Vedecká rada NOI

Vedecká rada Národného onkologického inštitútu (NOI) plní funkciu poradného orgánu pre činnosť NOI vo všetkých oblastiach, ktoré NOI napĺňa a zastrešuje. Posudzuje zásadné vedecké otázky v oblasti výskumu, onkologickej starostlivosti v odbore onkológia, podieľa sa na aktualizácii koncepcie onkologickej starostlivosti v SR, navrhuje na posudzovanie prioritné oblasti klinického výskumu na Slovensku. Posudzuje tiež žiadosti o udelenie grantov NOI a spolupracuje s vedeckými, výskumnými, vzdelávacími inštitúciami a odbornými spoločnosťami v oblasti onkológie v zdravotníctve.

Zloženie Vedeckej rady NOI:

Členovia:

Dokumenty:

Štatút Vedeckej rady Národného onkologického inštitútu