SKRÍNINGOVÉ PROGRAMY V SR - ROČENKA 2020

SKRÍNINGOVÉ PROGRAMY V SR - ROČENKA 2020

Predstavujeme prvú komplexnú správu o stave troch onkologických skríningov na Slovensku v roku 2020, ako aj víziu na rok 2021.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojou činnosťou k prípravám a k doterajšiemu fungovaniu celoplošných skríningov v SR.

Viac info
PANDÉMIA COVID-19
A NEMUSELO BY...

KAŽDÝ ROK PRIBUDNE NA SLOVENSKU VIAC AKO 30 000 NOVÝCH PRÍPADOV ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ.

A NEMUSELO BY...

Zapojte sa do skríningu, môže Vám zachrániť život. V roku 2019 na Slovensku odštartovali 3 celoplošné onkologické skríningy, ktoré načas obmedzila koronakríza.

Viac info
EURÓPSKY KÓDEX PROTI RAKOVINE

EURÓPSKY KÓDEX PROTI RAKOVINE

Onkologickým ochoreniam celosvetovo prislúcha druhé miesto v počte úmrtí.Na Slovensku sa každoročne diagnostikuje viac než 30 000 prípadov rakoviny.

Tucet odporúčaní, ako my sami môžeme čiastočne znížiť riziká vzniku rakoviny, zosumarizovala v EURÓPSKOM KÓDEXE PROTI RAKOVINE, Medzinárodná organizácia na výskum rakoviny (IACR).

Viac info
Pokroky v klinickej onkológii v roku 2021: Správa Americkej onkologickej spoločnosti

Pokroky v klinickej onkológii v roku 2021

Správa Americkej onkologickej spoločnosti

Clinical Cancer Advances 2021: ASCO’s Report on Progress Against Cancer highlights the most important clinical research advances of the past year and identifies priority areas where ASCO believes research efforts should be focused moving forward. This year’s report also discusses the critical issue of health equity in cancer research and solutions to ensure that every patient with cancer, everywhere, can access the latest advances.

Viac info
LYMFÓMOVÉ FÓRUM 2021

LYMFÓMOVÉ FÓRUM 2021

Pozývame vás na 16. ročník odborného podujatia s hlavnou témou: FOLIKULOVÝ LYMFÓM, ktoré sa uskutoční ONLINE 25.3. – 22.4.2021 v štyroch blokoch.

Program a registrácia
NEŽIADUCE ÚČINKY IMUNOTERAPIE

NEŽIADUCE ÚČINKY IMUNOTERAPIE

Predstavujeme vám najnovšiu pacientsku brožúrku: NEŽIADUCE ÚČINKY IMUNOTERAPIE, ktorú sa nám podarilo vydať v spolupráci s ESMO a občianskym združením Liga proti rakovine. Zatiaľ čo chemoterapia alebo cielená biologická liečba priamo ovplyvňuje rast a delenie nádorových buniek, imunoterapia priamo zapojí prirodzenú protinádorovú imunitnú odpoveď tela, aby napádala a ničila rakovinu.

Viac info
SEXUÁLNE ZDRAVIE A RAKOVINA
VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Predstavujeme Výročnú správu za rok 2019 o Stave onkológie na Slovensku, ktorá sa venuje oblasti klinickej onkológie, detskej a experimentálnej onkológie, radiačnej onkológie, paliatívnej medicíny a tiež mapuje stav geriatrickej onkológie na Slovensku.

Poskytuje prehľad onkologických, hematoonkologických pracovísk, pracovísk radiačnej onkológie ako aj paliatívnej starostlivosti na Slovensku. Rok 2019 predstavuje historický míľnik spustenia 3 štátom riadených onkologických skríningov.

Viac info
Národný onkologický program

Národný onkologický program

Primárnym cieľom Národného onkologického programu je zníženie incidencie (novovzniknutých ochorení) a mortality onkologických ochorení a zlepšenie kvality života onkologických pacientov.

Viac info
PODCAST “ZDRAVÉ REČI” O ONKOSKRÍNINGOCH

PODCAST “ZDRAVÉ REČI” O ONKOSKRÍNINGOCH

Neignorujte preventívne prehliadky, ani pozvánku na onkologický skríning rakoviny prsníkov, krčka maternice, či rakoviny hrubého čreva a konečníka. Cieľom onkologického skríningu pomocou účinného diagnostického testu, ktorý vyhľadáva v populácii jedincov s bezpríznakovými chorobami, ktorí sa však už dajú diagnostikovať, je zachytiť nádorové ochorenie v skorom a teda potenciálne vyliečiteľnom štádiu. Viac o dôležitosti skríningových programov porozprávala koordinátorka skríningov Jana Trautenberger Ricová z nášho inštitútu v podcaste „Zdravé reči“.

Vypočujte si rozhovor

Kalendár podujatí

Lymfómové fórum 2021
25.3.2021 - 22.4.2021
SEKCAMA 2021
13.5.2021 - 14.5.2021
ASCO 2021
4.6.2021 - 8.6.2021
EHA 2021
9.6.2021 - 17.6.2021
Bardejovské Onkologické Dni 2021
17.6.2021 - 18.6.2021
Novinky z ASCO 2021
25.6.2021 - 25.6.2021
ECCO 2021
7.7.2021 - 10.7.2021
EAU 2021
9.7.2021 - 12.7.2021
ESMO 2021
17.9.2021 - 21.9.2021
Bratislavské Onkologické Dni 2021
7.10.2021 - 8.10.2021