Výročné správy

Národný onkologický inštitút každoročne zostavuje výročnú správu o stave onkológie na Slovensku, ktorá sa venuje oblasti klinickej, radiačnej, detskej, experimentálnej a paliatívnej onkológie, napĺňaniu Národného onkologického programu, činnosti onkologických spoločností a pracovných skupín, ako aj vede a výskumu v onkológii.

Výročná správa za rok 2019:


Výročná správa za rok 2018: