Udelené granty NOI

9.výzva

Na základe hodnotenia Vedeckou radou NOI bol dňa 26.04.2023 udelený grant NOI:


MUDr. Dominika Dóczyová, Transplantacná jednotka kostnej drene, Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Grant NOI č.: 20230426/SVKNOI/13
téma: Haploidentická transplantácia krvotvorných buniek u deti na Slovensku.
cieľ: Cieľom projektu je zabezpečiť deťom s hematologickým a onkologickým ochorením možnosť haploidentickej transplanácie na Slovensku v prípade nedostupného zhodného rodinného a nepríbuzného darcu.
pracovisko: Great Ormond Street Hospital, Great Ormond Street, London WC1N 3JH, UK
školiteľ: Giovanna Lucchini, M.D.


MUDr. Peter Leško, II. Onkologická klinika, LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Grant NOI č.: 20230426/SVKNOI/14
téma: Klinická stáž v nemocnici Memorial Sloan Kettering Cancer Center.
cieľ: Cieľom projektu je zlepšenie starostlivosti o pacientov s tumorom z germinatívnych buniek.
pracovisko: Memorial Sloan Kettering Cancer Center, 1275 York Avenue, New York, NY 10065, USA
školiteľ: Susan F. Slovin, M.D., PhD.


Veríme, úspešní žiadatelia využijú získané skúsenosti po absolvovaní zahraničného pobytu pre rozvoj onkológie na Slovensku.

Blahoželáme!

8.výzva

Na základe hodnotenia Vedeckou radou NOI bol dňa 14.09.2022 udelený grant NOI:


MUDr. Zuzane Országhovej, II. Onkologická klinika, LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Grant NOI č.: 20220914/SVKNOI/12
téma: Neskorá toxicita liečby nádorov z germinatívnych buniek.
pracovisko: Indiana University Simon Comprehensive Cancer Center, IU School of Medicine, 935 Barnhill Dr, Indianapolis, IN 46202, USA
školiteľ: Nabil Adra, M.D.


Blahoželáme!

7.výzva

Na základe hodnotenia Vedeckou radou NOI bol dňa 29.04.2022 udelený grant NOI:


MUDr. Bibiane Vertákovej Krakovskej, PhD., Interná klinika VŠZaSP a OÚSA, Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10, 812 50 Bratislava
Grant NOI č.: 20220429/SVKNOI/10
téma: Histopatologické parametre zhubných nádorov prsníka (HR, Ki67, HER2 status, TILs) a ich fúzia s MR znakmi iniciálneho zobrazovacieho vyšetrenia magnetickou rezonanciou v procese rozhodovania o indikácii neoadjuvantnej chemoterapie u lokálne pokročilých karcinómov prsníka.
pracovisko: Breast Unit of the Champalimaud Clinical Center Lisbon, Portugal
školiteľ: Prof. Fatima Cardoso


MUDr. Lucii Vanovčanovej, PhD., II. rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10, 812 50 Bratislava
Grant NOI č.: 20220429/SVKNOI/11
téma: Predikcia odpovede nádorového procesu prsníka na neoadjuvantnú chemoterapiu na základe identifikácie špecifických MR parametrov
pracovisko: Breast Unit of the Champalimaud Clinical Center Lisbon, Portugal
školiteľ: Prof. Fatima Cardoso


Blahoželáme!

6.výzva

Na základe hodnotenia Vedeckou radou NOI bol dňa 13.12.2021 udelený grant NOI:


MUDr. Eve Bačovej, Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Grant NOI č.: 20211213/SVKNOI/7
téma: Optimalizácia využitia Asparaginázy v liečbe detí s ALL – súčasný stav a perspektívy.
pracovisko: Fondazione MBBM, via Pergolesi, 20900 Monza
školiteľ: Prof. Carmelo Rizzari, MD


MUDr. Kristýne Kozákovej, Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava
Grant NOI č.: 20211213/SVKNOI/8
téma: Úloha onkointenzivistu v procese zlepšenia prežívania pacientov s germinatívnymi nádormi.
pracovisko: Indiana University–Purdue University Indianopolis, Walther Hall–R3-C400, 980 West Walnut Street, Indianapolis, Indiana 46202, USA
školiteľ: Roberto F. Machado, MD, Prof. Calvin H. English


