Novinky

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

Predstavujeme Výročnú správu za rok 2020 o Stave onkológie na Slovensku, ktorá sa venuje oblasti klinickej, radiačnej, detskej, geriatrickej a paliatívnej onkológie.

Mapuje aktivity onkologických spoločností a kooperatívnych skupín, činnosti v oblasti experimentálnej onkológie a aktivity NOI. Predstavuje tiež správu Inštitútu výskumu a vývoja MZ SR o napĺňaní cieľov Národného onkologického programu a vízie na rok 2021.

Viac info


SEXUÁLNE ZDRAVIE A RAKOVINA

SEXUÁLNE ZDRAVIE A RAKOVINA

Sexuálne zdravie ľudí s diagnózou rakoviny je takmer vždy zatienené samotným onkologickým ochorením a jeho liečbou.

Nová informačná brožúrka pre odborníkov predstavuje manuál, ako s pacientmi na túto tému citlivo komunikovať.

Viac info


Novinky v liečbe lymfedému na Slovensku - chirurgická liečba

Možnosti operačnej liečby - lymfovenóznej anastomózy u pacientov s lymfedémom hornej, alebo dolnej končatiny v Slovenskej republike. Operácia a následná pooperačná starostlivosť v režime jednodňovej chirurgie je realizovaná v centre pre liečbu lymfedému v Bardejove.

Viac info