Education

Selected Slovak oncology conferences:

Name Date Place
Symposium based on collaboration between National Cancer Institute in Bratislava and Indiana University, Simon Comprehensive Cancer Center in Indianapolis termín bude upresnený Národný onkologický ústav, Klenova 1, Bratislava
Workshop ku klinickým skúšaniam v onkológii 27.-28.4.2023 Národný onkologický ústav, Klenova 1, Bratislava
28. MEDZINÁRODNÁ PRACOVNÁ KONFERENCIA - SEKCAMA 25.-26.5.2023 hotel Bratislava v Bratislave
Bardejovské onkologické dni 2023 14.-16.6.2023 Bardejovské Kúpele
Novinky z ASCO, 15. ročník 23.6.2023 Hotel Park Inn, Rybné námestie 1, Bratislava
Dni mladých onkológov, 19. ročník 21.-23.9.2023 Hotel Tenis, Zvolen
Bratislavské onkologické dni, LX. ročník 4.-6.10.2023 Hotel Saffron, Bratislava
KONFERENCIA SLOVENSKEJ KOOPERATÍVNEJ SKUPINY PRE NÁDORY HLAVY A KRKU 8.-9.2.2024 hotel Jánošík Liptovský Mikuláš

Selected international oncology conferences:

Name Date Place
XXVII. Jihočeské onkologické dny 2022 30.3.-1.4.2023 Jízdárna Český Krumlov
Výročná konferencia Americkej hematologickej spoločnosti, ASH termín bude upresnený New Orleans, Louisiana
EBMT Annual meeting 2023 23.-26.4.2023 Paris/hybrid
ASCO Annual Meeting 2.-6.6.2023 Chicago, IL
EHA2023 Congress 8.-11.6.2023 Frankfurt, Germany
World Lung Cancer Conference 9.-12.9.2023 Singapore
ESMO Annual Meeting 2023 20.-24.10.2023 Madrid, Spain
46. ročník, Brněnské onkologické dny 1.-3.11.2023 Brno, Česká republika
San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) 5.-9.12.2023
* information on these pages is continuously updated

Further education opportunities:

E-learning:

Useful links: