Skríning rakoviny pľúc

Rakovina pľúc je na Slovensku a v EÚ hlavnou príčinou úmrtnosti na rakovinu. Na Slovensku bola podľa údajov Národného onkologického registra rakovina pľúc v roku 2014 tretím najčastejšie diagnostikovaným zhubným ochorením u mužov a štvrtým najčastejšie diagnostikovaným zhubným ochorením u žien (Incidencia zhubných nádorov v SR 2014). V uvedenom roku bola hrubá incidencia rakoviny pľúc u mužov 67,7 na 100 000 a hrubá incidencia u žien 24,1 na 100 000.

Modelovaný predpoklad pre rok 2022 na Slovensku je výskyt 3 154 nových prípadov rakoviny pľúc, z toho 2 191 prípadov u mužov a 963 prípadov u žien. U mužov na Slovensku mal karcinóm pľúc v roku 2021 najvyššiu úmrtnosť zo všetkých zhubných nádorov, u žien druhú najvyššiu úmrtnosť po karcinóme prsníka. V uvedenom roku na Slovensku zomrelo na rakovinu pľúc 1957 osôb, z toho 1 359 mužov a 598 žien. Štandardizovaná úmrtnosť mužov na svetovú populáciu bola 27,12 na 100 000 osôb a štandardizovaná úmrtnosť žien na svetovú populáciu 8,93 na 100 000 osôb. „Predikcia mortality na karcinóm pľúc v roku 2022 je 1 405 mužov a 641 žien. Skúsenosti a dáta z krajín, kde program včasného záchytu skríningu karcinómu pľúc v spojení s programami na podporu odvykania fajčenia, ukazujú zmysluplnosť implementácie týchto procesov aj na Slovensku.