Výživa

Milí pacienti,

Prihováram sa vám ako nutričná terapeutka so špecializáciou na výživu onkologických pacientov. Som nesmierne rada, že sa pomaly začína aj u nás dostávať do popredia dôležitosť výživy a nutričnej starostlivosti v onkológii. Z môjho pohľadu by malo byť každému onkologickému pacientovi poskytnuté poradenstvo v oblasti stravovania, správneho výberu potravín a jedál, praktické usmernenie pri indikácii rôznych typov nemocničných diét a to vo forme nutričných odporúčaní alebo v prípade potreby aj zostavenia individualizovaného jedálnička.

V nutričnej poradni v Národnom onkologickom ústave za mnou chodia pacienti s rôznymi ťažkosťami, pričom najčastejšie sa stretávam s pacientami v stave malnutrície, teda podvýživy, ktorí nie sú schopní naplniť príjem energie a jednotlivých živín zo stravy a rapídne chudnú. Tiež sa stretávam s pacientami s rôznymi ťažkosťami s trávením spôsobených jednak operačnými výkonmi a taktiež nežiaducimi účinkami protinádorovej liečby alebo pridruženými neonkologickými ochoreniami, ktoré ich trápili aj pred stanovením onkologickej diagnózy. Pacienti, ktorí rapídne chudnú, majú problémy s príjmom stravy, znížilo sa im množstvo skonzumovanej stravy a cítia sa počas liečby slabí, by mali navštíviť odborníka, ktorý im poradí ako si právne nakombinovať jednotlivé potraviny a jedlá s cieľom zlepšenia nutričného a zdravotného stavu. Výhodou individuálneho poradenstva s odborníkom je nastavenie stravovacieho režimu a jedálnička na základe individuálnych potrieb každého pacienta.

Pri onkologických pacientoch si väčšina ľudí predstaví pacientov, ktorí sú slabí a vplyvom liečby a samotného ochorenia chudnú a majú ďalšie nežiaduce účinky liečby, ktoré ich obmedzujú v dostatočnom príjme stravy. Avšak okrem týchto pacientov sa v nutričnej poradni stretávam aj s pacientami s opačným problémom, a to najmä u pacientiek s karcinómom prsníka. Nie je to pravidlom, ale u väčšiny pacientiek na dlhoročnej hormonálnej liečbe, dochádza ku nekontrolovateľnému nárastu telesnej hmotnosti, ktorá je spôsobená jednak samotnou liečbou, hormonálnymi zmenami, nevhodným stravovaním a tiež nedostatočnou pohybovou aktivitou. Nežiaduci prírastok telesnej hmotnosti predstavuje z dlhodobého hľadiska zdravotné riziko a to nielen onkologických ochorení ale aj ochorení srdcovo-cievnych, cukrovky alebo iných zdravotných komplikácií. Aj čiastočná redukcia telesnej hmotnosti môže výrazne zlepšiť celkový zdravotný stav, znížiť riziko komplikácií a ochorení a samozrejme zlepšiť kvalitu života pacientiek.

Okrem samotnej liečby, ktorá je základným predpokladom pre dosiahnutie remisie ochorenia, je nutričná terapia a správne nastavené stravovanie neoddeliteľnou súčasťou liečby onkologického ochorenia a malo by byť súčasťou zdravotnej starostlivosti o pacientov.

Pokiaľ máte akékoľvek ťažkosti so stravovaním počas liečby, ale aj po vyliečení, môžete si objednať termín nutričného poradenstva v Nutričnej poradni, číslo dverí 63. v Národnom onkologickom ústave, a to na čísle 02/59378740. Neobávajte sa vyhľadať pomoc so stravovaním, môže Vám pomôcť zlepšiť celkový zdravotný stav, a to v prípade rapídneho chudnutia, tráviacich ťažkostí, ťažkostiach s príjmom dostatočného množstva stravy alebo aj pri nadváhe a obezite spôsobenej ochorením alebo liečbou.

Vaša nutričná terapeutka,
Petronela Forišek Paulová MSc.

Dokumenty

Užitočné linky