KOSTNÉ SARKÓMY

KOSTNÉ SARKÓMY

predstavujeme vám najnovšiu pacientsku brožúrku: KOSTNÉ SARKÓMY, ktorú sme vydali v spolupráci s ESMO a OZ LIGA PROTI RAKOVINE.

Kostné sarkómy sú zriedkavé nádory, evidovaných je menej ako 1 % z malígnych nádorov. Môžu vzniknúť v ktorejkoľvek časti tela, kde sa nachádzajú kosti, napríklad lebka, končatiny a kostné pletence, chrbtica a rebrá. V súčasnosti nie je známa presná príčina ich vzniku. Manažment liečby rôznych kostných sarkómov sa líši v závislosti od typu.

Viac info
SLOVENSKO JE SÚČASŤOU NOVÉHO EURÓPSKEHO KONZORCIA

SLOVENSKO JE SÚČASŤOU NOVÉHO EURÓPSKEHO KONZORCIA

Začiatkom mája sa konalo v Lisabone úvodné stretnutie, ktoré zahájilo medzinárodnú spoluprácu na významnom projekte ECHoS.

Cieľom tohto projektu je vytvoriť Národné uzly pre Misiu Rakovina v každej krajine EÚ v rámci nového európskeho konzorcia.

Slovensko v projekte zastupuje Národný onkologický inštitút v Národnom onkologickom ústave a Nadácia Výskum Rakoviny.

Viac info
MÁJ – MESIAC POVEDOMIA O MELANÓME

MÁJ – MESIAC POVEDOMIA O MELANÓME

Európa je kontinent s najväčším počtom diagnostikovaných prípadov melanómu kože ročne. V Európe sa každoročne diagnostikuje viac ako 150 000 prípadov melanómu kože. Do roku 2040 sa očakáva nárast na viac ako 170 000 prípadov ročne. Slovensko je na nelichotivom 25. mieste v počte diagnostikovaných prípadov melanómu kože ročne.

Viac info
PREDNÁŠKY Z KONFERENCIE

PREDNÁŠKY Z KONFERENCIE

Dňa 7. marca 2023 sa konala odborná konferencia KONTINUUM VEDECKÉHO VÝSKUMU ZACIELENÉ NA PACIENTA, ktorú zorganizovala Nadácia výskum a rakoviny a NOI.

Hlavnou témou bol onkologický výskum, možnosti aktívnej účasti ako aj aktuality v oblasti EÚ Misia Rakovina.

Viac info
HODNOTIACA SPRÁVA MAMOGRAFICKÉHO SKRÍNINGU 2021

HODNOTIACA SPRÁVA MAMOGRAFICKÉHO SKRÍNINGU 2021

Predstavujeme prvé, komplexné zhodnotenie zrealizovaných všetkých mamografických vyšetrení (údaj zahŕňa preventívnu, skríningovú, diagnostickú mamografiu v príslušných vekových kategóriách) a skríningových mamografických vyšetrení na preverených skríningových mamografických pracoviskách. Správa je unikátna, pretože ponúka pohľad na úroveň krajov a okresov, objektívne hodnotí reálny stav a na záver sumarizuje prehľad opatrení k zlepšeniu štatistického vykazovania.

Viac info
VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

Predstavujeme ročnú publikáciu o stave onkológie na Slovensku, ktorá sa venuje klinickej, radiačnej, hematologickej, detskej, geriatrickej a paliatívnej onkológii.

Mapuje aktivity onkologických spoločností a kooperatívnych skupín, činnosti v oblasti experimentálnej onkológie a aktivity NOI. Predstavuje tiež správu Inštitútu výskumu a vývoja MZ SR o napĺňaní cieľov NOP vízie na rok 2022.

Viac info

Kalendár podujatí

EHA2023 Congress
8.6.2023 - 11.6.2023
Novinky z ASCO, 15. ročník
23.6.2023 - 23.6.2023
Symposium based on collaboration between National Cancer Institute in Bratislava and Indiana University, Simon Comprehensive Cancer Center in Indianapolis
termín bude upresnený
ESMO Annual Meeting 2023
20.10.2023 - 24.10.2023
KONFERENCIA SLOVENSKEJ KOOPERATÍVNEJ SKUPINY PRE NÁDORY HLAVY A KRKU
8.2.2024 - 9.2.2024
ASCO Annual Meeting
2.6.2023 - 6.6.2023
World Lung Cancer Conference
9.9.2023 - 12.9.2023
San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS)
5.12.2023 - 9.12.2023