Slovenská kooperatívna onkologická skupina

Nachádzate sa tu

Slovenská kooperatívna onkologická skupina (SCOG) vznikla 14. júna 2019 ako pracovná skupina v rámci Národného onkologického inštitútu. SCOG je formálne združenie profesionálov kooperujúcich na realizácii akademických a priemyslom iniciovaných onkologických klinických skúšaní v Slovenskej republike.

Poslaním SCOG je prepojiť akademické pracoviská, ostatné onkologické klinické pracoviská, farmaceutické a biotechnické spoločnosti s cieľom uskutočňovať koordinovaný onkologický výskum na Slovensku s konečným cieľom zlepšenia starostlivosti o onkologických pacientov na Slovensku. Všetky informácie sú uvedené v Stanovách.

Dňa 14.6.2019 sa v Bratislave uskutočnilo prvé stretnutie prípravného výboru SCOG, pracovnej skupiny Národného onkologického inštitútu.

 

Zloženie výboru SCOG:

MUDr. Mária Rečková, PhD. - predsedkyňa

MUDr. Branislav Bystrický, PhD. - podpredseda

MUDr. Juraj Beniak - tajomník

 

členovia:

Doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Doc. MUDr. Pavol Dubinský, CSc. MPH

MUDr. Jozef Chovanec

Doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.      

Prof. MUDr. Michal Mego, DrSC.

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, PhD.

MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD.

Doc. MUDr. Mária Wágnerová, CSc.