PRVÁ ODBORNÁ KONFERENCIA NOI FÓRUM

PRVÁ ODBORNÁ KONFERENCIA NOI FÓRUM

19. októbra sme zorganizovali prvú konferenciu zameranú na onkologické skríningy po ich zahájení v roku 2019, ktorá sa uskutočnila na pôde MZ SR.

Jej cieľom bolo predstaviť aktuálne dáta a údaje a nastaviť na najbližšie roky skríningový program rakoviny prsníka (mamografiu) na Slovensku tak, aby táto ONKOKONTROLA nielen spĺňala najvyššie kritériá kvality, ale aby pribúdalo čoraz viac overených skríningových mamografických pracovísk pre včasnú a dostupnú diagnostiku, a aby mamografiu absolvovalo čo najviac žien, ktorým je určené.

Viac info
SARKÓMY MӒKKÝCH TKANÍV

SARKÓMY MӒKKÝCH TKANÍV

Predstavujeme vám najnovšiu pacientsku brožúrku: SARKÓMY MӒKKÝCH TKANÍV, ktorú sme vydali v spolupráci s ESMO a OZ LIGA PROTI RAKOVINE. Sarkómy mäkkých tkanív predstavujú rôznorodú skupinu zriedkavých zhubných nádorov, ktoré vznikajú, keď sa abnormálne bunky vymknú spod kontroly v mäkkom a spojivovom tkanive. Najčastejšie postihujú horné a dolné končatiny (50 %), trup a brucho (40 %) a hlavu a krk (10 %). V Európe je každoročne diagnostikovaných 4 až 5 prípadov na 100 000 ľudí. Sarkómy mäkkých tkanív sa častejšie vyskytujú u dospelých než u detí a najvyššia incidencia (počet novovzniknutých prípadov) je okolo veku 50 - 60 rokov, avšak nádor sa môže objaviť v každom veku.

Viac info
VÝROČNÁ SPRÁVA 2022

VÝROČNÁ SPRÁVA 2022

Predstavujeme Výročnú správu za rok 2022 o Stave onkológie na Slovensku, ktorá sa venuje oblasti klinickej, radiačnej, detskej, geriatrickej a paliatívnej onkológie. Mapuje aktivity onkologických spoločností a kooperatívnych skupín, činnosti v oblasti experimentálnej onkológie a aktivity NOI. Predstavuje tiež správu Inštitútu výskumu a vývoja MZ SR, správu o napĺňaní cieľov Národného onkologického programu a vízie na rok 2023.

Sumarizuje tiež súčasné a pripravované onkologické skríningové programy v SR a medzinárodnú spoluprácu s prestížnymi inštitúciami. K významným medzinárodným projektom sa v roku 2022 pridružila participácia NOI na riešení problematiky komplexných onkologických centier v EÚ.

Viac info
SPRÁVA O STAVE ONKOLOGICKÝCH SKRÍNINGOCH V SR 2022

SPRÁVA O STAVE ONKOLOGICKÝCH SKRÍNINGOCH V SR 2022

Vydali sme tretiu komplexnú ročnú správu o stave troch onkologických programoch Slovensku, ako aj o víziu na rok 2023. Sumarizuje aktivity a výsledky onkologických skríningov v našej krajine. Mapuje tiež súčasné možnosti a podmienky zavádzania nových skríningových programov, ako aj plány a perspektívy z pohľadu NOI.

Viac info

Kalendár podujatí

FORUM ACTA PROSTATICA 2023
1.12.2023 - 1.12.2023
1.12.2023
7. konference PREVON
5.-6.12.2023 - 5.12.2023
6.12.2023
Bienále v onkopatológii
8.12.2023 - 8.12.2023
8.12.2023
KONFERENCIA SLOVENSKEJ KOOPERATÍVNEJ SKUPINY PRE NÁDORY HLAVY A KRKU
8.-9.2.2024 - 8.2.2024
9.2.2024
Novinky z ASCO,16. ročník
21.6.2024 - 21.6.2024
21.6.2024
San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS)
5.-9.12.2023 - 5.12.2023
9.12.2023