Kontakty

KONTAKTY

MUDr. Mária Rečková, PhD.
riaditeľka
Tel: + 421 2 59 378  429, +421 918 397 929
Mgr. Patrícia Kubicová
odborný referent
E-mail: noi@noisk.sk
Tel: + 421 2 59 378  224
Dott. David Balla, M.A.
analytik
Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MPH
farmakoekonóm
Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD.
epidemiologička
Roman Novota
analytik
RNDr. Eva Popreňáková, PhD.
koordinátorka Registra klinických skúšaní
MVDr. Jana Trautenberger Ricová
koordinátorka skríningov

ADRESA

Národný onkologický inštitút
Klenová 1
833 10 Bratislava