VÝROČNÁ SPRÁVA 2022

VÝROČNÁ SPRÁVA 2022

Predstavujeme Výročnú správu za rok 2022 o Stave onkológie na Slovensku, ktorá sa venuje oblasti klinickej, radiačnej, detskej, geriatrickej a paliatívnej onkológie. Mapuje aktivity onkologických spoločností a kooperatívnych skupín, činnosti v oblasti experimentálnej onkológie a aktivity NOI. Predstavuje tiež správu Inštitútu výskumu a vývoja MZ SR, správu o napĺňaní cieľov Národného onkologického programu a vízie na rok 2023.

Sumarizuje tiež súčasné a pripravované onkologické skríningové programy v SR a medzinárodnú spoluprácu s prestížnymi inštitúciami. K významným medzinárodným projektom sa v roku 2022 pridružila participácia NOI na riešení problematiky komplexných onkologických centier v EÚ.

Viac info
SPRÁVA O STAVE ONKOLOGICKÝCH SKRÍNINGOCH V SR 2022

SPRÁVA O STAVE ONKOLOGICKÝCH SKRÍNINGOCH V SR 2022

Vydali sme tretiu komplexnú ročnú správu o stave troch onkologických programoch Slovensku, ako aj o víziu na rok 2023. Sumarizuje aktivity a výsledky onkologických skríningov v našej krajine. Mapuje tiež súčasné možnosti a podmienky zavádzania nových skríningových programov, ako aj plány a perspektívy z pohľadu NOI.

Viac info
KOSTNÉ SARKÓMY

KOSTNÉ SARKÓMY

predstavujeme vám najnovšiu pacientsku brožúrku: KOSTNÉ SARKÓMY, ktorú sme vydali v spolupráci s ESMO a OZ LIGA PROTI RAKOVINE.

Kostné sarkómy sú zriedkavé nádory, evidovaných je menej ako 1 % z malígnych nádorov. Môžu vzniknúť v ktorejkoľvek časti tela, kde sa nachádzajú kosti, napríklad lebka, končatiny a kostné pletence, chrbtica a rebrá. V súčasnosti nie je známa presná príčina ich vzniku. Manažment liečby rôznych kostných sarkómov sa líši v závislosti od typu.

Viac info

Kalendár podujatí

Symposium based on collaboration between National Cancer Institute in Bratislava and Indiana University, Simon Comprehensive Cancer Center in Indianapolis
8.11.2023
KONFERENCIA SLOVENSKEJ KOOPERATÍVNEJ SKUPINY PRE NÁDORY HLAVY A KRKU
8.2.2024 - 9.2.2024
Štatistický audit mamografického skríningu v praxi za rok 2022
19.10.2023 - 19.10.2023
ESMO Annual Meeting 2023
20.10.2023 - 24.10.2023
San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS)
5.12.2023 - 9.12.2023