PANDÉMIA COVID-19
AKČNÉ PLÁNY NOP 2021–2025

AKČNÉ PLÁNY NOP 2021–2025

V roku 2020 bola diagnostikovaná rakovina až 2,7 miliónom ľuďom v krajinách EÚ a až 1,3 miliónov ľudí podľahlo jej následkom.

Aby došlo k reálnemu zlepšeniu zdravia v oblasti onkologických ochorení aj na Slovensku, je dôležité, aby mal Národný onkologický program s jeho akčnými plánmi náležitú politickú a finančnú podporu.

Viac info
NEMALOBUNKOVÝ KARCINÓM PĽÚC

NEMALOBUNKOVÝ KARCINÓM PĽÚC

Predstavujeme vám najnovšiu pacientsku brožúrku: NEMALOBUNKOVÝ KARCINÓM PĽÚC, ktorú sa nám podarilo vydať v spolupráci s ESMO a pacientskou alianciou NIE RAKOVINE.

Rakovina pľúc je tretím najčastejším nádorovým ochorením v Európe, z toho nemalobunkový karcinóm pľúc predstavuje 85 - 90 % všetkých karcinómov pľúc. Fajčenie je najväčším rizikovým faktorom pre vznik rakoviny pľúc.

Viac info
VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

Predstavujeme Výročnú správu za rok 2020 o Stave onkológie na Slovensku, ktorá sa venuje oblasti klinickej, radiačnej, detskej, geriatrickej a paliatívnej onkológie.

Mapuje aktivity onkologických spoločností a kooperatívnych skupín, činnosti v oblasti experimentálnej onkológie a aktivity NOI. Predstavuje tiež správu Inštitútu výskumu a vývoja MZ SR o napĺňaní cieľov Národného onkologického programu a vízie na rok 2021.

Viac info
SKRÍNINGOVÉ PROGRAMY V SR - ROČENKA 2020

SKRÍNINGOVÉ PROGRAMY V SR - ROČENKA 2020

Predstavujeme prvú komplexnú správu o stave troch onkologických skríningov na Slovensku v roku 2020, ako aj víziu na rok 2021.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojou činnosťou k prípravám a k doterajšiemu fungovaniu celoplošných skríningov v SR.

Viac info
EURÓPSKY KÓDEX PROTI RAKOVINE

EURÓPSKY KÓDEX PROTI RAKOVINE

Onkologickým ochoreniam celosvetovo prislúcha druhé miesto v počte úmrtí.Na Slovensku sa každoročne diagnostikuje viac než 30 000 prípadov rakoviny.

Tucet odporúčaní, ako my sami môžeme čiastočne znížiť riziká vzniku rakoviny, zosumarizovala v EURÓPSKOM KÓDEXE PROTI RAKOVINE, Medzinárodná organizácia na výskum rakoviny (IACR).

Viac info