SKRÍNINGOVÉ VYŠETRENIA SÚ DOČASNE POZASTAVENÉ

Vzhľadom na súčasnú situáciu v spojitosti s koronavírusom sa v najbližších týždňoch vykonávajú v zdravotných zariadeniach iba výkony v rozsahu život zachraňujúcej a urgentnej medicíny.

Prosíme, aby ste skríningové vyšetrenie odložili na neskorší termín, po odznení koronavírusovej pandémie.

Ak máte závažný zdravotný problém, kontaktujte svojho lekára.

SPOLU TO ZVLÁDNEME


Viac info

Pacientske brožúrky

Predstavujeme najnovšiu pacientsku brožúrku: ŽIVOT PO STANOVENÍ ONKOLOGICKEJ DIAGNÓZY z dielne ESMO. Diagnostikovanie rakoviny je ťažkou emočnou skúškou pre pacientov, ale aj ich blízkych.

Hlavným cieľom je zotaviť sa v najkratšom možnom čase, vrátiť sa do normálneho života, ak je to možné, prípadne si nájsť v živote nové uplatnenie.

Viac info

NOI GRANTY

Národný onkologický inštitút (NOI) vyhlasuje 2x ročne výzvu na žiadosti o NOI grant, ktorý je určený pre krátkodobé zahraničné stáže.

Žiadosti je možné posielať od 1.1. do 15.2. a od 1.6. do 15.7. v aktuálnom roku.

Viac info

Národný onkologický program

Primárnym cieľom Národného onkologického programu je zníženie incidencie (novovzniknutých ochorení) a mortality onkologických ochorení a zlepšenie kvality života onkologických pacientov.

Viac info

Výročná správa 2018

Predstavujeme Výročnú správu za rok 2018 o Stave klinickej onkológie na Slovensku, ktorá sa venuje najmä oblasti klinickej onkológie, ako aj stavu detskej a experimentálnej onkológie na Slovensku. Samostatná kapitola je venovaná paliatívnej medicíne. Mapuje onkologické, rádioterapeutické pracoviská a pracoviská paliatívnej starostlivosti na Slovensku.

Viac info

Kalendár podujatí

Brnenske onkologicke dni 2020
22.4.2020 - 24.4.2020
ZRUŠENÉ (presunuté na jesenný termín)
SEKCAMA
14.5.2020 - 15.5.2020
Podujatie je zrušené
5. konferencia Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie
22.5.2020 - 23.5.2020
v roku 2020 zrušená, plánovaná 21.5.-22.5.2021
ASCO 2020
29.5.2020 - 2.6.2020
pripravovaný virtuálny formát konferencie
EHA 2020
11.6.2020 - 14.6.2020
informácia o konaní konferencie bude k dispozícii koncom apríla
Novinky z ASCO 2020
12.6.2020 - 12.6.2020
slovenskými odborníkmi bude pripravený videozáznam s výsledkami vybraných prác, prezentovaných vo virtuálnom formáte ASCO výročnej konferencie
XI. Bardejovské Onkologické Dni
18.6.2020 - 19.6.2020
Dni mladých onkológov
10.9.2020 - 12.9.2020
ESMO 2020
18.9.2020 - 22.9.2020
Aktualny stav v liecbe karcinomu pluc / Aktualny manazment karcinomu prsnika a gynekologickych malignit / Aktualne problemy v manazmente GI malignant
6.11.2020 - 8.11.2020
XXIV. ročník KE chemoterapeutické dni
26.11.2020 - 28.11.2020
San Antonio Brest cancer
8.12.2020 - 12.12.2020