PANDÉMIA COVID-19
NOI GRANTY

NOI GRANTY

Lekári - onkológovia využite ďalšiu príležitosť získať najnovšie medicínske poznatky, spoznať aktuálne trendy vo svojom špecializovanom odbore na krátkodobej zahraničnej stáži v trvaní min 1 mesiac a max 3 mesiace. Národný onkologický inštitút vyhlásil už piatu výzvu na udelenie NOI grantu na krátkodobé zahraničné stáže. Žiadosti na udelenie grantu môžete posielať od 1.1. až do 31.3.2021.

Sami si vyberte prestížne pracovisko, rozšírte svoje profesijné kontakty a nadobudnuté skúsenosti zo stáže môžete použiť v praxi po návrate na Slovensko.

Viac info
A NEMUSELO BY...

KAŽDÝ ROK PRIBUDNE NA SLOVENSKU VIAC AKO 30 000 NOVÝCH PRÍPADOV ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ.

A NEMUSELO BY...

Zapojte sa do skríningu, môže Vám zachrániť život. V roku 2019 na Slovensku odštartovali 3 celoplošné onkologické skríningy, ktoré načas obmedzila koronakríza.

Viac info
NUTRIČNÁ PODPORA AKO INTEGRÁLNA SÚČASŤ ONKOLOGICKEJ LIEČBY

NUTRIČNÁ PODPORA AKO INTEGRÁLNA SÚČASŤ ONKOLOGICKEJ LIEČBY

Medzi menej známe problémy, ktorým čelí mnoho pacientov s nádorovým ochorením, patrí podvýživa. Niektorí onkologickí pacienti chudnú následkom ochorenia a faktorom súvisiacim s liečbou, ako sú stres, bolesť, zmeny vnímania chuti alebo nevoľnosť.

Podvýživa postihuje najmenej 1 z 3 pacientov s rakovinou, je preto potrebné zabezpečiť, aby bolo čo najviac pacientov vyšetrených na podvýživu a aby mali prístup k nutričnej podpore.

Viac informácií
15.2. JE MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETSKEJ ONKOLÓGIE

15.2. JE MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETSKEJ ONKOLÓGIE

20. ročník tohto medzinárodného dňa na Slovensku vyhlásila nezisková organizácia Deťom s rakovinou. Ročne u nás pribúda až 200 detských onkologických pacientov, úspešne sa darí vrátiť do života viac ako 80 % detí. Vyjadrime našu spolupatričnosť statočným detským hrdinom, ktorú symbolizuje zlatá stužka.

4.2. JE SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI RAKOVINE

4.2. JE SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI RAKOVINE

Každý rok na Slovensku pribudne viac ako 30 000 nových prípadov onkologických ochorení. V roku 2019 na svete bolo diagnostikovaných približne 19 miliónov nových prípadov nádorových ochorení.

Starajme sa o svoje zdravie, neignorujme preventívne prehliadky u všeobecného lekára a gynekológa a pozvánku na onkologický skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka; karcinómu rakoviny prsníkov a krčka maternice.

Informácie o skríningoch pre laickú verejnosť

Informácie o skríningoch pre odbornú verejnosť

Tlačová správa NOI
NEŽIADUCE ÚČINKY IMUNOTERAPIE

NEŽIADUCE ÚČINKY IMUNOTERAPIE

Predstavujeme vám najnovšiu pacientsku brožúrku: NEŽIADUCE ÚČINKY IMUNOTERAPIE, ktorú sa nám podarilo vydať v spolupráci s ESMO a občianskym združením Liga proti rakovine. Zatiaľ čo chemoterapia alebo cielená biologická liečba priamo ovplyvňuje rast a delenie nádorových buniek, imunoterapia priamo zapojí prirodzenú protinádorovú imunitnú odpoveď tela, aby napádala a ničila rakovinu.

Viac informácií
KARCINÓM ENDOMETRIA

KARCINÓM ENDOMETRIA

Predstavujeme vám najnovšiu pacientsku brožúrku: KARCINÓM ENDOMETRIA, ktorú sa nám podarilo vydať z dielne Európskej spoločnosti klinickej onkológie (ESMO) a v spolupráci s OZ Liga proti rakovine. Ide o najčastejší druh nádoru ženských pohlavných orgánov. V Európe vznikne počas života u 1 až 2 žien zo 100. Každý rok sa v Európskej únii diagnostikuje toto nádorové ochorenie u 88 000 žien.

Najčastejším príznakom karcinómu endometria je krvácanie z pošvy, a to najmä po menopauze. Keďže by vtedy žena už nemala krvácať, je to varovný príznak a mala by navštíviť svojho lekára. Rovnako by mala absolvovať lekárske vyšetrenie aj v prípade, že dôjde k nezvyčajne silnému menštruačnému krvácaniu alebo krvácanie nastane mimo očakávanej menštruácie. Karcinóm endometria zvyčajne vzniká u žien nad 50 rokov, čiže po menopauze.

Viac informácií
SEXUÁLNE ZDRAVIE A RAKOVINA
VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Predstavujeme Výročnú správu za rok 2019 o Stave onkológie na Slovensku, ktorá sa venuje oblasti klinickej onkológie, detskej a experimentálnej onkológie, radiačnej onkológie, paliatívnej medicíny a tiež mapuje stav geriatrickej onkológie na Slovensku.

Poskytuje prehľad onkologických, hematoonkologických pracovísk, pracovísk radiačnej onkológie ako aj paliatívnej starostlivosti na Slovensku. Rok 2019 predstavuje historický míľnik spustenia 3 štátom riadených onkologických skríningov.

Viac info
Národný onkologický program

Národný onkologický program

Primárnym cieľom Národného onkologického programu je zníženie incidencie (novovzniknutých ochorení) a mortality onkologických ochorení a zlepšenie kvality života onkologických pacientov.

Viac info
PODCAST “ZDRAVÉ REČI” O ONKOSKRÍNINGOCH

PODCAST “ZDRAVÉ REČI” O ONKOSKRÍNINGOCH

Neignorujte preventívne prehliadky, ani pozvánku na onkologický skríning rakoviny prsníkov, krčka maternice, či rakoviny hrubého čreva a konečníka. Cieľom onkologického skríningu pomocou účinného diagnostického testu, ktorý vyhľadáva v populácii jedincov s bezpríznakovými chorobami, ktorí sa však už dajú diagnostikovať, je zachytiť nádorové ochorenie v skorom a teda potenciálne vyliečiteľnom štádiu. Viac o dôležitosti skríningových programov porozprávala koordinátorka skríningov Jana Trautenberger Ricová z nášho inštitútu v podcaste „Zdravé reči“.

Vypočujte si rozhovor

Kalendár podujatí

EBMT Annual Meeting 2021
14.3.2021 - 17.3.2021
SEKCAMA 2021
13.5.2021 - 14.5.2021
ASCO 2021
4.6.2021 - 8.6.2021
EHA 2021
9.6.2021 - 17.6.2021
Bardejovské Onkologické Dni 2021
17.6.2021 - 18.6.2021
Novinky z ASCO 2021
25.6.2021 - 25.6.2021
ECCO 2021
7.7.2021 - 10.7.2021
EAU 2021
9.7.2021 - 12.7.2021
ESMO 2021
17.9.2021 - 21.9.2021
Bratislavské Onkologické Dni 2021
7.10.2021 - 8.10.2021