Onkologické ochorenia

V súčasnosti sú v spolupráci Národného onkologického inštitútu, ESMO (Európskou spoločnosťou klinickej onkológie) a slovenských pacientskych organizácií prekladané do slovenského jazyka pacientske príručky.

Za poskytnutie edukačného grantu na prípravu príručiek pre pacientov ďakujeme Asociácii inovatívneho farmaceutického priemyslu. Za preklady ďakujeme prekladateľom, odborníkom.

 1. Akútna myeloblastová leukémia
 2. Folikulový lymfóm
 3. Gliomy (nádory mozgu)
 4. Chronická myeloidná leukémia
 5. Imunoterapia
 6. Karcinóm krčka maternice (rakovina krčka maternice)
 7. Karcinóm prsníka (rakovina prsníka)
 8. Karcinóm vaječníkov (rakovina vaječníkov)
 9. Kolorektálny karcinóm (rakovina hrubého čreva a konečníka)
 10. Kostné sarkómy
 11. Medicína ušitá na mieru (personalizovaná medicína)
 12. Mnohopočetný myelóm
 13. Nemalobunkové nádory pľúc
 14. Rakovina hlavy a krku
 15. Rakovina maternice (endometria)
 16. Rakovina močového mechúra
 17. Rakovina pankreasu
 18. Rakovina pažeráku
 19. Rakovina pečene
 20. Rakovina prostaty
 21. Rakovina žalúdka
 22. Sarkómy mäkkých tkanív
 23. Život po onkologickej liečbe

V súčasnosti sú k dispozícii preventívne letáky Ligy proti rakovine https://www.lpr.sk/informacne-letaky/ a tiež informačné brožúry zamerané na lymfoproliferatívne ochorenia http://lysk.sk/pacienti/. Všetko čo by mal pacient vedieť o klinickom skúšaní, nájdete v brožúrke.