VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

Predstavujeme ročnú publikáciu o stave onkológie na Slovensku, ktorá sa venuje klinickej, radiačnej, hematologickej, detskej, geriatrickej a paliatívnej onkológii.

Mapuje aktivity onkologických spoločností a kooperatívnych skupín, činnosti v oblasti experimentálnej onkológie a aktivity NOI. Predstavuje tiež správu Inštitútu výskumu a vývoja MZ SR o napĺňaní cieľov NOP vízie na rok 2022.

Viac info
NEMALOBUNKOVÝ KARCINÓM PĽÚC

NEMALOBUNKOVÝ KARCINÓM PĽÚC

Predstavujeme vám najnovšiu pacientsku brožúrku: NEMALOBUNKOVÝ KARCINÓM PĽÚC, ktorú sa nám podarilo vydať v spolupráci s ESMO a pacientskou alianciou NIE RAKOVINE.

Rakovina pľúc je tretím najčastejším nádorovým ochorením v Európe, z toho nemalobunkový karcinóm pľúc predstavuje 85 - 90 % všetkých karcinómov pľúc. Fajčenie je najväčším rizikovým faktorom pre vznik rakoviny pľúc.

Viac info

Kalendár podujatí

ECCO 2022
16.11.2022 - 17.11.2022