Preskočiť na hlavný obsah

Vedecká rada NOI

Vedecká rada Národného onkologického inštitútu (NOI) plní funkciu poradného orgánu pre činnosť NOI vo všetkých oblastiach, ktoré NOI napĺňa a zastrešuje. Posudzuje zásadné vedecké otázky v oblasti výskumu, onkologickej starostlivosti v odbore onkológia, podieľa sa na aktualizácii koncepcie onkologickej starostlivosti v SR, navrhuje na posudzovanie prioritné oblasti klinického výskumu na Slovensku. Posudzuje tiež žiadosti o udelenie grantov NOI a spolupracuje s vedeckými, výskumnými, vzdelávacími inštitúciami a odbornými spoločnosťami v oblasti onkológie v zdravotníctve.

Zloženie Vedeckej rady NOI:

 • Predsedkyňa: MUDr. Mária Rečková, PhD.
 • Tajomník: doc. RNDr. Soňa Čierniková, PhD.

Členovia:

 • MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH
 • doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA, FECMM
 • doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA
 • prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
 • doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH
 • prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
 • prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
 • prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
 • prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
 • prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. - člen VR NOI do septembra 2023

Dokumenty:

Štatút Vedeckej rady Národného onkologického inštitútu