Publikácie

Výročné správy

Výročná správa za rok 2021: Stav onkológie na Slovensku

Výročná správa za rok 2020: Stav onkológie na Slovensku

Výročná správa za rok 2019: Stav onkológie na Slovensku

Výročná správa za rok 2018: Stav klinickej onkológie na Slovensku

Správy z konferencií

Publikujeme v zahraničí:

2022

2021

2020

2019

2018

Časopisy:

Knižné publikácie: