Iné dátové zdroje

Global Cancer Observatory

Grafické zobrazenia Global Cancer Observatory (GCO) reprezentujú celosvetové štatistiky nádorových ochorení. GCO je interaktívna platforma, ktorá vyzualizuje indikátory na základe dát IARC (International Agency for Research of Cancer- Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny). Grafické zobrazenia GCO sa neustále vylepšujú s cieľom poskytnúť nové a informatívne formy prezentovania globálnych dát nádorových ochorení.

Dáta, ktoré sú prezentované GCO, sú najlepšími dostupnými dátami nádorových ochorení v jednotlivých krajinách. Limitácie kvality a úplnosti údajov sa týkajú najmä niektorých rozvojových krajín.

Cieľom GCO nie je len použitie zozbieraných dát, ale aj zvýšenie ich kvality v spolupráci s jednotlivými krajinami.
(Zdroj: https://gco.iarc.fr/about-the-gco)

Viac info


NCZI: POČET NOVODIAGNOSTIKOVANÝCH ZHUBNÝCH NÁDOROV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

NCZI: POČET NOVODIAGNOSTIKOVANÝCH ZHUBNÝCH NÁDOROV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Onkologické ochorenia sú dlhodobo druhou najčastejšou príčinou hospitalizácii a nebyť COVID-19, aj úmrtí na Slovensku. Podľa najnovších údajov a výpočtov Národného centra zdravotníckych informácii pribudlo najviac prípadov rakoviny kože, kolorekta a prsníka.

Zatiaľ čo celosvetovo medzi deťmi dlhodobo dominujú prípady rakoviny mozgu a leukémie, v dospelej populácii je to rakovina kože, kolorekta (hrubého čreva, konečníka a rektosigmoidového spojenia), prsníka, prostaty a pľúc. Počet nových prípadov má aj na Slovensku stúpajúci trend, s miernymi výkyvmi ovplyvnenými pandémiou.

Viac info