Preskočiť na hlavný obsah

Udelené granty NOI

11.výzva

V rámci 11. výzvy o NOI grant, ktorá bola vyhlásená od 1.1. do 31.3.2024 nebol udelený grant, lebo prihlášku neposlal žiaden záujemca.

10.výzva

Na základe hodnotenia Vedeckou radou NOI bol dňa 29.09.2023 udelený grant NOI:


Ing. Miroslava Dobroňová

Ing. Miroslava Dobroňová, Oddelenie radiačnej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Grant NOI č.: 20230929/SVKNOI/15
téma: Predpovedanie pohybu onkologického pacienta počas ožarovania na lineárnom urýchľovači pomocou umelej inteligencie
cieľ: Vytvoriť predikčný model pre pohyby pacienta ožarovanom na lineárnom urýchľovači.
pracovisko: Arthur G. James Cancer Hospital and Richard L. Solove Research Institute, Ohio State University Comprehensive Cancer Center, Columbus, Ohio 43210, USA
školiteľ: Prof. Arnab Chakravarti, M.D., Fastro, Facro


MUDr. Věra Novotná, PhD.

MUDr. Věra Novotná, PhD., I. Onkologická klinika LFUK a OÚSA, Interná klinika VŠZaSP a OÚSA, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Grant NOI č.: 20230929/SVKNOI/16
téma: Manažment genitourinárnych malignít so zameraním na karcinóm prostaty vo vysokoobjemovom centre – stratifikácia liečby
cieľ: Získanie hlbšieho pohľadu na liečebné stratégie pre nádory prostaty a osvojenie si moderných diagnostických techník na presnú identifikáciu a monitorovanie pacientov. Zamerať sa na zdokonalenie individuálneho prístupu k pacientom a analýzu konkrétnych charakteristík pacienta dôležitých pri rozhodovaní o liečebných stratégiách.
pracovisko: Institute Gustave Roussy, rue Edouard - Vaillant, 94 805, Villejuif Cedex, Paríž, Francúzsko
školiteľ: Prof. Karim Fizazi, M.D., PhD.


Veríme, že úspešní žiadatelia využijú získané skúsenosti po absolvovaní zahraničného pobytu pre rozvoj onkológie na Slovensku.

Blahoželáme!

9.výzva

Na základe hodnotenia Vedeckou radou NOI bol dňa 26.04.2023 udelený grant NOI:


MUDr. Dominika Dóczyová

MUDr. Dominika Dóczyová, Transplantacná jednotka kostnej drene, Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Grant NOI č.: 20230426/SVKNOI/13
téma: Haploidentická transplantácia krvotvorných buniek u deti na Slovensku.
cieľ: Cieľom projektu je zabezpečiť deťom s hematologickým a onkologickým ochorením možnosť haploidentickej transplanácie na Slovensku v prípade nedostupného zhodného rodinného a nepríbuzného darcu.
pracovisko: Great Ormond Street Hospital, Great Ormond Street, London WC1N 3JH, UK
školiteľ: Giovanna Lucchini, M.D.


MUDr. Peter Leško

MUDr. Peter Leško, II. Onkologická klinika, LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Grant NOI č.: 20230426/SVKNOI/14
téma: Klinická stáž v nemocnici Memorial Sloan Kettering Cancer Center.
cieľ: Cieľom projektu je zlepšenie starostlivosti o pacientov s tumorom z germinatívnych buniek.
pracovisko: Memorial Sloan Kettering Cancer Center, 1275 York Avenue, New York, NY 10065, USA
školiteľ: Susan F. Slovin, M.D., PhD.


Veríme, že úspešní žiadatelia využijú získané skúsenosti po absolvovaní zahraničného pobytu pre rozvoj onkológie na Slovensku.

Blahoželáme!

8.výzva

Na základe hodnotenia Vedeckou radou NOI bol dňa 14.09.2022 udelený grant NOI:


MUDr. Zuzana Országhová

MUDr. Zuzane Országhovej, II. Onkologická klinika, LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Grant NOI č.: 20220914/SVKNOI/12
téma: Neskorá toxicita liečby nádorov z germinatívnych buniek.
pracovisko: Indiana University Simon Comprehensive Cancer Center, IU School of Medicine, 935 Barnhill Dr, Indianapolis, IN 46202, USA
školiteľ: Nabil Adra, M.D.


