AKČNÉ PLÁNY NOP 2021–2025

AKČNÉ PLÁNY NOP 2021–2025

V roku 2020 bola diagnostikovaná rakovina až 2,7 miliónom ľuďom v krajinách EÚ a až 1,3 miliónov ľudí podľahlo jej následkom.

Aby došlo k reálnemu zlepšeniu zdravia v oblasti onkologických ochorení aj na Slovensku, je dôležité, aby mal Národný onkologický program s jeho akčnými plánmi náležitú politickú a finančnú podporu.

Aktualizované Akčné plány NOP by mali byť predmetom rokovania Vlády SR v júni 2021.

Viac info
VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

Predstavujeme Výročnú správu za rok 2020 o Stave onkológie na Slovensku, ktorá sa venuje oblasti klinickej, radiačnej, detskej, geriatrickej a paliatívnej onkológie.

Mapuje aktivity onkologických spoločností a kooperatívnych skupín, činnosti v oblasti experimentálnej onkológie a aktivity NOI. Predstavuje tiež správu Inštitútu výskumu a vývoja MZ SR o napĺňaní cieľov Národného onkologického programu a vízie na rok 2021.

Viac info
SKRÍNINGOVÉ PROGRAMY V SR - ROČENKA 2020

SKRÍNINGOVÉ PROGRAMY V SR - ROČENKA 2020

Predstavujeme prvú komplexnú správu o stave troch onkologických skríningov na Slovensku v roku 2020, ako aj víziu na rok 2021.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojou činnosťou k prípravám a k doterajšiemu fungovaniu celoplošných skríningov v SR.

Viac info
PANDÉMIA COVID-19
A NEMUSELO BY...

KAŽDÝ ROK PRIBUDNE NA SLOVENSKU VIAC AKO 30 000 NOVÝCH PRÍPADOV ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ.

A NEMUSELO BY...

Zapojte sa do skríningu, môže Vám zachrániť život. V roku 2019 na Slovensku odštartovali 3 celoplošné onkologické skríningy, ktoré načas obmedzila koronakríza.

Viac info
NOVINKY Z ASCO - ONLINE

NOVINKY Z ASCO - ONLINE

Už 13. ročník odborného podujatie Novinky z ASCO sa uskutoční pod záštitou Slovenskej onkologickej spoločnosti a dva roky po sebe aj pod záštitou NOI.

Onkológovia z celého Slovenska sa podelia o najnovšie poznatky a skúsenosti v oblasti výskumu a starostlivosti o pacientov s rakovinou na celom svete z výročnej júnovej konferencie Americkej onkologickej spoločnosti (ASCO).

Nenechajte si ujsť hlavné témy: gastrointestinálne, gynekologické a urogenitálne malignity; karcinóm pľúc, prsníka, varia.

Registrácia
EURÓPSKY KÓDEX PROTI RAKOVINE

EURÓPSKY KÓDEX PROTI RAKOVINE

Onkologickým ochoreniam celosvetovo prislúcha druhé miesto v počte úmrtí.Na Slovensku sa každoročne diagnostikuje viac než 30 000 prípadov rakoviny.

Tucet odporúčaní, ako my sami môžeme čiastočne znížiť riziká vzniku rakoviny, zosumarizovala v EURÓPSKOM KÓDEXE PROTI RAKOVINE, Medzinárodná organizácia na výskum rakoviny (IACR).

Viac info
NEŽIADUCE ÚČINKY IMUNOTERAPIE

NEŽIADUCE ÚČINKY IMUNOTERAPIE

Predstavujeme vám najnovšiu pacientsku brožúrku: NEŽIADUCE ÚČINKY IMUNOTERAPIE, ktorú sa nám podarilo vydať v spolupráci s ESMO a občianskym združením Liga proti rakovine. Zatiaľ čo chemoterapia alebo cielená biologická liečba priamo ovplyvňuje rast a delenie nádorových buniek, imunoterapia priamo zapojí prirodzenú protinádorovú imunitnú odpoveď tela, aby napádala a ničila rakovinu.

Viac info
Národný onkologický program

Národný onkologický program

Primárnym cieľom Národného onkologického programu je zníženie incidencie (novovzniknutých ochorení) a mortality onkologických ochorení a zlepšenie kvality života onkologických pacientov.

Viac info
PODCAST “ZDRAVÉ REČI” O ONKOSKRÍNINGOCH

PODCAST “ZDRAVÉ REČI” O ONKOSKRÍNINGOCH

Neignorujte preventívne prehliadky, ani pozvánku na onkologický skríning rakoviny prsníkov, krčka maternice, či rakoviny hrubého čreva a konečníka. Cieľom onkologického skríningu pomocou účinného diagnostického testu, ktorý vyhľadáva v populácii jedincov s bezpríznakovými chorobami, ktorí sa však už dajú diagnostikovať, je zachytiť nádorové ochorenie v skorom a teda potenciálne vyliečiteľnom štádiu. Viac o dôležitosti skríningových programov porozprávala koordinátorka skríningov Jana Trautenberger Ricová z nášho inštitútu v podcaste „Zdravé reči“.

Vypočujte si rozhovor

Kalendár podujatí

SEKCAMA 2021
13.5.2021 - 14.5.2021
ASCO 2021
4.6.2021 - 8.6.2021
EHA 2021
9.6.2021 - 17.6.2021
Bardejovské Onkologické Dni 2021
17.6.2021 - 18.6.2021
NOVINKY Z ASCO 2021 - ONLINE
25.6.2021 - 25.6.2021
ECCO 2021
7.7.2021 - 10.7.2021
EAU 2021
9.7.2021 - 12.7.2021
ESMO 2021
17.9.2021 - 21.9.2021
Bratislavské Onkologické Dni 2021
7.10.2021 - 8.10.2021