Novinky

12. ročník Novinky z ASCO 2020

Už po dvanástykrát prinášame vybrané najlepšie prezentované práce z výročnej konferencie Americkej onkologickej spoločnosti klinickej onkológie (ASCO®), ktorá sa koná každoročne v Spojených štátoch amerických. Tento rok s ohľadom na epidemiologickú situáciu pri pandémii COVID-19 sa konferencia ASCO® uskutočnila virtuálne od 29. 5. do 31. 5. 2020. Organizátori konferencie na Slovensku síce plánovali uskutočnenie konferencie obdobne ako v Spojených štátoch amerických vo virtuálnom formáte, ale s ohľadom na uvoľnené epidemiologické opatrenia vznikla možnosť zorganizovať podujatie v tradičnej podobe konferencie naživo, aj tento rok v 3 blokoch, 6 prednáškach s možnosťou osobných stretnutí a živých diskusií so slovenskými odborníkmi. Súčasný príspevok je prehľadom prác, ktoré slovenskí odborníci vybrali z prezentácií výročnej konferencie ASCO® na podujatie Novinky z ASCO 2020.

Viac info


NOI GRANTY

Lekári - onkológovia využite ďalšiu príležitosť získať najnovšie medicínske poznatky, spoznať aktuálne trendy vo svojom špecializovanom odbore na krátkodobej zahraničnej stáži v trvaní min 1 mesiac a max 3 mesiace. Národný onkologický inštitút vyhlásil už štvrtú výzvu na udelenie grantu. Žiadosti na udelenie grantu môžete posielať od 1.6. až do 31.8.2020.

Sami si vyberte prestížne pracovisko, rozšírte svoje profesijné kontakty a nadobudnuté skúsenosti zo stáže môžete použiť v praxi po návrate na Slovensko.

Viac info