Odborná verejnosť

V súčasnosti je jednou z dôležitých úloh Ministerstva zdravotníctva SR spustenie národných skríningových programov pre tri nádorové ochorenia: kolorektálny karcinóm, karcinóm krčku maternicekarcinóm prsníka. Ide o optimálnu formu diagnostiky ochorenia v asymptomatickom, ideálne skorom štádiu, ktorá prispeje k účinnej liečbe. U vybraných onkologických ochorení, akými je kolorektálny karcinóm a karcinóm krčka maternice, skríning môže byť aj prevenciou, keďže je možnosť zachytiť a liečiť ochorenie v štádiu tzv. prekancerózy, teda ochorenia, ktoré je predstupňom karcinómu. Prvá fáza skríningového programu pre kolorektálny karcinóm sa začala v januári 2019 na vzorke 20 tisíc ľudí vo veku od 50 do 75 rokov podľa výberu zdravotných poisťovní. Od 3. septembra 2019 MZ SR spustilo skríning karcinómu prsníka. Poisťovne postupne pozývajú ženy vo veku 50 až 69 rokov, ktoré v posledných 2 rokoch neabsolvovali mamografiu a nemajú v anamnéze rakovinu prsníkov. Pozvánka na mamografické vyšetrenie poslaná zdravotnou poisťovňou je súčasne žiadankou na vyšetrenie. Neskôr by mal pribudnúť aj skríning karcinómu krčka maternice, ktorý je určený pre ženy vo veku 23 a viac rokov, v rámci ktorého budú zdravotnými poisťovňami pozývané ženy, ktoré neabsolvovali v posledných 3 rokoch preventívne gynekologické vyšetrenie a nie sú liečené pre určité gynekologické ochorenia.

Úlohou Národného onkologického inštitútu v rámci skríningov je odborná pomoc pri analýze výsledkov skríningu s cieľom vyhodnotenia jeho kvality a efektívnosti, a tak k tvorbe prospektívnych predikcií a odporúčaní pre pokračujúci skríning jednotlivých onkologických ochorení na Slovensku v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI).

V súčasnosti sa naďalej pracuje na metodickej príprave skríningových programov pod gesciou MZ SR.