Preskočiť na hlavný obsah

Kontakty

Mapka areálu

Adresa

Národný onkologický inštitút
Klenová 1
833 10 BratislavaRiaditeľka, Koordinátorka skríningov

MVDr. Jana Trautenberger Ricová
Tel: + 421 2 59 378  429

Tajomníčka

Ing. Kristína Bubelínyová

Medicínsky garant

MUDr. Mária Rečková, PhD.

Špecialista pre komunikáciu a osvetu

Mgr. Patrícia Kubicová
E-mail: noi@noisk.sk
Tel: + 421 2 59 378  224

Koordinátor Registra onkologických klinických skúšaní

MVDr. Katarína Staněk

Koordinátor klinických skúšaní fázy I

Mgr. Jana Spišáková

Koordinátorka výskumných a vzdelávacích projektov

doc. RNDr. Soňa Čierniková, PhD.

Analytik

Roman Novota
PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD.,MPH
Mgr. Michaela Laktišová
Mgr. Adam Štrbavý

Konzultanti

Pre onkologické skríningové programy

MUDr. Alena Kallayová
Skríning karcinómu prsníka
MUDr. Oliver Sadovský
Skríning karcinómu krčka maternice
Vedúci pracovnej skupiny
MUDr. Andrej Orságh
Skríning kolorektálneho karcinómu
MUDr. Zuzana Behúnová
Skríning karcinómu prsníka
MUDr. Lucia Kocová
Skríning karcinómu krčka maternice
MUDr. Beata Blahová, PhD.
Skríning kolorektálneho karcinómu
MUDr. Dominik Juskanič, EDiNR
Skríning karcinómu pľúc
Ing. Rudolf Kubička
Odborný konzultant pre dátové registre

Pre epidemiológiu

MUDr. Ľudmila Kutáková
Doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH.
prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD.
externý konzultant

Pre farmakoekonómiu

prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA)

Pre inovatívnu onkologickú liečbu

MUDr. Gabriela Gogová, EMBA
Mgr. Ing Dagmar Hroncová
externý konzultantĎAKUJEME ZA PRÍNOSNÚ SPOLUPRÁCU

Dott. David Balla, M.A. v období 1.1.2019 - 30.4.2020 pôsobil v NOI na pozícii analytik.

RNDr. Eva Popreňáková, PhD. v období 15.4.2019 - 15.4.2020 pôsobila v NOI na pozícii koordinátorka Registra klinických skúšaní.

RNDr. Andrej Trnovec v období od 15.11.2021 do 31.12.2021 pôsobil v NOI na pozícii projektový manažér.

JUDr. Bc. Pavel Štukovský v období od 1.7.2021 do 30.9.2023 pôsobil v NOI na pozícii právnik.

MUDr. Rudolf Hrčka, CSc. v období od 1.1.2019 do 31.12.2023 pôsobil v NOI na pozícii konzultant pre Skríning kolorektálneho karcinómu.

Ing. Timea Farkašová v období od 15.6.2022 do 15.1.2024 pôsobila v NOI na pozícii Koordinátor koordinátorov klinických skúšaní.

MUDr. Mária Rečková, PhD. v období od 1.9.2018 do 31.3.2024 pôsobila v NOI na pozícii riaditeľka.

Táto webstránka používa cookies

Zvolením možnosti „Prijať všetky“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies na personalizáciu, marketingové a analytické účely. Kliknutím na „Prispôsobiť“ máte možnosť výberu účelov, s ktorými súhlasíte. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete na podstránke „O cookies“.


Nevyhnutné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú funkcie, ako je napríklad navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez nevyhnutných cookies. Obmedzenie ich spracúvania môže mať za následok nesprávne fungovanie webstránky, alebo obmedzenie funkcionality webstránky.

Právny základ spracúvania nevyhnutných cookies - podľa zákona je možné nevyhnutné cookies spracúvať bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.


Preferenčné súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Právny základ spracúvania preferenčných cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na účel spracovania preferenčných cookies.


Analytické cookies zhromažďujú údaje o tom, ako návštevníci webstránky používajú danú webstránku. Analytické štatistiky pomáhajú vlastníkom webov a aplikácií pochopiť, ako ľudia používajú ich webstránky a služby.

Právny základ spracúvania analytických (štatistických) cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na analytický účel.


Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Právny základ spracúvania marketingových (reklamných) cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na marketingový účel.


Nezaradené súbory cookies sú cookies, ktoré práve zaraďujeme, spoločne s poskytovateľmi jednotlivých súborov cookies.


Prehlásenie o cookies naposledy aktualizované dňa 21.Feb 2023