Blahoželáme!

7.výzva

Na základe hodnotenia Vedeckou radou NOI bol dňa 29.04.2022 udelený grant NOI:


MUDr. Bibiana Vertáková Krakovská, PhD.

MUDr. Bibiane Vertákovej Krakovskej, PhD., Interná klinika VŠZaSP a OÚSA, Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10, 812 50 Bratislava
Grant NOI č.: 20220429/SVKNOI/10
téma: Histopatologické parametre zhubných nádorov prsníka (HR, Ki67, HER2 status, TILs) a ich fúzia s MR znakmi iniciálneho zobrazovacieho vyšetrenia magnetickou rezonanciou v procese rozhodovania o indikácii neoadjuvantnej chemoterapie u lokálne pokročilých karcinómov prsníka.
pracovisko: Breast Unit of the Champalimaud Clinical Center Lisbon, Portugal
školiteľ: Prof. Fatima Cardoso


MUDr. Lucia Vanovčanová, PhD.

MUDr. Lucii Vanovčanovej, PhD., II. rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10, 812 50 Bratislava
Grant NOI č.: 20220429/SVKNOI/11
téma: Predikcia odpovede nádorového procesu prsníka na neoadjuvantnú chemoterapiu na základe identifikácie špecifických MR parametrov
pracovisko: Breast Unit of the Champalimaud Clinical Center Lisbon, Portugal
školiteľ: Prof. Fatima Cardoso


Blahoželáme!

6.výzva

Na základe hodnotenia Vedeckou radou NOI bol dňa 13.12.2021 udelený grant NOI:


MUDr. Eva Bačová

MUDr. Eve Bačovej, Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Grant NOI č.: 20211213/SVKNOI/7
téma: Optimalizácia využitia Asparaginázy v liečbe detí s ALL – súčasný stav a perspektívy.
pracovisko: Fondazione MBBM, via Pergolesi, 20900 Monza
školiteľ: Prof. Carmelo Rizzari, MD


MUDr. Kristýna Kozáková

MUDr. Kristýne Kozákovej, Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava
Grant NOI č.: 20211213/SVKNOI/8
téma: Úloha onkointenzivistu v procese zlepšenia prežívania pacientov s germinatívnymi nádormi.
pracovisko: Indiana University–Purdue University Indianopolis, Walther Hall–R3-C400, 980 West Walnut Street, Indianapolis, Indiana 46202, USA
školiteľ: Roberto F. Machado, MD, Prof. Calvin H. English


MUDr. Jana Tabišová

MUDr. Jane Tabišovej, Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 041 91 Košice
Grant NOI č.: 20211213/SVKNOI/9
téma: Nádory mäkkých tkanív – získanie klinických skúseností v diagnostike a liečbe, implementácia skúseností vo Východoslovenskom onkologickom ústave, oboznámenie sa s aktuálne prebiehajúcimi klinickými štúdiami a možnosť nadviazania spolupráce a participácii na klinických štúdiách.
pracovisko: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Via Giacomo Venezian 1 – 20133 Milano (MI) Italia
školiteľ: Prof. Paolo G. Casali


Blahoželáme!

5.výzva

V rámci 5. výzvy o NOI grant, ktorá bola vyhlásená od 1.1. do 31.3.2021 nebol udelený grant, lebo prihlášku neposlal žiaden záujemca.

4.výzva

Na základe hodnotenia nezávislou Vedeckou komisiou pre udeľovanie NOI grantov na zahraničné stáže bol dňa 14.9.2020 udelený grant NOI:


MUDr. Anna Ballová

MUDr. Michaele Sojákovej, PhD., II. Onkologická klinika, LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Grant NOI č.: 20200914/SVKNOI/5
téma: Získanie nových skúsenosti v diagnostike a liečbe nádorov mäkkých tkanív a ich následná aplikácia v klinickej praxi a manažmente našich pacientov v Národnom onkologickom ústave.
pracovisko: Memorial Sloan Kettering Cancer Centre – Gastric and mixed Tumor Service
školiteľ: Samuel Singer, MD, FACS


MUDr. Anna Ballová

MUDr. Anne Ballovej, NÚDCH, Bratislava
Grant NOI č.: 20200914/SVKNOI/6
téma: Inovácie štandardných postupov v molekulárnej diagnostike a uchovávaní biologického materiálu tumorov CNS u pediatrických pacientov.
pracovisko: Princess Máxima Center pre pediatrickú onkológiu, Utrecht, Holandsko
školiteľ: Sabine Plasschaert, MD, PhD.


