Kontakty

Riaditeľka

MUDr. Mária Rečková, PhD.
Tel: + 421 2 59 378  429

Odborná referentka

Mgr. Patrícia Kubicová
E-mail: noi@noisk.sk
Tel: + 421 2 59 378  224
Ing. Kristína Bubelínyová

Analytici

Dott. David Balla, M.A.
Roman Novota

Koordinátorka skríningov

MVDr. Jana Trautenberger Ricová

Odborní konzultanti skríningov

MUDr. Alena Kallayová
Skríning karcinómu prsníka
MUDr. Oliver Sadovský
Skríning karcinómu krčka maternice
MUDr. Andrej Orságh
Skríning kolorektálneho karcinómu

Farmakoekonóm

prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA)

Odborné konzultantky pre onkologickú liečbu

MUDr. Gabriela Gogová
Mgr. Ing Dagmar Hroncová
externý konzultant

Epidemiologička

Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD.
epidemiologička
MUDr. Ľudmila Kotáková
člen epidemiologického tímu

Koordinátorka Registra klinických skúšaní

RNDr. Eva Popreňáková, PhD.
MVDr. Katarína Staněk

ADRESA

Národný onkologický inštitút
Klenová 1
833 10 Bratislava