CraNE

Logo Crane

Projekt CraNE Joint Action

Najnovší európsky projekt v oblasti rakoviny

Národný onkologický ústav a Národný onkologický inštitút sú súčasťou prestížneho európskeho projektu CraNE Joint Action – JA JA (celý názov projektu: Sieť komplexných onkologických centier – Prípravné aktivity pre tvorbu Národných komplexných onkologických centier (CCC) a ich sieťovaní v rámci EÚ). Projekt je odpoveďou na Hlavnú iniciatívu č. 5 v rámci Európskeho plánu boja proti rakovine, v ktorej stojí, že do roku 2025 Európska komisia vytvorí Európsku sieť prepájajúcu uznané CCC v každom členskom štáte. Európsky plán boja proti rakovine má za cieľ zabezpečiť, že 90 % oprávnených pacientov bude mať k takýmto centrám prístup do roku 2030.

Hlavným cieľom projektu CraNE JA je vytvoriť európsku sieť už existujúcich a novovytvorených CCC, podporiť implementáciu skorého zachytávania ochorení, skríningu, diagnostiky, liečby, podpory preživších onkologických pacientov, výskumu a vzdelávania pre zamestnancov v onkológii so zabezpečením potrebnej kvality. Projekt pripravuje nevyhnutné predpoklady týkajúce sa administratívy, profesionálneho zabezpečenia a vysokokvalitného výkonu, aby sa zjednodušilo zavedenie takejto európskej siete.

Konkrétne ciele projektu CraNE JA sú:

  1. Podporiť udržateľnosť výstupov projektu CraNE JA pre ich budúce zavádzanie do štruktúr onkologickej starostlivosti v členských štátoch EÚ
  2. Vytvoriť európsku sieť národných CCC pre zlepšenie onkologickej starostlivosti a zamedzenie neprijateľným rozdielom, ktoré sú v súčasnosti prítomné naprieč celou EÚ
  3. Ďalej rozvíjať prístup a dostupnosť komplexnej kvalitnej starostlivosti v Sieti národných a regionálnych komplexných onkologických centier (CCCN) vo všetkých členských štátoch EÚ a zosúladiť vysoké štandardy onkologickej starostlivosti vo všetkých inštitúciách so zárukou kvality so zameraním na rozhrania medzi starostlivosťou a výskumom (CCCN a CCC)
  4. Rozvinúť konsenzuálny model CCC pre samostatné centrá ako aj centrá, ktoré sú súčasťou univerzít alebo všeobecných nemocníc
  5. Identifikovať a analyzovať súčasnú prax a organizačné modely v reálnych podmienkach ako kľúčové referencie pre hodnotenie dostupnosti kvalitnej starostlivosti a výskumu pre všetkých onkologických pacientov na danej regionálnej a miestnej úrovni cez sieťovacie modely.

Úvodné stretnutie projektu CraNE JA sa uskutočnilo 3. novembra 2022 na pôde Stáleho zastúpenia Slovinskej republiky v Bruseli. Projekt sa oficiálne začal 1. októbra 2022 a spája 25 príslušných orgánov a 21 prepojených subjektov z 25 krajín, čo znamená dokopy 46 partnerov. Partneri projektu CraNE JA majú jedinečné postavenie na to, aby pomohli zaviesť sieť CCC v Európe. Cieľovou skupinou projektu CraNE JA sú hlavní aktéri zapojení do budúceho rozvoja siete CCC: zástupcovia členských štátov, siete CCC, európske organizácie a odborníci. Zástupcovia pacientov sa zapájajú do práce pracovných balíkov a majú zastúpenie vo Fóre zainteresovaných strán.

Projekt CraNE JA potrvá dva roky a získal financovanie od Európskej únie cez Európsku výkonnú agentúru pre zdravie a digitalizáciu (HaDEA) v rámci programu EU4Health 2021 – 2027.

https://crane4health.eu/wp-content/uploads/2023/07/CraNE-JA-The-newest-European-Project-in-the-field-of-Cancer.pdf

Projekt CraNE Joint Action

Viac info Leták 1.správa 2.správa