4. február - Svetový deň proti rakovine

4. február - Svetový deň proti rakovine

Každý rok na Slovensku pribudne približne 40 000 nových prípadov nádorových ochorení. Tie sú po kardiovaskulárnych ochoreniach druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku, aj vo svete. U mužov dominuje výskyt kolorektálneho karcinómu, rakoviny pľúc a prostaty. Ženy najviac postihuje rakovina prsníka, kolorektálny karcinóm a rakovina tela maternice. U detí sú najčastejšími nádorovými ochoreniami leukémie, zhubné nádory mozgu a lymfómy.

30 až 50 % nádorových ochorení dokážeme predísť. Jedným z dôležitých krokov ako predísť vzniku rakoviny je primárna prevencia a sekundárna prevencia, teda onkologický skríning (onkokontrola), ktorý včas dokáže odhaliť bezpríznakové nádorové ochorenia.

Viac info
VÝZVA GRANT NOI

VÝZVA GRANT NOI

Po prvý krát môžu okrem lekárov pracujúcich na onkologických pracoviskách požiadať o GRANT NOI aj nelekárski zdravotnícki pracovníci, ako napr. klinickí psychológovia, klinickí fyzici, zdravotné sestry a iní pracovníci z nelekárskych odborov, ktorí zabezpečujú zdravotnú starostlivosť na klinických onkologických pracoviskách.

Je to skvelá príležitosť získať najnovšie medicínske poznatky, spoznať aktuálne trendy v špecializovanom odbore a nadviazať medzinárodné spolupráce počas zahraničnej stáže v trvaní min 1 mesiac a max 3 mesiace.

Žiadosti o udelenie grantu môžete posielať do 31.3.2023.

Viac info
RAKOVINA PROSTATY

RAKOVINA PROSTATY

Predstavujeme vám najnovšiu pacientsku brožúrku: RAKOVINA PROSTATY, ktorú sme vydali v spolupráci s ESMO a pacientskou alianciou NIE RAKOVINE. Rakovina prostaty je celosvetovo druhé najčastejšie zhubné nádorové ochorenie mužov. V počiatočných štádiách sa často neprejavujú žiadne príznaky ochorenia. Preto je návšteva urológa životne dôležitá.

Viac info
HODNOTIACA SPRÁVA MAMOGRAFICKÉHO SKRÍNINGU 2021

HODNOTIACA SPRÁVA MAMOGRAFICKÉHO SKRÍNINGU 2021

Predstavujeme prvé, komplexné zhodnotenie zrealizovaných všetkých mamografických vyšetrení (údaj zahŕňa preventívnu, skríningovú, diagnostickú mamografiu v príslušných vekových kategóriách) a skríningových mamografických vyšetrení na preverených skríningových mamografických pracoviskách. Správa je unikátna, pretože ponúka pohľad na úroveň krajov a okresov, objektívne hodnotí reálny stav a na záver sumarizuje prehľad opatrení k zlepšeniu štatistického vykazovania.

Viac info
RAKOVINA PANKREASU

RAKOVINA PANKREASU

predstavujeme vám najnovšiu pacientsku brožúrku: RAKOVINA PANKREASU, ktorú sme vydali v spolupráci s ESMO a pacientskou alianciou NIE RAKOVINE.

Rakovina pankreasu je veľmi závažné ochorenie. Ide o štvrtú najčastejšiu príčinu úmrtí u mužov a žien na celom svete. Presné príčiny jej vzniku nie sú známe. Fajčenie, nadmerný príjem alkoholu, mutácie v určitých génoch, rodinná anamnéza, dedičnosť sú však závažné rizikové faktory, ktoré môžu podmieniť jej vznik.

Viac info
VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

Predstavujeme ročnú publikáciu o stave onkológie na Slovensku, ktorá sa venuje klinickej, radiačnej, hematologickej, detskej, geriatrickej a paliatívnej onkológii.

Mapuje aktivity onkologických spoločností a kooperatívnych skupín, činnosti v oblasti experimentálnej onkológie a aktivity NOI. Predstavuje tiež správu Inštitútu výskumu a vývoja MZ SR o napĺňaní cieľov NOP vízie na rok 2022.

Viac info

Kalendár podujatí

EAU 2023
10.3.2023 - 13.3.2023
5. konferencia Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie
termín bude upresnený
EHA2023 Congress
8.6.2023 - 11.6.2023
Novinky z ASCO, 15. ročník
23.6.2023 - 23.6.2023
Symposium based on collaboration between National Cancer Institute in Bratislava and Indiana University, Simon Comprehensive Cancer Center in Indianapolis
termín bude upresnený
Dni mladých onkológov, 19. ročník
21.9.2023 - 24.9.2023
Bratislavské onkologické dni, LX. ročník
4.10.2023 - 6.10.2023
ESMO Annual Meeting 2023
20.10.2023 - 24.10.2023
EBMT Annual meeting 2023
23.4.2023 - 26.4.2023
ASCO Annual Meeting
2.6.2023 - 6.6.2023
World Lung Cancer Conference
9.9.2023 - 12.9.2023
San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS)
5.12.2023 - 9.12.2023
Výročná konferencia Americkej hematologickej spoločnosti, ASH
termín bude upresnený