Blahoželáme!

3.výzva

Na základe hodnotenia nezávislou Vedeckou komisiou pre udeľovanie NOI grantov na zahraničné stáže bol dňa 4.3.2020 udelený grant NOI:


JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.

JUDr. MUDr. Patrikovi Palackovi, PhD., MPH, MBA, LL.M., Interná klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
Grant NOI č.: 20200304/SVKNOI/4
téma: Genitourinárne malignity - liečba, výskum, manažment ambulantných pacientov
pracovisko: Institut Gustave Roussy, Paris, Francúzsko
školiteľ: Prof. Karim Fizazi


Blahoželáme!

2.výzva

Na základe hodnotenia nezávislou Vedeckou komisiou pre udeľovanie NOI grantov na zahraničné stáže bol dňa 11.11. 2019 udelený grant NOI:

MUDr. Michaela Švajdová
MUDr. Michaele Švajdovej, Oddelenie klinickej a radiačnej onkológie, Klinika radiačnej a klinickej onkológie ÚVN SNP Ružomberok
Grant NOI č.: 20191111/SVKNOI/3
téma: Kontúrovanie a plánovanie vybraných onkologických diagnóz so zameraním na rádioterapiu nádorov hlavy a krku, stereotaktická rádioterapia, využitie 4-D CT a respiratory gatingu
pracovisko: Department of Radiation Oncology, James Cancer Hospital, Ohio, USA
školiteľ: Dr. Arnab Chakravarti

Blahoželáme!

1.výzva

Na základe hodnotenia nezávislou Vedeckou komisiou pre udeľovanie NOI grantov na zahraničné stáže bol dňa 26.8.2019 udelený grant NOI:


MUDr. Mária Beníčková

MUDr. Márii Beníčkovej, Klinika pediatrickej onkológie a hematológie, DFNsP Banská Bystrica
Grant NOI č.: 20190826/SVKNOI/2
téma: Liečba detských solídnych nádorov so zameraním na neuroblastóm a hepatoblastóm
pracovisko: Institut Gustave Roussy, Paris, Francúzsko
školiteľ: Dr. Dominique Valteau-Couanet, zmenená na Dr. Christelle Dufour


Blahoželáme!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že táto časť je určená iba pre odbornú verejnosť.

Táto webstránka používa cookies

Zvolením možnosti „Prijať všetky“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies na personalizáciu, marketingové a analytické účely. Kliknutím na „Prispôsobiť“ máte možnosť výberu účelov, s ktorými súhlasíte. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete na podstránke „O cookies“.


Nevyhnutné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú funkcie, ako je napríklad navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez nevyhnutných cookies. Obmedzenie ich spracúvania môže mať za následok nesprávne fungovanie webstránky, alebo obmedzenie funkcionality webstránky.

Právny základ spracúvania nevyhnutných cookies - podľa zákona je možné nevyhnutné cookies spracúvať bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.


Preferenčné súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Právny základ spracúvania preferenčných cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na účel spracovania preferenčných cookies.


Analytické cookies zhromažďujú údaje o tom, ako návštevníci webstránky používajú danú webstránku. Analytické štatistiky pomáhajú vlastníkom webov a aplikácií pochopiť, ako ľudia používajú ich webstránky a služby.

Právny základ spracúvania analytických (štatistických) cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na analytický účel.


Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Právny základ spracúvania marketingových (reklamných) cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na marketingový účel.


Nezaradené súbory cookies sú cookies, ktoré práve zaraďujeme, spoločne s poskytovateľmi jednotlivých súborov cookies.


Prehlásenie o cookies naposledy aktualizované dňa 21.Feb 2023