NOI GRANTY

Lekári - onkológovia využite ďalšiu príležitosť získať najnovšie medicínske poznatky, spoznať aktuálne trendy vo svojom špecializovanom odbore na krátkodobej zahraničnej stáži v trvaní min 1 mesiac a max 3 mesiace. Národný onkologický inštitút vyhlásil už štvrtú výzvu na udelenie grantu. Žiadosti na udelenie grantu môžete posielať od 1.6. až do 31.8.2020.

Sami si vyberte prestížne pracovisko, rozšírte svoje profesijné kontakty a nadobudnuté skúsenosti zo stáže môžete použiť v praxi po návrate na Slovensko.

Viac info

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Predstavujeme Výročnú správu za rok 2019 o Stave onkológie na Slovensku, ktorá sa venuje oblasti klinickej onkológie, detskej a experimentálnej onkológie, radiačnej onkológie, paliatívnej medicíny a tiež mapuje stav geriatrickej onkológie na Slovensku.

Poskytuje prehľad onkologických, hematoonkologických pracovísk, pracovísk radiačnej onkológie ako aj paliatívnej starostlivosti na Slovensku. Rok 2019 predstavuje historický míľnik spustenia 3 štátom riadených onkologických skríningov.

Viac info

KAŽDÝ ROK PRIBUDNE NA SLOVENSKU VIAC AKO 30 000 NOVÝCH PRÍPADOV ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ.

A NEMUSELO BY...

Zapojte sa do skríningu, môže Vám zachrániť život. Na Slovensku prebiehajú tri skríningové programy:

Pacientske brožúrky

Predstavujeme najnovšiu pacientsku brožúrku: ŽIVOT PO STANOVENÍ ONKOLOGICKEJ DIAGNÓZY z dielne ESMO. Diagnostikovanie rakoviny je ťažkou emočnou skúškou pre pacientov, ale aj ich blízkych.

Hlavným cieľom je zotaviť sa v najkratšom možnom čase, vrátiť sa do normálneho života, ak je to možné, prípadne si nájsť v živote nové uplatnenie.

Národný onkologický program

Primárnym cieľom Národného onkologického programu je zníženie incidencie (novovzniknutých ochorení) a mortality onkologických ochorení a zlepšenie kvality života onkologických pacientov.

Viac info

Kalendár podujatí

EHA 2020
11.6.2020 - 14.6.2020
informácia o konaní konferencie bude k dispozícii koncom apríla
XI. Bardejovské Onkologické Dni
18.6.2020 - 19.6.2020
Novinky z ASCO 2020
22.6.2020 - 22.6.2020
slovenskými odborníkmi bude pripravený videozáznam s výsledkami vybraných prác, prezentovaných vo virtuálnom formáte ASCO výročnej konferencie
Dni mladých onkológov
10.9.2020 - 12.9.2020
ESMO 2020
18.9.2020 - 22.9.2020
Aktualny stav v liecbe karcinomu pluc / Aktualny manazment karcinomu prsnika a gynekologickych malignit / Aktualne problemy v manazmente GI malignant
6.11.2020 - 8.11.2020
XXIV. ročník KE chemoterapeutické dni
26.11.2020 - 28.11.2020
San Antonio Brest cancer
8.12.2020 - 12.12.2020