Slovak Oncology School

V prípade organizačných otázok týkajúcich sa Školy onkológie kontaktujte prosím sekretariát II. Onkologickej kliniky: sona.koisova@nou.sk.

V prípade technických otázok píšte prosím na adresu: roman.novota@noisk.sk

Odborný garant:

Poslaním je zvýšiť kvalitu špecializačného štúdia, ktorá je v súčasnosti redukovaná väčšinou na posledný semester pred špecializačnou skúškou. Cieľom je priebežná výučba počas celého štúdia vo forme edukačných modulov.

Modul zahŕňa:

  1. Edukačné materiály podľa ročníka špecializačného štúdia. Tieto materiály zahŕňajú príslušné ESMO odporúčanie a výber ťažiskových pôvodných prác (prípadne prehľadových článkov) v danej diagnóze identifikovaných lektorom modulu, zvyčajne 5-6 prác.
  2. Kurz v trvaní maximálne jedného dňa konaný v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Posledná časť kurzu je venovaná diskusii konkrétnych kazuistík.
  3. Online test dostupný len pre tých, ktorí sú zaradení v príslušnom ročníku špecializačného štúdia pre daný modul.

Moduly:

VSTUP len pre účastníkov špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická onkológia na LF UK v Bratislave.

1. Suportívna liečba v onkológií

Cieľom modulu je preniknutie do problematiky suportívnej liečby. Všetky materiály budú k dispozícií na stránke NOI iba pre lekárov v špecializačnej príprave. 

Modul je určený lekárom zaradeným 1 a 2. rok v špecializačnej príprave. Kandidáti na absolvovanie modulu budú kontaktovaní e-mailom, následne im bude modul sprístupnený. Odborný lektor modulu: prim. doc. JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.

2. Biológia nádorov

Cieľom modulu je preniknutie do problematiky patogenézy onkologických ochorení s klinickými implikáciami. Jej pochopenie je predpokladom na správnu liečbu pacientov. Všetky materiály budú k dispozícií na stránke NOI iba pre lekárov v špecializačnej príprave. Modul je určený lekárom zaradeným 1 a 2. rok v špecializačnej príprave. Kandidáti na absolvovanie modulu budú kontaktovaní e-mailom, následne im bude modul sprístupnený. Odborný lektor modulu: prof.MUDr.Michal Mego, DrSc.

3. Paliatívna a terminálna starostlivosť

Cieľom modulu je preniknutie do problematiky paliatívnej a terminálnej starostlivosti. Všetky materiály budú k dispozícií na stránke NOI iba pre lekárov v špecializačnej príprave. Modul je určený lekárom zaradeným 1 a 2 rok v špecializačnej príprave. Kandidáti na absolvovanie modulu budú kontaktovaní e-mailom. Odborný lektor modulu: prim.MUDr.Andrea Škripeková, PhD.

4. Malígne lymfómy

Cieľom modulu je preniknutie do problematiky malígnych lymfómov.Všetky materiály budú k dispozícií na stránke NOI iba pre lekárov v špecializačnej príprave. Modul je určený lekárom zaradeným 3 az 5 rok v špecializačnej príprave. Kandidáti na absolvovanie modulu budú kontaktovaní e-mailom, následne im bude modul sprístupnený. Odborný lektor modulu: doc.MUDr.Luboš Drgoňa,CSc.

5. GIT malignity

Cieľom modulu je preniknutie do problematiky hlavných GIT malignít. Všetky materiály budú k dispozícií na stránke NOI iba pre lekárov v špecializačnej príprave. Modul je určený lekárom zaradeným 3 az 5 rok v špecializačnej príprave. Kandidáti na absolvovanie modulu budú kontaktovaní e-mailom. Odborný lektor modulu: prim.MUDr.Štefan Porsok, PhD.

6. Genitourinárne malignity

Cieľom modulu je preniknutie do problematiky hlavných GU malignít. Všetky materiály budú k dispozícií na stránke NOI iba pre lekárov v špecializačnej príprave. Modul je určený lekárom zaradeným 3 az 5 rok v špecializačnej príprave. Kandidáti na absolvovanie modulu budú kontaktovaní e-mailom. Odborný lektor modulu: Doc.MUDr.Michal Chovanec, PhD.

7. Malígny melanóm

Cieľom modulu je preniknutie do problematiky maligneho melanómu. Všetky materiály budú k dispozícií na stránke NOI iba pre lekárov v špecializačnej príprave. Modul je určený lekárom zaradeným 3 az 5 rok v špecializačnej príprave. Kandidáti na absolvovanie modulu budú kontaktovaní e-mailom. Odborný lektor modulu: prim.MUDr.Jozef Dolinský

8. Komunikácia s pacientom

Cieľom modulu formou workshopu je nacvik správnej komunikácie s onkologickým pacientom vrátane problémových situácií (agresívny pacient, oznamovenie "zlých" správ, terminálny pacient, komunikácia s príbuznými). Modul je určený lekárom zaradeným 1 az 2 rok v špecializačnej príprave. Kandidáti na absolvovanie modulu budú kontaktovaní e-mailom. Odborným lektorom modulu je PhDr. Lucia Vasiľková. Absolvovanie modulu je povinné pre všetkých atestantov.

9. Gynekologické malignity

Cieľom modulu je preniknutie do problematiky hlavných GYN malignít. Všetky materiály budú k dispozícií na stránke NOI iba pre lekárov v špecializačnej príprave. Modul je určený lekárom zaradeným 3 az 5 rok v špecializačnej príprave. Kandidáti na absolvovanie modulu budú kontaktovaní e-mailom. Odborný lektor modulu: prim.MUDr.Jozef Šufliarsky,PhD.

10. Nádory hlavy a krku

Cieľom modulu je preniknutie do problematiky nádorov hlavy a krku. Všetky materiály budú k dispozícií na stránke NOI iba pre lekárov v špecializačnej príprave. Modul je určený lekárom zaradeným 3 az 5 rok v špecializačnej príprave. Kandidáti na absolvovanie modulu budú kontaktovaní e-mailom. Odborný lektor modulu: prof.MUDr.Stanislav Špánik, CSc.

11. Nádory pľúc

Cieľom modulu je preniknutie do problematiky nádorov pľúc. Všetky materiály budú k dispozícií na stránke NOI iba pre lekárov v špecializačnej príprave. Kandidáti na absolvovanie modulu budú kontaktovaní e-mailom. Odborný lektor modulu: MUDr.Robert Godál

12. Karcinóm prsníka

Cieľom modulu je preniknutie do problematiky karcinómu prsníka. Všetky materiály budú k dispozícií na stránke NOI iba pre lekárov v špecializačnej príprave. Kandidáti na absolvovanie modulu budú kontaktovaní e-mailom. Odborný lektor modulu: prof.MUDr.Michal Mego, DrSc.