Všeobecné informácie
Termín
19.10.2023, 12:30 - 16:30 hod.
Miesto

Ministerstvo zdravotníctva SR
konferenčná miestnosť 157
Limbová 2
837 52 Bratislava

Doprava

Cieľová zastávka MHD: Nemocnica Kramáre

Spojenie:

 • Autobusová stanica
  • spoj č.21 smer jazdy Devínska Nová Ves
  • prestup na zastávke „Pod stanicou“ na spoj č.32 smer Dlhé diely
  • po zastávku „Nemocnica Kramáre
 • Hlavná stanica
  • priamy spoj č.32 smer Dlhé diely po zastávku „Nemocnica Kramáre

Parkovanie:

Organizátor
Národný onkologický inštitút
Poplatky
Účasť na konferencii je bezplatná
Hlavné témy
 • Skríningová mamografia na Slovensku, v ČR a Európe
 • Charakteristika a kvalitatívne porovnanie skríningových mamografických pracovísk
 • Zber a spracovanie dát skríningového registra
 • Optimálna organizácia práce skríningového pracoviska a význam prsníkovej komisie
 • Odporúčania pre mamografický skríning v Európe
Registrácia

Registrácia otvorená do 5.októbra 2023.

Kliknutím na tlačidlo odoslať vyjadrujem súhlas, aby Národný onkologický ústav, so sídlom Klenová 1, 833 10 Bratislava (ďalej len „NOÚ“), spracúval údaje uvedené vo formulári za účelom organizačného zabezpečenia prednášky s názvom „NOI Fórum 2023". Údaje, ktoré som vložil do formulára budú automatizovane vymazané najneskôr do 7 dní od ukončenia podujatia. Zároveň vyhlasujem, že som plne spôsobilý na právne úkony a nedávam súhlas v zastúpení za inú osobu. Beriem na vedomie, že svoj súhlas môžem odvolať aj pred lehotou ukončenia spracúvania údajov, čoho následkom nebude možná moja účasť na podujatí. Akékoľvek dodatočné vysvetlenia vo vzťahu ku spracúvaniu osobných údajov, alebo možnosť odvolať súhlas je možné adresovať písomne na adresu NOÚ, alebo zaslaním emailu na noi@noisk.sk.