MUDr. Jane Tabišovej, Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 041 91 Košice
Grant NOI č.: 20211213/SVKNOI/9
téma: Nádory mäkkých tkanív – získanie klinických skúseností v diagnostike a liečbe, implementácia skúseností vo Východoslovenskom onkologickom ústave, oboznámenie sa s aktuálne prebiehajúcimi klinickými štúdiami a možnosť nadviazania spolupráce a participácii na klinických štúdiách.
pracovisko: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Via Giacomo Venezian 1 – 20133 Milano (MI) Italia
školiteľ: Prof. Paolo G. Casali


Blahoželáme!

5.výzva

V rámci 5. výzvy o NOI grant, ktorá bola vyhlásená od 1.1. do 31.3.2021 nebol udelený grant, lebo prihlášku neposlal žiaden záujemca.

4.výzva

Na základe hodnotenia nezávislou Vedeckou komisiou pre udeľovanie NOI grantov na zahraničné stáže bol dňa 14.9.2020 udelený grant NOI:


MUDr. Michaele Sojákovej, PhD., II. Onkologická klinika, LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Grant NOI č.: 20200914/SVKNOI/5
téma: Získanie nových skúsenosti v diagnostike a liečbe nádorov mäkkých tkanív a ich následná aplikácia v klinickej praxi a manažmente našich pacientov v Národnom onkologickom ústave.
pracovisko: Memorial Sloan Kettering Cancer Centre – Gastric and mixed Tumor Service
školiteľ: Samuel Singer, MD, FACS


MUDr. Anne Ballovej, NÚDCH, Bratislava
Grant NOI č.: 20200914/SVKNOI/6
téma: Inovácie štandardných postupov v molekulárnej diagnostike a uchovávaní biologického materiálu tumorov CNS u pediatrických pacientov.
pracovisko: Princess Máxima Center pre pediatrickú onkológiu, Utrecht, Holandsko
školiteľ: Sabine Plasschaert, MD, PhD.


Blahoželáme!

3.výzva

Na základe hodnotenia nezávislou Vedeckou komisiou pre udeľovanie NOI grantov na zahraničné stáže bol dňa 4.3.2020 udelený grant NOI:


JUDr. MUDr. Patrikovi Palackovi, PhD., MPH, MBA, LL.M., Interná klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
Grant NOI č.: 20200304/SVKNOI/4
téma: Genitourinárne malignity - liečba, výskum, manažment ambulantných pacientov
pracovisko: Institut Gustave Roussy, Paris, Francúzsko
školiteľ: Prof. Karim Fizazi


Blahoželáme!

2.výzva

Na základe hodnotenia nezávislou Vedeckou komisiou pre udeľovanie NOI grantov na zahraničné stáže bol dňa 11.11. 2019 udelený grant NOI:

MUDr. Michaele Švajdovej, Oddelenie klinickej a radiačnej onkológie, Klinika radiačnej a klinickej onkológie ÚVN SNP Ružomberok
Grant NOI č.: 20191111/SVKNOI/3
téma: Kontúrovanie a plánovanie vybraných onkologických diagnóz so zameraním na rádioterapiu nádorov hlavy a krku, stereotaktická rádioterapia, využitie 4-D CT a respiratory gatingu
pracovisko: Department of Radiation Oncology, James Cancer Hospital, Ohio, USA
školiteľ: Dr. Arnab Chakravarti

Blahoželáme!

1.výzva

Na základe hodnotenia nezávislou Vedeckou komisiou pre udeľovanie NOI grantov na zahraničné stáže bol dňa 26.8.2019 udelený grant NOI:


MUDr. Márii Beníčkovej, Klinika pediatrickej onkológie a hematológie, DFNsP Banská Bystrica
Grant NOI č.: 20190826/SVKNOI/2
téma: Liečba detských solídnych nádorov so zameraním na neuroblastóm a hepatoblastóm
pracovisko: Institut Gustave Roussy, Paris, Francúzsko
školiteľ: Dr. Dominique Valteau-Couanet, zmenená na Dr. Christelle Dufour


Blahoželáme!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že táto časť je určená iba pre odbornú verejnosť.