Výročné správy

Národný onkologický inštitút každoročne zostavuje výročnú správu o stave onkológie na Slovensku, ktorá sa venuje oblasti klinickej, radiačnej, detskej a experimentálnej onkológie, napĺňaniu Národného onkologického programu, činnosti onkologických spoločností a pracovných skupín, ako aj vede a výskumu v onkológii.

Výročná správa za rok 2019: Stav onkológie na Slovensku


Výročná správa za rok 2018: Stav klinickej onkológie na Slovensku