OKTÓBER JE RUŽOVÝ!

„Starajte sa o svoje zdravie, nepodceňujte preventívne vyšetrenia. Záleží nám na Vašich životoch Zachráňte prsia - zachránite ŽIVOT!"

Ružový október - mesiac boja proti rakovine prsníka.
PODPORUJEME!

Viac info

Výročná správa 2018

Predstavujeme Výročnú správu za rok 2018 o Stave klinickej onkológie na Slovensku, ktorá sa venuje najmä oblasti klinickej onkológie, ako aj stavu detskej a experimentálnej onkológie na Slovensku. Samostatná kapitola je venovaná paliatívnej medicíne. Mapuje onkologické, rádioterapeutické pracoviská a pracoviská paliatívnej starostlivosti na Slovensku.

Viac info

Národný onkologický program

Primárnym cieľom Národného onkologického programu je zníženie incidencie (novovzniknutých ochorení) a mortality onkologických ochorení a zlepšenie kvality života onkologických pacientov.

Viac info