GUSTAVE ROUSSY

Logo Gustave Roussy

Návšteva Kliniky fázy I v Gustave Roussy Institute, Villejuif, Paris, 11.1-13.1.2023

Dňa 11.1.-13.1. 2023 sa uskutoční stretnutie s dr. Rastislavom Bahledom a jeho spolupracovníkmi v Gustave Roussy Institute, Villejuif vo francúzskom Paríži s cieľom získania poznatkov a kontaktov pred zriadením Kliniky pre klinické skúšania fázy I v Národnom onkologickom ústave. Dr. Rastislav Bahleda je klinický onkológ, ktorý je inkludovaný vo vývoji nových liekov a v práci na klinike fázy I a má v danej oblasti dlhoročné skúsenosti. Pracovného stretnutia sa zúčastní prednosta II. Onkologickej kliniky LF UK a NOÚ, prof. Dr. Michal Mego, a riadieľka Národného onkologického inštitútu dr. Mária Rečková. Národný onkologický inštitút sa podieľa na implementácii Národného onkologického programu a podporuje rozvoj infraštruktúry klinického skúšania na Slovensku. Národný onkologický ústav je referenčným centrom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti a klinický výskum v oblasti onkológie na Slovensku. Zriadenie Kliniky pre klinické skúšania fázy I je jednou z aktivít akčného plánu č. 4, Národného onkologického programu na roky 2021-2025 a je ďalšou významnou aktivitou v rozširovaní možností klinického skúšania s dostupnosti inovácií pre onkologických pacientov na Slovensku.