ECHoS

Logo Echos

SLOVENSKO JE SÚČASŤOU NOVÉHO EURÓPSKEHO KONZORCIA

SLOVENSKO JE SÚČASŤOU NOVÉHO EURÓPSKEHO KONZORCIA

Začiatkom mája sa konalo v Lisabone úvodné stretnutie, ktoré zahájilo medzinárodnú spoluprácu na významnom projekte ECHoS (Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies). Cieľom tohto projektu je vytvoriť Národné uzly pre Misiu Rakovina a to v každej krajine EÚ v rámci nového európskeho konzorcia, ktoré použije 6 miliónov eur na vytvorenie tejto národnej siete.

Konzorcium spája odborné znalosti viac ako 50 popredných vládnych, zdravotníckych, akademických a neziskových organizácií z 28 krajín.

Slovensko v projekte zastupuje Národný onkologický inštitút v Národnom onkologickom ústave a Nadácia Výskum Rakoviny, ktoré budú spolupracovať pri založení Národného uzla pre Misiu Rakovina na Slovensku s koordinátormi konzorcia (Agentúra pre klinický výskum a biomedicínske inovácie, AICIB v Portugalsku) a poprednými odborníkmi naprieč Európou.

„Vďaka ECHoS sa výrazne posilní národná a medzinárodná spolupráca, podporí sa inkluzívnosť a podnieti sa rozvoj inovácií v oblasti onkologickej starostlivosti. To prispeje k urýchleniu onkologického výskumu na Slovensku. Toto je príležitosť prispôsobiť dianie na poli onkológie presným potrebám našich pacientov a spoločnosti,“ zdôraznili spolukoordinátori projektu ECHoS na národnej úrovni: Dr. Mária Rečková, riaditeľka NOI, Dr. Soňa Čierniková, koordinátorka výskumných a vzdelávacích projektov v NOI a Dr. Ján Sedlák, člen Správnej rady Nadácie Výskum Rakoviny.

Tlačová správa