Preskočiť na hlavný obsah

CraNE

STAKEHOLDER FÓRUM

15. decembra sa na pôde MZ SR uskutočnilo výnimočné stretnutie popredných odborníkov v oblasti tvorby zdravotných politík, poskytovania zdravotnej starostlivosti, výskumu, vývoja a vzdelávania v oblasti onkológie ako i zástupcov pacientskych organizácií. Stakeholder Fórum sa v rámci celoeurópskeho projektu CraNE-JA zameralo na integráciu klinickej starostlivosti, výskum, inovácie a vzdelávanie v rámci siete komplexných onkologických centier v Európe. Mapovalo tiež súčasný stav a výzvy Slovenska v rámci vybudovania národného komplexného onkologického centra na Slovensku s cieľom zlepšiť starostlivosť, uľahčiť zavádzanie kvalitnej diagnostiky a liečby vrátane odbornej prípravy, výskumu, klinických skúšaní a edukácie na všetkých úrovniach.

Národný onkologický inštitút (NOI) v Národnom onkologickom ústave (NOÚ) aktívne participuje na celoeurópskom projekte CraNE-JA, ktorého hlavným cieľom je vytvoriť európsku sieť už existujúcich a novovytvorených komplexných onkologických centier, podporiť implementáciu skorého zachytávania ochorení, skríningu, diagnostiky, liečby, podpory preživších onkologických pacientov, výskumu a vzdelávania pre zamestnancov v onkológii so zabezpečením potrebnej kvality a jej kontrolou.

Na základe Akčného plánu 3 Národného onkologického programu SR je potrebné dobudovať Národné komplexné onkologické centrum na pôde Národného onkologického ústavu v Bratislave a naň nadväzujúcu komplexnú starostlivosť v onkologických ústavoch (Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave, Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach) a sieť komplexných onkologických centier s cieľom zlepšiť prístup k adekvátnej a inovatívnej diagnostike a liečbe onkologických ochorení pre všetkých pacientov na Slovensku. Rozvoj detskej onkológie je potrebné zabezpečiť v Národnom ústave detských chorôb s nadväznosťou na komplexné onkologické centrum v NOÚ.

Viac info Fotogaléria

Projekt CraNE Joint Action

Najnovší európsky projekt v oblasti rakoviny

Národný onkologický ústav a Národný onkologický inštitút sú súčasťou prestížneho európskeho projektu CraNE Joint Action – JA JA (celý názov projektu: Sieť komplexných onkologických centier – Prípravné aktivity pre tvorbu Národných komplexných onkologických centier (CCC) a ich sieťovaní v rámci EÚ). Projekt je odpoveďou na Hlavnú iniciatívu č. 5 v rámci Európskeho plánu boja proti rakovine, v ktorej stojí, že do roku 2025 Európska komisia vytvorí Európsku sieť prepájajúcu uznané CCC v každom členskom štáte. Európsky plán boja proti rakovine má za cieľ zabezpečiť, že 90 % oprávnených pacientov bude mať k takýmto centrám prístup do roku 2030.

Hlavným cieľom projektu CraNE JA je vytvoriť európsku sieť už existujúcich a novovytvorených CCC, podporiť implementáciu skorého zachytávania ochorení, skríningu, diagnostiky, liečby, podpory preživších onkologických pacientov, výskumu a vzdelávania pre zamestnancov v onkológii so zabezpečením potrebnej kvality. Projekt pripravuje nevyhnutné predpoklady týkajúce sa administratívy, profesionálneho zabezpečenia a vysokokvalitného výkonu, aby sa zjednodušilo zavedenie takejto európskej siete.

Konkrétne ciele projektu CraNE JA sú:

  1. Podporiť udržateľnosť výstupov projektu CraNE JA pre ich budúce zavádzanie do štruktúr onkologickej starostlivosti v členských štátoch EÚ
  2. Vytvoriť európsku sieť národných CCC pre zlepšenie onkologickej starostlivosti a zamedzenie neprijateľným rozdielom, ktoré sú v súčasnosti prítomné naprieč celou EÚ
  3. Ďalej rozvíjať prístup a dostupnosť komplexnej kvalitnej starostlivosti v Sieti národných a regionálnych komplexných onkologických centier (CCCN) vo všetkých členských štátoch EÚ a zosúladiť vysoké štandardy onkologickej starostlivosti vo všetkých inštitúciách so zárukou kvality so zameraním na rozhrania medzi starostlivosťou a výskumom (CCCN a CCC)
  4. Rozvinúť konsenzuálny model CCC pre samostatné centrá ako aj centrá, ktoré sú súčasťou univerzít alebo všeobecných nemocníc
  5. Identifikovať a analyzovať súčasnú prax a organizačné modely v reálnych podmienkach ako kľúčové referencie pre hodnotenie dostupnosti kvalitnej starostlivosti a výskumu pre všetkých onkologických pacientov na danej regionálnej a miestnej úrovni cez sieťovacie modely.

Úvodné stretnutie projektu CraNE JA sa uskutočnilo 3. novembra 2022 na pôde Stáleho zastúpenia Slovinskej republiky v Bruseli. Projekt sa oficiálne začal 1. októbra 2022 a spája 25 príslušných orgánov a 21 prepojených subjektov z 25 krajín, čo znamená dokopy 46 partnerov. Partneri projektu CraNE JA majú jedinečné postavenie na to, aby pomohli zaviesť sieť CCC v Európe. Cieľovou skupinou projektu CraNE JA sú hlavní aktéri zapojení do budúceho rozvoja siete CCC: zástupcovia členských štátov, siete CCC, európske organizácie a odborníci. Zástupcovia pacientov sa zapájajú do práce pracovných balíkov a majú zastúpenie vo Fóre zainteresovaných strán.

Projekt CraNE JA potrvá dva roky a získal financovanie od Európskej únie cez Európsku výkonnú agentúru pre zdravie a digitalizáciu (HaDEA) v rámci programu EU4Health 2021 – 2027.

https://crane4health.eu/wp-content/uploads/2023/07/CraNE-JA-The-newest-European-Project-in-the-field-of-Cancer.pdf

Projekt CraNE Joint Action Viac info

Táto webstránka používa cookies

Zvolením možnosti „Prijať všetky“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies na personalizáciu, marketingové a analytické účely. Kliknutím na „Prispôsobiť“ máte možnosť výberu účelov, s ktorými súhlasíte. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete na podstránke „O cookies“.


Nevyhnutné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú funkcie, ako je napríklad navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez nevyhnutných cookies. Obmedzenie ich spracúvania môže mať za následok nesprávne fungovanie webstránky, alebo obmedzenie funkcionality webstránky.

Právny základ spracúvania nevyhnutných cookies - podľa zákona je možné nevyhnutné cookies spracúvať bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.


Preferenčné súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Právny základ spracúvania preferenčných cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na účel spracovania preferenčných cookies.


Analytické cookies zhromažďujú údaje o tom, ako návštevníci webstránky používajú danú webstránku. Analytické štatistiky pomáhajú vlastníkom webov a aplikácií pochopiť, ako ľudia používajú ich webstránky a služby.

Právny základ spracúvania analytických (štatistických) cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na analytický účel.


Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Právny základ spracúvania marketingových (reklamných) cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na marketingový účel.


Nezaradené súbory cookies sú cookies, ktoré práve zaraďujeme, spoločne s poskytovateľmi jednotlivých súborov cookies.


Prehlásenie o cookies naposledy aktualizované dňa 21.Feb 2023