Pacientske príručky

V súčasnosti sú v spolupráci Národného onkologického inštitútu, ESMO (Európskou spoločnosťou klinickej onkológie) a slovenských pacientskych organizácií prekladané do slovenského jazyka pacientske príručky.

Poznatky v oblasti onkológie pribúdajú pomerne rýchlym tempom, a preto sa môže stať, že sa liečebné odporúčania zmenia v priebehu roka aj niekoľkokrát. Pacientske príručky je tak potrebné považovať iba za isté vodítko, avšak konkrétny, individuálny diagnostický a liečebný plán, ako aj dostupnosť špecifickej liečby je potrebné vždy prediskutovať so svojím ošetrujúcim lekárom.

Za poskytnutie edukačného grantu na prípravu príručiek pre pacientov ďakujeme Asociácii inovatívneho farmaceutického priemyslu. Za preklady ďakujeme prekladateľom, odborníkom.

 1. Akútna myeloblastová leukémia
 2. Folikulový lymfóm
 3. Gliomy (nádory mozgu)
 4. Chronická myeloidná leukémia
 5. Karcinóm krčka maternice (rakovina krčka maternice)
 6. Karcinóm prsníka (rakovina prsníka)
 7. Karcinóm vaječníkov (rakovina vaječníkov)
 8. Kolorektálny karcinóm (rakovina hrubého čreva a konečníka)
 9. Kostné sarkómy
 10. Medicína ušitá na mieru (personalizovaná medicína)
 11. Mnohopočetný myelóm
 12. Nádorová bolesť
 13. Nádory žlčových ciest
 14. Nemalobunkové nádory pľúc
 15. Nežiaduce účinky imunoterapie
 16. Rakovina hlavy a krku
 17. Karcinóm endometria
 18. Rakovina močového mechúra
 19. Rakovina pankreasu
 20. Rakovina pažeráku
 21. Rakovina pečene
 22. Rakovina prostaty
 23. Rakovina semenníkov
 24. Rakovina žalúdka
 25. Sarkómy mäkkých tkanív
 26. Život po stanovení onkologickej diagnózy

Ďalšie informatívne materiály:

Únava je častým sprievodným príznakom onkologického ochorenia a jeho liečby. Občianske združenie Lymfoma a Leukémia Slovensko pripravilo v spolupráci s ESMO pacientsku príručku vysvetľujúcu ako tento príznak vzniká a najmä, aké prostriedky môžu pomôcť pri jeho zmiernení: Syndróm únavy spojenej s rakovinou

V súčasnosti sú k dispozícii preventívne letáky Ligy proti rakovine https://www.lpr.sk/informacne-letaky/ a tiež informačné brožúry zamerané na lymfoproliferatívne ochorenia http://lysk.sk/pacienti/. Všetko čo by mal pacient vedieť o klinickom skúšaní, nájdete v brožúrke.