KAŽDÝ ROK PRIBUDNE NA SLOVENSKU VIAC AKO 30 000 NOVÝCH PRÍPADOV ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ.

A NEMUSELO BY...

Zapojte sa do skríningu, môže Vám zachrániť život. Na Slovensku už prebiehajú tri skríningové programy:

Viac info

Výročná správa 2018

Predstavujeme Výročnú správu za rok 2018 o Stave klinickej onkológie na Slovensku, ktorá sa venuje najmä oblasti klinickej onkológie, ako aj stavu detskej a experimentálnej onkológie na Slovensku. Samostatná kapitola je venovaná paliatívnej medicíne. Mapuje onkologické, rádioterapeutické pracoviská a pracoviská paliatívnej starostlivosti na Slovensku.

Viac info

Národný onkologický program

Primárnym cieľom Národného onkologického programu je zníženie incidencie (novovzniknutých ochorení) a mortality onkologických ochorení a zlepšenie kvality života onkologických pacientov.

Viac info