Novinky - Pacient

Nachádzate sa tu

Klinické skúšanie

Všetko čo by mal pacient vedieť o klinickom skúšaní, nájdete v brožúrke.

Pacientske príručky

Dňa 22. marca 2019 sme zverejnili prvú preloženú príručku pre pacientov: Akútna myeloblastová leukémia, ku ktorej postupne pribudlo ďalších šesť pacientskych príručiek: Chronická myeloidná leukémiaMnohopočetný myelóm, Rakovina pažeráka, Rakovina žalúdka, Rakovina močového mechúra a Karcinóm prsníka. V súčasnosti v spolupráci s Európskou spoločnosťou pre klinickú onkológiu (ESMO) a slovenskými pacientskymi organizáciami sú prekladané ďalšie pacientske príručky do slovenského jazyka.

Skríning

Ministerstvo zdravotníctva SR spustilo v januári 2019 národný skríningový program pre nádorové ochorenie, kolorektálny karcinóm. Pilotný pozývací program sa začal prvou fázou na vzorke cca 20 tisíc ľudí, ktorých vyberú zdravotné poisťovne a ktoré vybraným poistencom zašlú test na okultné krvácanie. Tento test spolu so vzorkou stolice je potrebné odovzdať svojmu všeobecnému lekárovi.

Cieľom tohto programu je, čo najskôr podchytiť onkologické ochorenie u pacientov a zvýšiť úspešnosť jeho liečby a šance na uzdravenie. Preto prosíme všetkých pacientov, ktorým bol test doručený, aby odniesli vzorku stolice k svojmu lekárovi, môžu tak včasne predísť vzniku rakoviny hrubého čreva a  konečníka.

Skríning rakoviny prsníka

MZ SR v roku 2019 pripravuje aj skríning nádorov prsníka, ktorý bude zameraný na aktívne vyhľadávanie rakoviny prsníka. Cieľovou skupinou budú ženy vo veku 50 až 69 rokov. Skríning sa bude vykonávať na vysokošpecializovaných a preverených skríningových mamografických pracoviskách.

Skríning rakoviny krčka maternice

MZ SR v roku 2019 plánuje odštartovať aj skríning rakoviny krčka maternice. Organizovaný cytologický skríning ponúka cieľovej skupine žien vo veku 23 – 64 rokov možnosť predchádzať vzniku rakoviny krčka maternice. Cytologické stery z krčka maternice budú vyhodnocovať certifikované cytologické laboratóriá.