PODCAST “ZDRAVÉ REČI” O ONKOSKRÍNINGOCH

Neignorujte preventívne prehliadky, ani pozvánku na onkologický skríning rakoviny prsníkov, krčka maternice, či rakoviny hrubého čreva a konečníka. Cieľom onkologického skríningu pomocou účinného diagnostického testu, ktorý vyhľadáva v populácii jedincov s bezpríznakovými chorobami, ktorí sa však už dajú diagnostikovať, je zachytiť nádorové ochorenie v skorom a teda potenciálne vyliečiteľnom štádiu. Viac o dôležitosti skríningových programov porozprávala koordinátorka skríningov Jana Trautenberger Ricová z nášho inštitútu v podcaste „Zdravé reči“.

Vypočujte si rozhovor

NOVINKY Z ASCO

Onkológovia z celého Slovenska sa stretli na tradičnom júnovom odbornom kongrese, aby sa podelili o najnovšie poznatky a aktuálne trendy v oblasti výskumu a starostlivosti o onkologických pacientov z celého sveta.

Aké sú súčasné trendy v manažmente onkologických ochorení? Aký posun v liečbe jednotlivých onkologických diagnóz prinášajú významné klinické skúšania? To boli nosné témy, ktoré si vybrali slovenskí uznávaní odborníci z prezentácií z celosvetovo prestížnej májovej konferencie Americkej onkologickej spoločnosti (ASCO).

Prehľad vybraných prezentácií

FOLIKULOVÝ LYMFÓM

Predstavujeme vám najnovšiu pacientsku brožúrku: FOLIKULOVÝ LYMFÓM z dielne ESMO. Folikulový lymfóm je nádorové ochorenie, ktoré vzniká z podtypu bielych krviniek, ktoré sa nachádzajú prevažne v krvi, lymfatickom systéme a kostnej dreni. Ide o typ non-Hodgkinovho lymfómu (NHL), ktorý je šiestym najčastejším nádorovým ochorením v Európe, pričom folikulový lymfóm tvorí približne 25 % zo všetkých NHL.

Pacientska príručka má pomôcť pacientom, ich príbuzným a opatrovateľom zorientovať sa v ochorení a zhodnotiť najlepšie existujúce liečebné možnosti.

Viac info

NOI GRANTY

Lekári - onkológovia využite ďalšiu príležitosť získať najnovšie medicínske poznatky, spoznať aktuálne trendy vo svojom špecializovanom odbore na krátkodobej zahraničnej stáži v trvaní min 1 mesiac a max 3 mesiace. Národný onkologický inštitút vyhlásil už štvrtú výzvu na udelenie grantu. Žiadosti na udelenie grantu môžete posielať od 1.6. až do 31.8.2020.

Sami si vyberte prestížne pracovisko, rozšírte svoje profesijné kontakty a nadobudnuté skúsenosti zo stáže môžete použiť v praxi po návrate na Slovensko.

Viac info

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Predstavujeme Výročnú správu za rok 2019 o Stave onkológie na Slovensku, ktorá sa venuje oblasti klinickej onkológie, detskej a experimentálnej onkológie, radiačnej onkológie, paliatívnej medicíny a tiež mapuje stav geriatrickej onkológie na Slovensku.

Poskytuje prehľad onkologických, hematoonkologických pracovísk, pracovísk radiačnej onkológie ako aj paliatívnej starostlivosti na Slovensku. Rok 2019 predstavuje historický míľnik spustenia 3 štátom riadených onkologických skríningov.

Viac info

KAŽDÝ ROK PRIBUDNE NA SLOVENSKU VIAC AKO 30 000 NOVÝCH PRÍPADOV ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ.

A NEMUSELO BY...

Zapojte sa do skríningu, môže Vám zachrániť život. V roku 2019 na Slovensku odštartovali 3 celoplošné onkologické skríningy, ktoré načas obmedzila koronakríza.

Viac info

Národný onkologický program

Primárnym cieľom Národného onkologického programu je zníženie incidencie (novovzniknutých ochorení) a mortality onkologických ochorení a zlepšenie kvality života onkologických pacientov.

Viac info

Kalendár podujatí

Dni mladých onkológov
10.9.2020 - 12.9.2020
ESMO 2020
18.9.2020 - 22.9.2020
Aktualny stav v liecbe karcinomu pluc / Aktualny manazment karcinomu prsnika a gynekologickych malignit / Aktualne problemy v manazmente GI malignant
6.11.2020 - 8.11.2020
XXIV. ročník KE chemoterapeutické dni
26.11.2020 - 28.11.2020
San Antonio Brest cancer
8.12.2020 - 12.12.2020