Kontakty

Adresa

Národný onkologický inštitút
Klenová 1
833 10 Bratislava
GPS: Lat: 48.1724017 Lng: 17.0886772Riaditeľka

MUDr. Mária Rečková, PhD.
Tel: + 421 2 59 378  429

Tajomníčka

Ing. Kristína Bubelínyová

Právnik

JUDr. Bc. Pavel Štukovský

Špecialista pre komunikáciu a osvetu

Mgr. Patrícia Kubicová
E-mail: noi@noisk.sk
Tel: + 421 2 59 378  224

Koordinátorka skríningov

MVDr. Jana Trautenberger Ricová

Koordinátorka klinických skúšaní

Ing. Timea Farkašová
Koordinátorka koordinátorov
Mgr. Jana Spišáková
Koordinátor pre klinické skúšania fázy I.

Koordinátorka výskumných a vzdelávacích projektov

RNDr. Soňa Čierniková, PhD.

Analytik

Roman Novota
PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD.,MPH
Mgr. Michaela Laktišová
Mgr. Adam Štrbavý

Konzultanti

Pre onkologické skríningové programy

MUDr. Alena Kallayová
Skríning karcinómu prsníka
MUDr. Oliver Sadovský
Skríning karcinómu krčka maternice
Vedúci pracovnej skupiny
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Skríning kolorektálneho karcinómu
MUDr. Zuzana Behúnová
Skríning karcinómu prsníka
MUDr. Lucia Kocová
Skríning karcinómu krčka maternice
MUDr. Andrej Orságh
Skríning kolorektálneho karcinómu
MUDr. Dominik Juskanič, EDiNR
Skríning karcinómu pľúc
Ing. Rudolf Kubička
Odborný konzultant pre dátové registre
MUDr. Beata Blahová, PhD.
Skríning kolorektálneho karcinómu

Pre epidemiológiu

MUDr. Ľudmila Kutáková
Doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH.
prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD.
externý konzultant

Pre Register onkologických klinických skúšaní

MVDr. Katarína Staněk

Pre farmakoekonómiu

prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA)

Pre inovatívnu onkologickú liečbu

MUDr. Gabriela Gogová, EMBA
Mgr. Ing Dagmar Hroncová
externý konzultantĎAKUJEME ZA PRÍNOSNÚ SPOLUPRÁCU

Dott. David Balla, M.A. v období 1.1.2019 - 30.4.2020 pôsobil v NOI na pozícii analytik.

RNDr. Eva Popreňáková, PhD. v období 15.4.2019 - 15.4.2020 pôsobila v NOI na pozícii koordinátorka Registra klinických skúšaní.

RNDr. Andrej Trnovec v období od 15.11.2021 do 31.12.2021 pôsobil v NOI na pozícii projektový manažér.