NOI granty

VÝZVA - NOI GRANT

Národný onkologický inštitút (NOI) vyhlasuje 2x ročne výzvu na žiadosti o NOI grant, ktorý je určený pre krátkodobé zahraničné stáže.

Žiadosti je možné posielať od 1.1. do 31.3. a od 1.6. do 31.8. v aktuálnom roku.

Výsledky udelenia NOI grantu sú uvádzané na webovej stránke NOI v časti Lekár, NOI granty do 30 dní od ukončenia platnosti výzvy.

Žiadosti zasielajte elektronicky na adresu: grant@noisk.sk

Dokumenty potrebné ku žiadosti

A. Popis projektu

B. Životopis

C. Odporúčací list domáceho pracoviska

D. Akceptačný list pracoviska stážového pobytu

E. Správa zo stážového pobytu

  1. Správa zo stážového pobytu - krátkodobý prínos
  2. Správa zo stážového pobytu - dlhodobý prínos
  3. NOI Fellowhip Report – Short-term benefits
  4. NOI Fellowhip Report – Long-term benefits

Podmienky žiadosti o udelenie NOI grantu

Pravidlá pre činnosť Vedeckej rady NOI pri udeľovaní grantov NOI na krátkodobé zahraničné stáže

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že táto časť je určená iba pre odbornú verejnosť.