Prevencia a skríning v onkológii

Ministerstvo zdravotníctva SR v januári 2019 spustilo prvú fázu skríningového programu zameraného na včasné odhalenie kolorektálneho karcinómu (rakovina hrubého čreva a konečníka) a v septembri 2019 odštartovalo mamografický skríning karcinómu prsníka, čím sa zvýši šancu na úspešnú liečbu týchto onkologických chorôb. MZ SR v tomto roku plánuje spustiť skríningový program na odhalenie karcinómu krčka maternice.

Onkologické ochorenie sa spočiatku nemusí prejavovať žiadnymi alebo len zanedbateľnými príznakmi. V prípade takýchto spočiatku bezpríznakových ochorení sa využíva celoplošné, systematické vyhľadávanie najčastejších diagnóz tzv. skríning. Hlavnou úlohou onkologického skríningu je odhaliť nádorové ochorenie v skorom štádiu, v ktorom je liečiteľné a vyliečiteľné.

Nádorové ochorenia patria v súčasnosti medzi druhú najčastejšiu príčinu úmrtia na Slovensku. Skríning kolorektálneho karcinómu, karcinómu prsníka a karcinómu krčka maternice, ktorý predstavuje významnú zložku realizácie Národného onkologického programu, z dlhodobého hľadiska môže prispieť k zníženiu úmrtnosti na tieto nádory, a tým aj zlepšeniu zdravia obyvateľstva. Ide o onkologické ochorenia, pre ktoré existujú účinné diagnostické testy.

Šanca na prežitie