Preskočiť na hlavný obsah

Odborná verejnosť

KOMISIA PRE SKRÍNING ONKOLOGICKÝCH CHORôB V SR

Dňa 15.4.2021 zasadla v novom zložení Komisia pre skríning onkologických ochorení. Zoznam členov je zverejnený na stránke MZ SR.

Štatút komisie MZ SR pre skríning onkologických chorôb v Slovenskej republike je zverejnený TU.

Preventívne a skríningové opatrenia majú dôležitý význam v starostlivosti o ľudské zdravie. Skríning, tiež označovaný ako sekundárna prevencia má za cieľ vyhľadávanie ochorenia v jeho včasnom štádiu, čím sa zvyšuje možnosť kurability s predpokladom menej zaťažujúcej liečby a znižuje sa morbidita a mortalita na príslušné ochorenie. V rámci onkologického skríningu je tiež možnosť záchytu ochorenia v štádiu prekancerózy, teda v preinvazívnom štádiu, ktorého úspešná liečba tak môže zabrániť vzniku invazívneho nádorového ochorenia úplne.

Donedávna na Slovensku prebiehal onkologický skríning iba oportúnne, avšak situácia sa zmenila od roku 2019. Od januára do októbra 2019 bola uskutočnená a neskôr vyhodnotená prvá fáza organizovaného skríningu kolorektálneho karcinómu, ktorý od septembra 2021 v rovnakej podobe pokračuje ďalej. V septembri 2019 bolo zahájené pozývanie zdravotnými poisťovňami na mamografický skríning karcinómu prsníka, ktorý aj napriek 3 mesačnému prerušeniu v roku 2021, kvôli epidemickej situácii COVID-19, pokračuje. Skríningový program karcinómu krčka maternice bol tiež zahájený a ženy sú zdravotnými poisťovňami pozývané od júla 2021.

Súhrnnú správu o skríningových programoch na Slovensku za rok 2022 nájdete TU.

Základom úspechu onkologických skríningových programov je okrem odbornej prípravy skríningu aj miera účasti rizikovej populácie. Z tohto hľadiska je nesmierne dôležitá kontinuálna a správne nasmerovaná osveta. Informácie o pripravovanom a prebiehajúcom skríningu sú priebežne aktualizované na webovej stránke NOI.

Táto webstránka používa cookies

Zvolením možnosti „Prijať všetky“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies na personalizáciu, marketingové a analytické účely. Kliknutím na „Prispôsobiť“ máte možnosť výberu účelov, s ktorými súhlasíte. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete na podstránke „O cookies“.


Nevyhnutné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú funkcie, ako je napríklad navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez nevyhnutných cookies. Obmedzenie ich spracúvania môže mať za následok nesprávne fungovanie webstránky, alebo obmedzenie funkcionality webstránky.

Právny základ spracúvania nevyhnutných cookies - podľa zákona je možné nevyhnutné cookies spracúvať bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.


Preferenčné súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Právny základ spracúvania preferenčných cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na účel spracovania preferenčných cookies.


Analytické cookies zhromažďujú údaje o tom, ako návštevníci webstránky používajú danú webstránku. Analytické štatistiky pomáhajú vlastníkom webov a aplikácií pochopiť, ako ľudia používajú ich webstránky a služby.

Právny základ spracúvania analytických (štatistických) cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na analytický účel.


Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Právny základ spracúvania marketingových (reklamných) cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na marketingový účel.


Nezaradené súbory cookies sú cookies, ktoré práve zaraďujeme, spoločne s poskytovateľmi jednotlivých súborov cookies.


Prehlásenie o cookies naposledy aktualizované dňa 21.Feb 2023