Výročné správy / Plánovaná činnosť

Plánovaná činnosť a aktivity NOI v rokoch 2021 — 2025

Plánovaná činnosť NOI v rokoch 2021 — 2025

V rámci implementácie NOP bude v nasledujúcom období činnosť NOI zameraná na koordináciu aktualizácie Národného onkologického programu (NOP) v spolupráci s MZ SR a v rámci napĺňania NOP na tieto konkrétne úlohy:

Viac info
Výročné správy

Národný onkologický inštitút každoročne zostavuje výročnú správu o stave onkológie na Slovensku, ktorá sa venuje oblasti klinickej, radiačnej, detskej, experimentálnej a paliatívnej onkológie, napĺňaniu Národného onkologického programu, činnosti onkologických spoločností a pracovných skupín, ako aj vede a výskumu v onkológii.

Výročná správa za rok 2022:

Výročná správa za rok 2021:

Výročná správa za rok 2020:

Výročná správa za rok 2019:


Výročná správa za rok 2018: