Výročná správa 2018

Predstavujeme Výročnú správu za rok 2018 o Stave klinickej onkológie na Slovensku, ktorá sa venuje najmä oblasti klinickej onkológie, ako aj stavu detskej a experimentálnej onkológie. Samostatná kapitola je venovaná paliatívnej medicíne. Mapuje onkologické pracoviská, pracoviská radiačnej onkológie ako aj paliatívnej starostlivosti na Slovensku.

Viac info