Kontakty

Riaditeľka

MUDr. Mária Rečková, PhD.
Tel: + 421 2 59 378  429

Odborná referentka

Mgr. Patrícia Kubicová
E-mail: noi@noisk.sk
Tel: + 421 2 59 378  224
Ing. Kristína Bubelínyová

Koordinátorka skríningov

MVDr. Jana Trautenberger Ricová

Analytik

Roman Novota
PhDr. Zuzana Bárdyová, Phd.

Konzultanti

Pre onkologické skríningové programy

MUDr. Alena Kallayová
Skríning karcinómu prsníka
Vedúca pracovnej skupiny
MUDr. Oliver Sadovský
Skríning karcinómu krčka maternice
Vedúci pracovnej skupiny
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Skríning kolorektálneho karcinómu
Vedúci pracovnej skupiny
MUDr. Andrej Orságh
Skríning kolorektálneho karcinómu
MUDr. Lucia Kocová
Skríning karcinómu krčka maternice

Pre epidemiológiu

Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD.
epidemiologička
MUDr. Ľudmila Kutáková
člen epidemiologického tímu

Pre Register onkologických klinických skúšaní

MVDr. Katarína Staněk

Pre farmakoekonómiu

prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA)

Pre inovatívnu onkologickú liečbu

MUDr. Gabriela Gogová
Mgr. Ing Dagmar Hroncová
externý konzultant

ADRESA

Národný onkologický inštitút
Klenová 1
833 10 BratislavaĎAKUJEME ZA PRÍNOSNÚ SPOLUPRÁCU

Dott. David Balla, M.A. v období 1.1.2019 - 30.4.2020 pôsobil v NOI na pozícii analytik.

RNDr. Eva Popreňáková, PhD. v období 15.4.2019 - 15.4.2020 pôsobila v NOI na pozícii koordinátorka Registra klinických skúšaní.