANS
C60 Malignant neoplasm of penis
C61 Malignant neoplasm of prostate
C62 Malignant neoplasm of testis
C63 Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs
D40 Neoplasm of uncertain behavior of male genital organs
C64 Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis
C65-67 Malignant neoplasm of renal pelvis, ureter and bladder
C65 Malignant neoplasm of renal pelvis
C66 Malignant neoplasm of ureter
C67 Malignant neoplasm of bladder
C68 Malignant neoplasm of other and unspecified urinary organs
D41 Neoplasm of uncertain behavior of urinary organs
IX. MALIGNANT NEOPLASMS OF EYE, BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM
C69 Malignant neoplasm of eye and adnexa
C70 Malignant neoplasm of meninges
C71 Malignant neoplasm of brain
C72 Malignant neoplasm of spinal cord, cranial nerves and other parts of central nervous system
D32 Benign neoplasm of meninges
D42 Neoplasm of uncertain behavior of meninges
D33 Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system
D43 Neoplasm of uncertain behavior of brain and central nervous system
X. MALIGNANT NEOPLASMS FROM LYMPHOID, HEMATOPOIETIC AND RELATED TISSUE
C81 Hodgkin lymphoma
C82-C86 Non-Hodgkin lymphomas
C82 Follicular lymphoma
C83 Non-follicular lymphoma
C84 Mature T/NK-cell lymphomas
C85 Other specified and unspecified types of non-Hodgkin lymphoma
C86 Other specified types of T/NK-cell lymphoma
C88 Malignant immunoproliferative diseases
C90 Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms
C91-C95 Leukemias
C91.0 Acute lymphoblastic leukemia (ALL)
C91.1 Chronic lymphocytic leukemia of B-cell type
C92.0 Acute myeloblastic leukemia (AML)
C92.1 Chronic myeloid leukemia (CML)
C91 Lymphoid leukemia
C92 Myeloid leukemia
C93 Monocytic leukemia
C94 Other leukemias of specified cell type
C95 Leukemia of unspecified cell type
C96 – Other and unspecified malignant neoplasms of lymphoid, hematopoietic and related tissue
D45 Polycythemia vera
D46 Myelodysplastic syndromes
D47 Other neoplasms of uncertain behavior of lymphoid, hematopoietic and related tissue
XI. MALIGNANT NEOPLASMS OF THYROID GLAND AND OTHER ENDOCRINE GLANDS
C73 Malignant neoplasm of thyroid gland
C74 Malignant neoplasm of adrenal gland
C75 Malignant neoplasm of other endocrine glands and related structures
D34 Benign neoplasm of thyroid gland
D35 Benign neoplasm of other and unspecified endocrine glands
D44 Neoplasm of uncertain behavior of endocrine glands
XII. MALIGNANT NEOPLASMS OF ILL-DEFINED, OTHER SECONDARY AND UNSPECIFIED SITES
C76 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites
C77 Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes
C78 Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs
C79 Secondary malignant neoplasm of other and unspecified sites
C80 Malignant neoplasm without specification of site
C97 Malignant neoplasms of independent (primary) multiple sites
D09 Carcinoma in situ of other and unspecified sites
UNCLASSIFIED ELSEWHERE
D07 Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs
D18 Hemangioma and lymphangioma, any site
Download XLSX Download XLSX Download XLSX