HODNOTIACA SPRÁVA MAMOGRAFICKÉHO SKRÍNINGU 2021

HODNOTIACA SPRÁVA MAMOGRAFICKÉHO SKRÍNINGU 2021

Predstavujeme prvé, komplexné zhodnotenie zrealizovaných všetkých mamografických vyšetrení (údaj zahŕňa preventívnu, skríningovú, diagnostickú mamografiu v príslušných vekových kategóriách) a skríningových mamografických vyšetrení na preverených skríningových mamografických pracoviskách. Správa je unikátna, pretože ponúka pohľad na úroveň krajov a okresov, objektívne hodnotí reálny stav a na záver sumarizuje prehľad opatrení k zlepšeniu štatistického vykazovania.

Viac info
RAKOVINA PANKREASU

RAKOVINA PANKREASU

predstavujeme vám najnovšiu pacientsku brožúrku: RAKOVINA PANKREASU, ktorú sme vydali v spolupráci s ESMO a pacientskou alianciou NIE RAKOVINE.

Rakovina pankreasu je veľmi závažné ochorenie. Ide o štvrtú najčastejšiu príčinu úmrtí u mužov a žien na celom svete. Presné príčiny jej vzniku nie sú známe. Fajčenie, nadmerný príjem alkoholu, mutácie v určitých génoch, rodinná anamnéza, dedičnosť sú však závažné rizikové faktory, ktoré môžu podmieniť jej vznik.

Viac info
VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

Predstavujeme ročnú publikáciu o stave onkológie na Slovensku, ktorá sa venuje klinickej, radiačnej, hematologickej, detskej, geriatrickej a paliatívnej onkológii.

Mapuje aktivity onkologických spoločností a kooperatívnych skupín, činnosti v oblasti experimentálnej onkológie a aktivity NOI. Predstavuje tiež správu Inštitútu výskumu a vývoja MZ SR o napĺňaní cieľov NOP vízie na rok 2022.

Viac info
NEMALOBUNKOVÝ KARCINÓM PĽÚC

NEMALOBUNKOVÝ KARCINÓM PĽÚC

Predstavujeme vám najnovšiu pacientsku brožúrku: NEMALOBUNKOVÝ KARCINÓM PĽÚC, ktorú sa nám podarilo vydať v spolupráci s ESMO a pacientskou alianciou NIE RAKOVINE.

Rakovina pľúc je tretím najčastejším nádorovým ochorením v Európe, z toho nemalobunkový karcinóm pľúc predstavuje 85 - 90 % všetkých karcinómov pľúc. Fajčenie je najväčším rizikovým faktorom pre vznik rakoviny pľúc.

Viac info