Odborná verejnosť

V súčasnosti je jednou z dôležitých úloh Ministerstva zdravotníctva SR spustenie a podpora národných skríningových programov pre tri nádorové ochorenia: kolorektálny karcinóm, karcinóm krčku maternice a karcinóm prsníka. Ide o optimálnu formu diagnostiky ochorenia v asymptomatickom, ideálne skorom štádiu, ktorá prispeje k účinnej liečbe. U vybraných onkologických ochorení, akými je kolorektálny karcinóm a karcinóm krčka maternice, skríning môže byť aj prevenciou, keďže je možnosť zachytiť a liečiť ochorenie v štádiu tzv. prekancerózy, teda ochorenia, ktoré je predstupňom karcinómu.

Prvá fáza skríningového programu pre kolorektálny karcinóm sa začala v januári 2019 na vzorke 20 tisíc ľudí vo veku od 50 do 75 rokov podľa výberu zdravotných poisťovní. Tento skríningový program bude v roku 2020 pokračovať svojou druhou fázou.

3. septembra 2019 MZ SR odštartovalo skríning karcinómu prsníka. Poisťovne postupne pozývajú ženy vo veku 50 až 69 rokov, ktoré v posledných 2 rokoch neabsolvovali mamografiu a nemajú v anamnéze rakovinu prsníkov. Pozvánka na mamografické vyšetrenie poslaná zdravotnou poisťovňou je súčasne žiadankou na vyšetrenie.

V priebehu roka 2020 pribudne aj organizovaný skríning karcinómu krčka maternice, ktorý je určený pre ženy vo veku 23 a viac rokov, v rámci ktorého zdravotné poisťovne budú pozývať ženy, ktoré neabsolvovali v posledných 3 rokoch preventívne gynekologické vyšetrenie a nie sú liečené na určité gynekologické ochorenia.

Úlohou Národného onkologického inštitútu v rámci skríningov je odborná pomoc pri analýze výsledkov skríningu s cieľom vyhodnotenia jeho kvality a efektívnosti, a tvorba prospektívnych predikcií a odporúčaní jednotlivých onkologických ochorení na Slovensku v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI).