Všeobecné informácie
Termín
27.4.2023 - Všeobecná časť
28.4.2023 - Workshop pre koordinátorov klinických skúšaní
Miesto

Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava

Doprava

Cieľová zastávka MHD: Nemocnica Kramáre

Spojenie:

  • Autobusová stanica
    • spoj č.21 smer jazdy Devínska Nová Ves
    • prestup na zastávke „Pod stanicou“ na spoj č.32 smer Dlhé diely
    • po zastávku „Nemocnica Kramáre
  • Hlavná stanica
    • priamy spoj č.32 smer Dlhé diely po zastávku „Nemocnica Kramáre

Parkovanie:

Organizátor
Národný onkologický inštitút
Poplatky
Účasť na konferencii je bezplatná
Livestream

Livestream je prístupný len pre registrovaných účastníkov. Linka bude zaslaná po registrácii na Váš email.

Program

27.4.2023, štvrtok poobede

12.30 Otvorenie workshopu Pozvaný zástupca/zástupcovia MZ SR
12.40-13.00 Úloha štátu v oblasti klinických skúšaní v onkológii M. Hromádková, MZ
13.00-13.20 Úloha NOI v oblasti onkologických klinických skúšaní
Pracovná náplň koordinátora
M.Rečková, NOI
T.Farkašová, NOI
13.20-13.40 Onkologická liečba v kontexte klinických skúšaní na Slovensku I. Pálešová, AIFP
13.40-14.00 Koordinácia klinického skúšania z pohľadu hlavného skúšajúceho M. Mego, NOÚ
14.00-14.30 MINIPANEL: Skúsenosti existujúcich útvarov klinického výskumu / koordinátori v SR D. Světlovská, NOÚ
M. Streško, FN Trnava
K. Kožuchová, FNsP Prešov
14.30-15.00 Prestávka
15:00-16.00 DISKUSNÝ PANEL ku koordinácii a podpore klinických skúšaní Vedenia zdravotníckych zariadení NOÚ, VOÚ, DFN B. Bystrica
16.00-16.15 Skúsenosť pacientskej organizácie Lymfoma a Leukémia Slovensko s oblasťou klinických skúšaní M. Fövényes, Lymfoma a Leukémia Slovensko a Asociáciu na ochranu práv pacientov
16.15-16.30 Úloha domácej starostlivosti “Home care” v klinickom skúšaní M. Vančová, Clinical Research Center s.r.o
16.30-16.45 Zmena v legislatíve ku klinickým skúšaniam B. Čečetková, Slovacrin
16.45-17.00 Záverečná diskusia
17.00-17.30 Individuálny networking

28.4.2023, piatok dopoludnia

9.00-10.00 Zoznámenie sa, predstavenie koordinátorov T.Farkašová, NOI
10.00-10.40 Vybrané témy z oblasti onkológie M. Rečková, NOI
10.40-11.20 Školenie: závery z inšpekcií M. Vančová, Clinical Research Center s.r.o.
11.20-13.00 Workshop: praktické riešenia problémov v klinických skúšaniach
Registrácia

Registrácia ukončená