Skip to main content

Breast cancer screening

NOI fórum – Štatistický audit mamografického skríningu v praxi za rok 2022

Dňa 19.10.2023 sa konala konferencia, ktorá je v rámci skríningových onkologických programov prelomová, keďže je vôbec prvou konferenciou venovanou onkologickým skríningom po spustení ich organizovaných programov postupne od roku 2019. V rámci mamografického skríningu rakoviny prsníka je kladený dôraz na kvalitu certifikovaných mamografických pracovísk, ktoré skríning vykonávajú a neoddeliteľnou súčasťou kontroly kvality je aj interný a externý audit, a kvalitné spracovanie a poskytovanie dát zo skríningu. Veľká vďaka patrí Ministerstvu zdravotníctva, ktoré je garantom onkologických skríningových programov a v rámci neho je zriadená Skríningová komisia slúžiaca ako poradný orgán ministra zdravotníctva, a zriadené sú aj pracovné skupiny pre jednotlivé skríningové programy, vrátane dátovej a mediálnej skupiny. V rámci mamografického skríningu má významnú úlohu Odborná pracovná skupina pre zabezpečenie kvality na mamografických pracoviskách v rámci Komisie MZ SR pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne, ktorá intenzívne pracuje na certifikácii a recertifikácii skríningových mamografických pracovísk. Nemenej veľká vďaka patrí odborným tímom na certifikovaných mamografických pracoviskách, ktoré zabezpečujú kvalitný mamografický skríning. Na konferencii odzneli príspevky odborníkov zo Slovenska a z Čiech, ktorí sú v problematike veľmi dobre zorientovaní.

Fotogaléria »

Breast cancer is one of the most frequent malignant diseases of women worldwide as for incidence and mortality. According to the last published yearbook of incidence of oncological diseases, there were 2,800 new cases in Slovakia in 2011, of which almost 30% were locally advanced and metastatic. In general, there are varying recommendations for breast cancer screening. The majority of official population screening programs recommend to start a mammography screening at 50 years of age. The set recommendations for mammography screening are evidence-based and take into account the best risk-benefit ratio. This is the basis for choice of screening method and age group for an organized, controlled and coordinated population-wide mammography screening program. Certification of facilities where it is possible to undergo the screening is also part of the program. Their list is regularly updated at MoH SR website. You can find a link to it on NOI website under List of facilities. Population-wide mammography screening by invitation started in Slovakia in September 2019. The invitations were sent by health insurance companies to women aged 50 to 69 according to a precise set of criteria. The most important task at hand is to extend the network of certified facilities performing screening mammography examinations which need to adhere to a precisely determined quality specifications including regular quality assessment. It is important that women undergo their screening mammography examination at these certified facilities.

Acknowledgments

National Oncology Institute would like to thank all physicians, radiology assistants, nurses and other healthcare professionals whose daily work contributes to mammography breast cancer screening. We also thank the chief expert of the MoH SR as well as members of the Committee for Quality Assurance in Radiodiagnostics, Radiation Oncology and Nuclear Medicine for their work and ongoing support of the screening process, Slovak Radiological Society led by Prof. Viera Lehotská, M.D., PhD., for their long-standing cooperation and support of the initiation of mammography screening, Section of Breast Imaging (SEBI) led by Assoc. Prof. Jana Slobodníková, M.D., PhD., MPH, and last but not least, the head of Expert Working Group for Quality Assurance of Mammography Facilities of the MoH SR Committee for Quality Assurance in Radiodiagnostics, Radiation Oncology and Nuclear Medicine, Assoc. Prof. Dr. Martina Horváthová, Ph.D., MPH.

We are grateful to MoH SR for their cooperation and support, MoH SR Committee for their help with screenings and cooperation with health insurance companies, NHIC for their support of patients’ organizations, volunteers and the public. Only a fully-fledged, high-quality and long-term cooperation in mammography screening can bring excellent results.

Breast cancer screening

Táto webstránka používa cookies

Zvolením možnosti „Prijať všetky“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies na personalizáciu, marketingové a analytické účely. Kliknutím na „Prispôsobiť“ máte možnosť výberu účelov, s ktorými súhlasíte. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete na podstránke „O cookies“.


Nevyhnutné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú funkcie, ako je napríklad navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez nevyhnutných cookies. Obmedzenie ich spracúvania môže mať za následok nesprávne fungovanie webstránky, alebo obmedzenie funkcionality webstránky.

Právny základ spracúvania nevyhnutných cookies - podľa zákona je možné nevyhnutné cookies spracúvať bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.


Preferenčné súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Právny základ spracúvania preferenčných cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na účel spracovania preferenčných cookies.


Analytické cookies zhromažďujú údaje o tom, ako návštevníci webstránky používajú danú webstránku. Analytické štatistiky pomáhajú vlastníkom webov a aplikácií pochopiť, ako ľudia používajú ich webstránky a služby.

Právny základ spracúvania analytických (štatistických) cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na analytický účel.


Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Právny základ spracúvania marketingových (reklamných) cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na marketingový účel.


Nezaradené súbory cookies sú cookies, ktoré práve zaraďujeme, spoločne s poskytovateľmi jednotlivých súborov cookies.


Prehlásenie o cookies naposledy aktualizované dňa 21.Feb 2023