NEŽIADUCE ÚČINKY IMUNOTERAPIE

NEŽIADUCE ÚČINKY IMUNOTERAPIE

Predstavujeme vám najnovšiu pacientsku brožúrku: NEŽIADUCE ÚČINKY IMUNOTERAPIE, ktorú sa nám podarilo vydať v spolupráci s ESMO a občianskym združením Liga proti rakovine. Zatiaľ čo chemoterapia alebo cielená biologická liečba priamo ovplyvňuje rast a delenie nádorových buniek, imunoterapia priamo zapojí prirodzenú protinádorovú imunitnú odpoveď tela, aby napádala a ničila rakovinu.

Viac informácií
Očkovanie proti COVID-19 – mýty, fakty, realita

Očkovanie proti COVID-19 – mýty, fakty, realita

Ďakujeme Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie (SSAKI) za zorganizovanie odborného webinára. Aké sú aktuálne a pravdivé fakty o jednotlivých typoch vakcín proti COVID-19? V čom spočíva úspešná a bezpečná imunizácia? To boli kľúčové témy klinických expertov na webinári.

Pozrite si záznam z webináru

Viac o očkovaní na webe SSAKI
PANDÉMIA COVID-19
NOI GRANTY

NOI GRANTY

Lekári - onkológovia využite ďalšiu príležitosť získať najnovšie medicínske poznatky, spoznať aktuálne trendy vo svojom špecializovanom odbore na krátkodobej zahraničnej stáži v trvaní min 1 mesiac a max 3 mesiace. Národný onkologický inštitút vyhlásil už piatu výzvu na udelenie NOI grantu na krátkodobé zahraničné stáže. Žiadosti na udelenie grantu môžete posielať od 1.1. až do 31.3.2021.

Sami si vyberte prestížne pracovisko, rozšírte svoje profesijné kontakty a nadobudnuté skúsenosti zo stáže môžete použiť v praxi po návrate na Slovensko.

Viac info
A NEMUSELO BY...

KAŽDÝ ROK PRIBUDNE NA SLOVENSKU VIAC AKO 30 000 NOVÝCH PRÍPADOV ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ.

A NEMUSELO BY...

Zapojte sa do skríningu, môže Vám zachrániť život. V roku 2019 na Slovensku odštartovali 3 celoplošné onkologické skríningy, ktoré načas obmedzila koronakríza.

Viac info
KARCINÓM ENDOMETRIA

KARCINÓM ENDOMETRIA

Predstavujeme vám najnovšiu pacientsku brožúrku: KARCINÓM ENDOMETRIA, ktorú sa nám podarilo vydať z dielne Európskej spoločnosti klinickej onkológie (ESMO) a v spolupráci s OZ Liga proti rakovine. Ide o najčastejší druh nádoru ženských pohlavných orgánov. V Európe vznikne počas života u 1 až 2 žien zo 100. Každý rok sa v Európskej únii diagnostikuje toto nádorové ochorenie u 88 000 žien.

Najčastejším príznakom karcinómu endometria je krvácanie z pošvy, a to najmä po menopauze. Keďže by vtedy žena už nemala krvácať, je to varovný príznak a mala by navštíviť svojho lekára. Rovnako by mala absolvovať lekárske vyšetrenie aj v prípade, že dôjde k nezvyčajne silnému menštruačnému krvácaniu alebo krvácanie nastane mimo očakávanej menštruácie. Karcinóm endometria zvyčajne vzniká u žien nad 50 rokov, čiže po menopauze.

Viac informácií
SEXUÁLNE ZDRAVIE A RAKOVINA
VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Predstavujeme Výročnú správu za rok 2019 o Stave onkológie na Slovensku, ktorá sa venuje oblasti klinickej onkológie, detskej a experimentálnej onkológie, radiačnej onkológie, paliatívnej medicíny a tiež mapuje stav geriatrickej onkológie na Slovensku.

Poskytuje prehľad onkologických, hematoonkologických pracovísk, pracovísk radiačnej onkológie ako aj paliatívnej starostlivosti na Slovensku. Rok 2019 predstavuje historický míľnik spustenia 3 štátom riadených onkologických skríningov.

Viac info
Národný onkologický program

Národný onkologický program

Primárnym cieľom Národného onkologického programu je zníženie incidencie (novovzniknutých ochorení) a mortality onkologických ochorení a zlepšenie kvality života onkologických pacientov.

Viac info
PODCAST “ZDRAVÉ REČI” O ONKOSKRÍNINGOCH

PODCAST “ZDRAVÉ REČI” O ONKOSKRÍNINGOCH

Neignorujte preventívne prehliadky, ani pozvánku na onkologický skríning rakoviny prsníkov, krčka maternice, či rakoviny hrubého čreva a konečníka. Cieľom onkologického skríningu pomocou účinného diagnostického testu, ktorý vyhľadáva v populácii jedincov s bezpríznakovými chorobami, ktorí sa však už dajú diagnostikovať, je zachytiť nádorové ochorenie v skorom a teda potenciálne vyliečiteľnom štádiu. Viac o dôležitosti skríningových programov porozprávala koordinátorka skríningov Jana Trautenberger Ricová z nášho inštitútu v podcaste „Zdravé reči“.

Vypočujte si rozhovor

Kalendár podujatí

EBMT Annual Meeting 2021
14.3.2021 - 17.3.2021
SEKCAMA 2021
13.5.2021 - 14.5.2021
ASCO 2021
4.6.2021 - 8.6.2021
EHA 2021
9.6.2021 - 17.6.2021
Bardejovské Onkologické Dni 2021
17.6.2021 - 18.6.2021
ECCO 2021
7.7.2021 - 10.7.2021
EAU 2021
9.7.2021 - 12.7.2021
ESMO 2021
17.9.2021 - 21.9.2021