Kontakty

ADRESA

Národný onkologický inštitút
Klenová 1
833 10 Bratislava
GPS: Lat: 48.1724017 Lng: 17.0886772Riaditeľka

MUDr. Mária Rečková, PhD.
Tel: + 421 2 59 378  429

Odborná referentka

Mgr. Patrícia Kubicová
E-mail: noi@noisk.sk
Tel: + 421 2 59 378  224
Ing. Kristína Bubelínyová

Koordinátorka skríningov

MVDr. Jana Trautenberger Ricová

Právnik

JUDr. Bc. Pavel Štukovský

Analytik

Roman Novota
PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD.,MPH
Mgr. Michaela Laktišová

Konzultanti

Pre onkologické skríningové programy

MUDr. Alena Kallayová
Skríning karcinómu prsníka
Vedúca pracovnej skupiny
MUDr. Oliver Sadovský
Skríning karcinómu krčka maternice
Vedúci pracovnej skupiny
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Skríning kolorektálneho karcinómu
Vedúci pracovnej skupiny
MUDr. Zuzana Behúnová
Skríning karcinómu prsníka
MUDr. Lucia Kocová
Skríning karcinómu krčka maternice
MUDr. Andrej Orságh
Skríning kolorektálneho karcinómu

Pre epidemiológiu

Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD.
epidemiologička
MUDr. Ľudmila Kutáková
člen epidemiologického tímu

Pre Register onkologických klinických skúšaní

MVDr. Katarína Staněk

Pre farmakoekonómiu

prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA)

Pre inovatívnu onkologickú liečbu

MUDr. Gabriela Gogová, EMBA
Mgr. Ing Dagmar Hroncová
externý konzultantĎAKUJEME ZA PRÍNOSNÚ SPOLUPRÁCU

Dott. David Balla, M.A. v období 1.1.2019 - 30.4.2020 pôsobil v NOI na pozícii analytik.

RNDr. Eva Popreňáková, PhD. v období 15.4.2019 - 15.4.2020 pôsobila v NOI na pozícii koordinátorka Registra klinických skúšaní.