Skríning

Nachádzate sa tu

V súčasnosti je jednou z dôležitých úloh Ministerstva zdravotníctva SR spustenie národných skríningových programov pre tri nádorové ochorenia: kolorektálny karcinóm, karcinóm krčku maternice karcinóm prsníka. Ide o optimálnu formu diagnostiky ochorenia v asymptomatickom, ideálne skorom štádiu, ktorá prispeje k účinnej liečbe. U vybraných onkologických ochorení, akými je kolorektálny karcinóm a karcinóm krčka maternice, skríning môže byť aj prevenciou, keďže je možnosť zachytiť a liečiť ochorenie v štádiu tzv. prekancerózy, teda ochorenia, ktoré je predstupňom karcinómu. Prvá fáza skríningového program pre kolorektálny karcinóm sa začala v januári  2019 na vzorke 20 tisíc ľudí vo veku od 50 do 75 rokov podľa výberu zdravotných poisťovní. 

Úlohou Národného onkologického inštitútu v rámci skríningov je odborná pomoc pri analýze výsledkov skríningu s cieľom vyhodnotenia jeho kvality a efektívnosti, a tak k tvorbe prospektívnych predikcií a odporúčaní pre pokračujúci skríning jednotlivých onkologických ochorení na Slovensku v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI).

V súčasnosti sa pracuje na metodickej príprave skríningových programov pod gesciou MZ SR.