Novinky

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

Predstavujeme Výročnú správu za rok 2020 o Stave onkológie na Slovensku, ktorá sa venuje oblasti klinickej, radiačnej, detskej, geriatrickej a paliatívnej onkológie.

Mapuje aktivity onkologických spoločností a kooperatívnych skupín, činnosti v oblasti experimentálnej onkológie a aktivity NOI. Predstavuje tiež správu Inštitútu výskumu a vývoja MZ SR o napĺňaní cieľov Národného onkologického programu a vízie na rok 2021.

Viac info


NOVINKY Z ASCO - ONLINE

NOVINKY Z ASCO - ONLINE

Už 13. ročník odborného podujatie Novinky z ASCO sa uskutoční pod záštitou Slovenskej onkologickej spoločnosti a dva roky po sebe aj pod záštitou NOI.

Onkológovia z celého Slovenska sa podelia o najnovšie poznatky a skúsenosti v oblasti výskumu a starostlivosti o pacientov s rakovinou na celom svete z výročnej júnovej konferencie Americkej onkologickej spoločnosti (ASCO).

Nenechajte si ujsť hlavné témy: gastrointestinálne, gynekologické a urogenitálne malignity; karcinóm pľúc, prsníka, varia.

Registrácia


SEXUÁLNE ZDRAVIE A RAKOVINA

SEXUÁLNE ZDRAVIE A RAKOVINA

Sexuálne zdravie ľudí s diagnózou rakoviny je takmer vždy zatienené samotným onkologickým ochorením a jeho liečbou.

Nová informačná brožúrka pre odborníkov predstavuje manuál, ako s pacientmi na túto tému citlivo komunikovať.

Viac info