Pacientske príručky

V súčasnosti sú v spolupráci Národného onkologického inštitútu, ESMO (Európskou spoločnosťou klinickej onkológie) a slovenských pacientskych organizácií prekladané do slovenského jazyka pacientske príručky.

Za poskytnutie edukačného grantu na prípravu príručiek pre pacientov ďakujeme Asociácii inovatívneho farmaceutického priemyslu. Za preklady ďakujeme prekladateľom, odborníkom.

 1. Akútna myeloblastová leukémia
 2. Folikulový lymfóm
 3. Gliomy (nádory mozgu)
 4. Chronická myeloidná leukémia
 5. Karcinóm krčka maternice (rakovina krčka maternice)
 6. Karcinóm prsníka (rakovina prsníka)
 7. Karcinóm vaječníkov (rakovina vaječníkov)
 8. Kolorektálny karcinóm (rakovina hrubého čreva a konečníka)
 9. Kostné sarkómy
 10. Medicína ušitá na mieru (personalizovaná medicína)
 11. Mnohopočetný myelóm
 12. Nádorová bolesť
 13. Nemalobunkové nádory pľúc
 14. Nežiaduce účinky imunoterapie
 15. Rakovina hlavy a krku
 16. Rakovina maternice (endometria)
 17. Rakovina močového mechúra
 18. Rakovina pankreasu
 19. Rakovina pažeráku
 20. Rakovina pečene
 21. Rakovina prostaty
 22. Rakovina semenníkov
 23. Rakovina žalúdka
 24. Sarkómy mäkkých tkanív
 25. Život po stanovení onkologickej diagnózy

V súčasnosti sú k dispozícii preventívne letáky Ligy proti rakovine https://www.lpr.sk/informacne-letaky/ a tiež informačné brožúry zamerané na lymfoproliferatívne ochorenia http://lysk.sk/pacienti/. Všetko čo by mal pacient vedieť o klinickom skúšaní, nájdete v brožúrke.