STAV ONKOLOGICKÝCH SKRÍNINGOV NA SLOVENSKU 2021

STAV ONKOLOGICKÝCH SKRÍNINGOV NA SLOVENSKU 2021

Predstavujeme ročnú správu, ktorá sumarizuje výsledky aktivít NOI v spolupráci s MZ SR a odbornými pracovnými skupinami pre vybrané onkologické skríningy so zameraním na karcinóm prsníka, karcinóm krčka maternice a kolorektálny karcinóm.

Ide o aktivity stanovené v Akčnom pláne 2 v oblasti sekundárnej prevencie - skríning v rámci plnenia Národného onkologického programu.

Viac info
VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

Predstavujeme ročnú publikáciu o stave onkológie na Slovensku, ktorá sa venuje klinickej, radiačnej, hematologickej, detskej, geriatrickej a paliatívnej onkológii.

Mapuje aktivity onkologických spoločností a kooperatívnych skupín, činnosti v oblasti experimentálnej onkológie a aktivity NOI. Predstavuje tiež správu Inštitútu výskumu a vývoja MZ SR o napĺňaní cieľov NOP vízie na rok 2022.

Viac info
VÝZVA GRANT NOI

VÝZVA GRANT NOI

Lekári - onkológovia využite skvelú príležitosť získať najaktuálnejšie medicínske poznatky, spoznať novinky vo svojom špecializovanom odbore na krátkodobej zahraničnej stáži v trvaní min 1 mesiac a max 3 mesiace.

Žiadosti na udelenie grantu môžete posielať od 1.6. do 31.8.2022.

Viac info
PANDÉMIA COVID-19
NEMALOBUNKOVÝ KARCINÓM PĽÚC

NEMALOBUNKOVÝ KARCINÓM PĽÚC

Predstavujeme vám najnovšiu pacientsku brožúrku: NEMALOBUNKOVÝ KARCINÓM PĽÚC, ktorú sa nám podarilo vydať v spolupráci s ESMO a pacientskou alianciou NIE RAKOVINE.

Rakovina pľúc je tretím najčastejším nádorovým ochorením v Európe, z toho nemalobunkový karcinóm pľúc predstavuje 85 - 90 % všetkých karcinómov pľúc. Fajčenie je najväčším rizikovým faktorom pre vznik rakoviny pľúc.

Viac info
A NEMUSELO BY...

KAŽDÝ ROK PRIBUDNE NA SLOVENSKU VIAC AKO 30 000 NOVÝCH PRÍPADOV ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ.

A NEMUSELO BY...

Zapojte sa do skríningu, môže Vám zachrániť život. V roku 2019 na Slovensku odštartovali 3 celoplošné onkologické skríningy, ktoré načas obmedzila koronakríza.

Viac info

Kalendár podujatí

ESMO Annual Conference
9.9.2022 - 13.9.2022
Dni Mladých Onkológov 2022
22.9.2022 - 24.9.2022
ECCO 2022
16.11.2022 - 17.11.2022