Novinky

NUTRIČNÁ PODPORA AKO INTEGRÁLNA SÚČASŤ ONKOLOGICKEJ LIEČBY

NUTRIČNÁ PODPORA AKO INTEGRÁLNA SÚČASŤ ONKOLOGICKEJ LIEČBY

Svetový deň boja proti rakovine predstavuje kolektívne úsilie zamerané na zvyšovanie povedomia o onkologickom ochorení. Napriek veľkým pokrokom v diagnostike a liečbe zostáva táto choroba v skutočnosti jednou z najväčších výziev v oblasti zdravotnej starostlivosti na svete. Medzi menej známe problémy, ktorým čelí mnoho pacientov v boji proti rakovine, patrí podvýživa.

Pacienti s onkologickým ochorením chudnú následkom ochorenia a faktorom súvisiacim s liečbou, ako sú stres, bolesť, zmeny vnímania chuti alebo nevoľnosť. Paradoxne sa môžu zvýšiť nutričné potreby pacienta v dôsledku metabolických zmien vyvolaných chorobou. Celkovo to môže viesť k nádorovej kachexii, vedúcemu komplexnému syndrómu, ktorý prispieva k zníženiu hmotnosti a svalovej hmoty. To môže vyústiť k zhoršeniu fyzických funkcií, nižšej tolerancii k liečbe rakoviny a zníženiu miery prežitia.

Je chudnutie skutočne nevyhnutné?

Až príliš často sa chudnutie považuje za bežné pri onkologickom ochorení. Jeho skutočné základné príčiny sú často prehliadané. Podvýživa pritom postihuje najmenej 1 z 3 pacientov s rakovinou, je preto potrebné zabezpečiť, aby bolo čo najviac pacientov vyšetrených na podvýživu a aby mali prístup k nutričnej podpore. Klinická výživa môže pomôcť zvládnuť podvýživu, a tým jej nepriaznivé účinky na klinické výsledky.

O tom, že nutričná starostlivosť o onkologických pacientov by mala byť nevyhnutnou súčasťou podpornej terapie úspešnej protinádorovej liečby, o manažmente nutričnej starostlivosti o onkologického pacienta a aké sú špecifiká v jeho výžive sa dozviete priamo od odborníčky MSc. Petronely Forišek Paulovej, ktorá pracuje ako nutričná terapeutka v Národnom onkologickom ústave.

Videozáznam pre odborníkov


MOVEMBER – PREVENCIOU PROTI RAKOVINE PROSTATY

MOVEMBER – PREVENCIOU PROTI RAKOVINE PROSTATY

Spojením slov noVEMBER a anglického slova MOustache (fúzov) vznikol jedinečný názov celosvetovej kampane. MOVEMBER už od roku 2003 upozorňuje na dôležitosť prevencie pred vznikom rakoviny prostaty, mužskej žľazy veľkosti orecha, ktorá leží na dne močového mechúra. Rakovina prostaty je celosvetovo druhé najčastejšie zhubné nádorové ochorenie mužov, pričom najčastejšie postihuje mužov vo vyššom veku – viac ako polovica prípadov sa objaví u mužov starších ako 70 rokov. U nás s touto diagnózou žije približne 9000 mužov. Toto nádorové ochorenie môže byť dedičné.

V počiatočných štádiách rakoviny prostaty sa často neprejavujú žiadne príznaky ochorenia. PRETO JE NÁVŠTEVA UROLÓGA TAK ŽIVOTNE DȎLEŽITÁ. Príznaky, ktoré bývajú častým prejavom ochorenia súvisia s tým, že nádor tlačí na močovú trubicu. To sa prejavuje napríklad častým alebo sťaženým močením, či naliehavým nutkaním na močenie.

Nárok na preventívnu urologickú prehliadku majú muži bez genetického rizika od svojich 50 rokov a v prípade vyššieho rizika, teda výskytu rakoviny u prvostupňového príbuzného už od 40 roku života.

MUŽI, ODLOŽTE OSTYCH, nepodceňujte pravidelnú kontrolu prostaty a CHOĎTE NA PREVENTÍVNU PREHLIADKU k urológovi. Zdravie máme len jedno!SEXUÁLNE ZDRAVIE A RAKOVINA

SEXUÁLNE ZDRAVIE A RAKOVINA

Sexuálne zdravie ľudí s diagnózou rakoviny je takmer vždy zatienené samotným onkologickým ochorením a jeho liečbou.

Nová informačná brožúrka pre odborníkov predstavuje manuál, ako s pacientmi na túto tému citlivo komunikovať.

Viac info


CANCER WELLNESS SYMPOSIUM

CANCER WELLNESS SYMPOSIUM

Ako sa dá vysporiadať s onkologickou diagnózou, o integratívnej medicíne, skvalitnení života s diagnózou rakovina aj vďaka zdravému životnému štýlu, sa dozviete z prednášok, ktoré odzneli 22. septembra na online konferencii CANCER WELLNESS SYMPOSIUM od renomovaných zahraničných spíkrov.

O svoje osobné skúsenosti a zážitky sa podelili aj onkologickí pacienti po liečbe rakoviny. Tí môžu osloviť pacientov, ktorí sú ešte len na začiatku svojej cesty k uzdraveniu, skvalitneniu života s diagnózou rakovina, ale aj tých, ktorí sa práve liečia, alebo sú vyliečení a hľadajú inšpiráciu.

Podujatie zorganizovala Indiana University School of Medicine.

Celá online konferencia v angličtine