Preskočiť na hlavný obsah

Organizujeme

STAKEHOLDER FÓRUM

15. decembra sa na pôde MZ SR uskutočnilo výnimočné stretnutie popredných odborníkov v oblasti tvorby zdravotných politík, poskytovania zdravotnej starostlivosti, výskumu, vývoja a vzdelávania v oblasti onkológie ako i zástupcov pacientskych organizácií. Stakeholder Fórum sa v rámci celoeurópskeho projektu CraNE-JA zameralo na integráciu klinickej starostlivosti, výskum, inovácie a vzdelávanie v rámci siete komplexných onkologických centier v Európe. Mapovalo tiež súčasný stav a výzvy Slovenska v rámci vybudovania národného komplexného onkologického centra na Slovensku s cieľom zlepšiť starostlivosť, uľahčiť zavádzanie kvalitnej diagnostiky a liečby vrátane odbornej prípravy, výskumu, klinických skúšaní a edukácie na všetkých úrovniach.

Národný onkologický inštitút (NOI) v Národnom onkologickom ústave (NOÚ) aktívne participuje na celoeurópskom projekte CraNE-JA, ktorého hlavným cieľom je vytvoriť európsku sieť už existujúcich a novovytvorených komplexných onkologických centier, podporiť implementáciu skorého zachytávania ochorení, skríningu, diagnostiky, liečby, podpory preživších onkologických pacientov, výskumu a vzdelávania pre zamestnancov v onkológii so zabezpečením potrebnej kvality a jej kontrolou.

Na základe Akčného plánu 3 Národného onkologického programu SR je potrebné dobudovať Národné komplexné onkologické centrum na pôde Národného onkologického ústavu v Bratislave a naň nadväzujúcu komplexnú starostlivosť v onkologických ústavoch (Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave, Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach) a sieť komplexných onkologických centier s cieľom zlepšiť prístup k adekvátnej a inovatívnej diagnostike a liečbe onkologických ochorení pre všetkých pacientov na Slovensku. Rozvoj detskej onkológie je potrebné zabezpečiť v Národnom ústave detských chorôb s nadväznosťou na komplexné onkologické centrum v NOÚ.

Viac info Fotogaléria

PRVÁ ODBORNÁ KONFERENCIA NOI FÓRUM

19. októbra sme zorganizovali vôbec prvú odbornú konferenciu venovanú onkologickym skríningom po ich zahájení v roku 2019, ktorá sa konala na pôde MZ SR.

Jej cieľom bolo predstaviť aktuálne dáta a údaje a nastaviť na najbližšie roky skríningový program rakoviny prsníka (mamografiu) na Slovensku tak, aby táto ONKOKONTROLA nielen spĺňala najvyššie kritériá kvality, ale aby pribúdalo čoraz viac overených skríningových mamografických pracovísk pre včasnú a dostupnú diagnostiku, a aby mamografiu absolvovalo čo najviac žien, ktorým je určené.

Údaje o výskyte a liečbe karcinómu prsníka, prácu na špičkovom pracovisku a tiež ako zabrániť zbytočným úmrtiam, prezentovali erudovaní odborníci z viacerých renomovaných inštitúcií vrátane NOI. Neružové analyzované dáta sa týkali najmä nerovnosti v prežívaní a diagnostike u nás a v iných krajinách.

Osveta a jej šírenie je kľúčovým krokom k zvýšeniu povedomia o rakovine prsníka a prevencii. S pravidelnou osvetou môžeme odstrániť mýty a nejasnosti a povzbudiť ženy k tomu, aby aktívne dbali o svoje zdravie.

Napriek enormnému úsiliu pacientskych organizácií, štátnych inštitúcií či lekárov len veľmi málo žien pravidelne absolvuje preventívne prehliadky. Prevencia a včasná diagnostika majú pritom zásadný vplyv na výsledky liečby.

Pravidelné vykonávanie nielen samovyšetrenia prsníkov, ale aj skríningové mamografické vyšetrenie každé dva roky dokážu odhaliť včasné štádia rakoviny, ktoré sú veľmi dobre liečiteľné a zachránia mnohým roky kvalitného života.

Rakovina prsníka je jednou z najčastejších foriem rakoviny medzi ženami, ale nejde o výhradne ženské ochorenie. Napriek neustálemu pokroku v medicíne a inováciám v liečbe prevencia zostáva stále kľúčová. Samovyšetrenie prsníkov, pravidelné absolvovanie mamografie a zdravý životný štýl môžu prispieť k zníženiu rizika ochorenia.

Tlačová správaNOVINKY Z ASCO 2023

23. júna sa onkológovia z celého Slovenska stretli na 15. ročníku odborného podujatia NOVINKY Z ASCO 2023, ktoré už tradične prinášajú vybrané práce zo svetovej onkologickej konferencie ASCO. Tá sa uskutočnila začiatkom júna v Chicagu. Prestížne sympózium onkológov sa konalo pod záštitou Slovenskej onkologickej spoločnosti a Národného onkologického inštitútu. Najnovšie poznatky a trendy v manažmente viacerých onkologických ochorení prediskutovali uznávaní klinickí onkológovia, odborníci a vedci.

Všetky prednášky sú dostupné na webovej stránke: https://mudr.online/podujatia/novinky-z-asco-15-rocnik

Program


WORKSHOP KU KLINICKÝM SKÚŠANIAM V ONKOLÓGII

Národný onkologický inštitút po prvýkrát usporiadal workshop ku klinickým skúšaniam v onkológii, ktorý sa konal 27. apríla 2023 na pôde MZ SR a 28. apríla 2023 na pôde Národného onkologického ústavu. Odborné podujatie upriamilo pozornosť na nevyhnutnú podporu k udržaniu klinického výskumu v SR, keďže práve klinické skúšania (KS) častokrát prinášajú jediný prístup onkologických pacientov k inovatívnej liečbe a šancu na zvýšenú liečebnú účinnosť. Práve vďaka klinickému výskumu majú v súčasnosti onkologickí pacienti nádej na zlepšenú prognózu s možnosťou dlhodobej remisie ochorenia, napríklad v prípade imunoterapie v liečbe malígneho melanómu, nádorov pľúc, nádorov obličky a podobne.

NOI sa aktívne zapája do náboru a školenia dôležitých koordinátorov klinického výskumu na vybraných zdravotníckych pracoviskách v rámci celého Slovenska. Inštitút prepája odbornú komunitu v oblasti klinických skúšaní a biomedicínskeho výskumu a pomáha tiež identifikovať oblasti, ktoré môžu prispieť k efektívnemu a kvalitnému uskutočňovaniu onkologických klinických skúšaní v našej krajine. „Klinické skúšania vyžadujú dôslednú koordináciu, ktorá nadobúda význam s logisticky náročnejšími KS, ktorých je v onkológii väčšina. Preto spolu s odborníkmi dlhodobo apelujeme na význam fungujúcich koordinátorov KS, či celých úsekov KS v zariadeniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť“, zdôraznili MUDr. Mária Rečková, PhD., riaditeľka NOI a Ing. Timea Farkašová, koordinátorka klinických skúšaní, NOI.

Na stiahnutie

Tlačová správa Program

Záznam z prvého dňa Workshopu KS, 27.4.2023:

Prednášky - 1.časť Prednášky - 2.časť Diskusia

Inštruktážne video o činnosti koordinátora klinických skúšaní:

Inštruktážne videoKONTINUUM VEDECKÉHO VÝSKUMU ZACIELENÉ NA PACIENTA image01 KONTINUUM VEDECKÉHO VÝSKUMU ZACIELENÉ NA PACIENTA image02

KONTINUUM VEDECKÉHO VÝSKUMU ZACIELENÉ NA PACIENTA

Pri príležitosti 30. výročia založenia Nadácie Výskum Rakoviny zorganizovala 7. marca 2023 Nadácia výskum a rakoviny a Národný onkologický inštitút odbornú konferenciu KONTINUUM VEDECKÉHO VÝSKUMU ZACIELENÉ NA PACIENTA. Hlavnou témou bol onkologický výskum, možnosti aktívnej účasti ako aj aktuality v oblasti EÚ Misia Rakovina. Podujatie sa uskutočnilo v Centre vedecko-technických informácií SR, v Bratislave.

Problematike zabezpečenia rovnocennej komplexnej onkologickej starostlivosti vrátane onkologického výskumu v Európe sa venovala naša kolegyňa, koordinátorka výskumných a vzdelávacích projektov Dr. Soňa Čierniková. Podporu NOI v klinickom výskume na Slovensku odprezentovala na podujatí naša kolegyňa, koordinátorka klinických skúšaní Ing. Timea Farkašová. Bohaté zastúpenie mali aj odborníci z Národného onkologického ústavu ako i ďalší špecialisti z celého Slovenska.

Všetky prednášky sú dostupné na webovej stránke: https://www.nvr.sk/akcie/4079/

Program


Táto webstránka používa cookies

Zvolením možnosti „Prijať všetky“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies na personalizáciu, marketingové a analytické účely. Kliknutím na „Prispôsobiť“ máte možnosť výberu účelov, s ktorými súhlasíte. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete na podstránke „O cookies“.


Nevyhnutné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú funkcie, ako je napríklad navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez nevyhnutných cookies. Obmedzenie ich spracúvania môže mať za následok nesprávne fungovanie webstránky, alebo obmedzenie funkcionality webstránky.

Právny základ spracúvania nevyhnutných cookies - podľa zákona je možné nevyhnutné cookies spracúvať bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.


Preferenčné súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Právny základ spracúvania preferenčných cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na účel spracovania preferenčných cookies.


Analytické cookies zhromažďujú údaje o tom, ako návštevníci webstránky používajú danú webstránku. Analytické štatistiky pomáhajú vlastníkom webov a aplikácií pochopiť, ako ľudia používajú ich webstránky a služby.

Právny základ spracúvania analytických (štatistických) cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na analytický účel.


Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Právny základ spracúvania marketingových (reklamných) cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na marketingový účel.


Nezaradené súbory cookies sú cookies, ktoré práve zaraďujeme, spoločne s poskytovateľmi jednotlivých súborov cookies.


Prehlásenie o cookies naposledy aktualizované dňa 21.Feb 2023