PANDÉMIA COVID-19
NEMALOBUNKOVÝ KARCINÓM PĽÚC

NEMALOBUNKOVÝ KARCINÓM PĽÚC

Predstavujeme vám najnovšiu pacientsku brožúrku: NEMALOBUNKOVÝ KARCINÓM PĽÚC, ktorú sa nám podarilo vydať v spolupráci s ESMO a pacientskou alianciou NIE RAKOVINE.

Rakovina pľúc je tretím najčastejším nádorovým ochorením v Európe, z toho nemalobunkový karcinóm pľúc predstavuje 85 - 90 % všetkých karcinómov pľúc. Fajčenie je najväčším rizikovým faktorom pre vznik rakoviny pľúc.

Viac info
VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

Predstavujeme Výročnú správu za rok 2020 o Stave onkológie na Slovensku, ktorá sa venuje oblasti klinickej, radiačnej, detskej, geriatrickej a paliatívnej onkológie.

Mapuje aktivity onkologických spoločností a kooperatívnych skupín, činnosti v oblasti experimentálnej onkológie a aktivity NOI. Predstavuje tiež správu Inštitútu výskumu a vývoja MZ SR o napĺňaní cieľov Národného onkologického programu a vízie na rok 2021.

Viac info
SKRÍNINGOVÉ PROGRAMY V SR - ROČENKA 2020

SKRÍNINGOVÉ PROGRAMY V SR - ROČENKA 2020

Predstavujeme prvú komplexnú správu o stave troch onkologických skríningov na Slovensku v roku 2020, ako aj víziu na rok 2021.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojou činnosťou k prípravám a k doterajšiemu fungovaniu celoplošných skríningov v SR.

Viac info
A NEMUSELO BY...

KAŽDÝ ROK PRIBUDNE NA SLOVENSKU VIAC AKO 30 000 NOVÝCH PRÍPADOV ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ.

A NEMUSELO BY...

Zapojte sa do skríningu, môže Vám zachrániť život. V roku 2019 na Slovensku odštartovali 3 celoplošné onkologické skríningy, ktoré načas obmedzila koronakríza.

Viac info
EURÓPSKY KÓDEX PROTI RAKOVINE

EURÓPSKY KÓDEX PROTI RAKOVINE

Onkologickým ochoreniam celosvetovo prislúcha druhé miesto v počte úmrtí.Na Slovensku sa každoročne diagnostikuje viac než 30 000 prípadov rakoviny.

Tucet odporúčaní, ako my sami môžeme čiastočne znížiť riziká vzniku rakoviny, zosumarizovala v EURÓPSKOM KÓDEXE PROTI RAKOVINE, Medzinárodná organizácia na výskum rakoviny (IACR).

Viac info

Kalendár podujatí

ASCO Annual Meeting
3.6.2022 - 7.6.2022
EHA 2022
9.6.2022 - 12.6.2022
13. ročník, Novinky z ASCO
24.6.2022 - 24.6.2022
EAU 2022
1.7.2022 - 4.7.2022
World Lung Cancer Conference
6.8.2022 - 9.8.2022
ESMO Annual Conference
9.9.2022 - 13.9.2022
ECCO 2022
16.11.2022 - 17.11.2022