Národný onkologický register

Vybrať všetko Reset diagnóz

I. ZHUBNÉ NÁDORY HLAVY A KRKU
     C00-C08 Zhubné nádory pery a ústnej dutiny
         C00 Zhubný nádor pery
         C01 Zhubný nádor koreňa jazyka
         C02 Zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí jazyka
         C03 Zhubný nádor ďasna
         C04 Zhubný nádor ústnej spodiny
         C05 Zhubný nádor podnebia
         C06 Zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí úst
         C07 Zhubný nádor príušnej žľazy
         C08 Zhubný nádor iných a bližšie neurčených veľkých slinných žliaz
     C09-C14 Zhubné nádory hltana
         C09 Zhubný nádor mandle
         C10 Zhubný nádor ofaryngu
         C11 Zhubný nádor nazofaryngu
         C12 Zhubný nádor recessus piriformis
         C13  Zhubný nádor hypofaryngu
         C14  Zhubný nádor pery, ústnej dutiny a faryngu na inom a nepresne určenom mieste
II. ZHUBNÉ NÁDORY TRÁVIACIH ORGÁNOV
     C15  Zhubný nádor pažeráka
     C16  Zhubný nádor žalúdka
     C17  Zhubný nádor tenkého čreva
     C18-C20 Zhubný nádor hrubého čreva, rektosigmoidového spojenia hrubého čreva a konečníka
         C18  Zhubný nádor hrubého čreva
         C19  Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia hrubého čreva
         C20  Zhubný nádor konečníka
     C21  Zhubný nádor anusu a análneho kanála
     C22  Zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčových ciest
     C23,C24  Zhubný nádor žlčníka, iných a bližšie neurčených častí žlčových ciest
         C23  Zhubný nádor žlčníka
         C24  Zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí žlčových ciest
     C25  Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy
     C26  Zhubný nádor iných a nepresne určených tráviacich orgánov
III. ZHUBNÉ NÁDORY DÝCHACÍCH A VNÚTROHRUDNÍKOVÝCH ORGÁNOV
     C30  Zhubný nádor nosovej dutiny a stredného ucha
     C31  Zhubný nádor prinosových dutín
     C32  Zhubný nádor hrtana
     C33,C34  Zhubný nádor priedušnice, priedušiek a pľúc
         C33  Zhubný nádor priedušnice
         C34  Zhubný nádor priedušiek a pľúc
     C37  Zhubný nádor týmusu
     C38  Zhubný nádor srdca, medzihrudia (mediastína) a pohrudnice
     C39  Zhubný nádor iných a nepresne určených miest dýchacej sústavy a vnútrohrudníkových orgánov
IV. ZHUBNÉ NÁDORY KOSTÍ, KĹBOVEJ CHRUPKY, MEZOTELU A MÄKKÉHO TKANIVA
     C40-C41 Zhubné nádory kostí a kĺbovej chrupky
         C40  Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín
         C41  Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky na iných a bližšie neurčených miestach
     C45  Mezotelióm
     C46  Kaposiho sarkóm
     C47  Zhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy
     C48  Zhubný nádor retroperitonea a peritonea
     C49  Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva
V. MELANÓM A INÉ ZHUBNÉ NÁDORY KOŽE
     C43,D03  Melanóm a iné zhubné nádory kože, melanóm in situ
         C43  Malígny melanóm kože
         C44  Iný zhubný nádor kože
         D03  Melanóm in situ
VI. ZHUBNÉ NÁDORY PRSNÍKA
     C50,D05  Zhubné nádory prsníka a karcinóm in situ prsníka
         C50  Zhubný nádor prsníka
         D05  Karcinóm in situ prsníka
VII. ZHUBNÉ NÁDORY ŽENSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV A KARCINÓM IN SITU KRČKA MATERNICE
     C51  Zhubný nádor vulvy
     C52  Zhubný nádor pošvy
     C53,D06  Zhubný nádor krčka maternice a karcinóm in situ krčka maternice
         C53  Zhubný nádor krčka maternice
         D06  Karcinóm in situ krčka maternice
     C54,C55  Zhubný nádor tela maternice a bližšie neurčenej časti maternice
         C54  Zhubný nádor tela maternice
         C55  Zhubný nádor bližšie neurčenej časti maternice
     C56  Zhubný nádor vaječníka
     C57  Zhubný nádor iných a bližšie neurčených ženských pohlavných orgánov
     C58  Zhubný nádor placenty
VIII. ZHUBNÉ NÁDORY MOČOVEJ SÚSTAVY A MUŽSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV
     C60  Zhubný nádor penisu
     C61  Zhubný nádor prostaty
     C62  Zhubný nádor semenníka
     C63  Zhubný nádor iných a bližšie neurčených mužských pohlavných orgánov
     C64  Zhubný nádor obličky okrem obličkovej panvičky
     C65-67 Zhubný nádor obličkovej panvičky, močovodu a močového mechúra
         C65  Zhubný nádor obličkovej panvičky
         C66  Zhubný nádor močovodu
         C67  Zhubný nádor močového mechúra
     C68  Zhubný nádor iných a bližšie neurčených močových orgánov
IX. ZHUBNÉ NÁDORY OKA, MOZGU A INÝCH ČASTÍ CENTRÁLNEJ NERVOVEJ SÚSTAVY
     C69  Zhubný nádor oka a očných adnexov
     C70  Zhubný nádor mozgovomiechových obalov
     C71  Zhubný nádor mozgu
     C72  Zhubný nádor miechy, hlavových nervov a iných častí centrálnej nervovej sústavy
X. ZHUBNÉ NÁDORY S PÔVODOM ALEBO S PREDPOKLADANÝM PÔVODOM Z LYMFATICKÉHO, HEMOPOETICKÉHO A PRÍBUZNÉHO TKANIVA
     C81  Hodgkinova lymfóm
     C82-C86 Non-Hodgkinovove lymfómy
         C82 Folikulový lymfóm
         C83 Nefolikulový lymfóm
         C84 Lymfóm zo zrelých T/NK buniek
         C85 Iný a bližšie neurčený typ non-Hodgkinovho lymfómu
         C86 Iný lymfóm z T/NK-buniek, bližšie určený
     C88 Zhubná imunoproliferatívna choroba
     C90  Mnohopočetný myelóm a zhubné nádory z plazmatických buniek
     C91-C95 Leukémie
         C91.0  Akútna lymfoblastová leukémia (ALL)
         C91.1  Chronická lymfatická leukémia z B-buniek
         C92.0  Akútna myeloblastová leukémia (AML)
         C92.1  Chronická myeloická leukémia (CML)
         C91 Lymfocytová leukémia
         C92 Myeloická leukémia
         C93 Monocytová leukémia
         C94 Iná leukémia z bližšie určených buniek
         C95 Leukémia z bližšie neurčených buniek
XI. ZHUBNÉ NÁDORY ŠTÍTNEJ ŽĽAZY A INÝCH ŽLIAZ S VNÚTORNÝM VYLUČOVANÍM
     C73  Zhubný nádor štítnej žľazy
     C74  Zhubný nádor nadobličky
     C75  Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr
XII. ZHUBNÉ NÁDORY NA NEPRESNE URČENÝCH, SEKUNDÁRNYCH A BLIŽŠIE NEURČENÝCH MIESTACH
     C76  Zhubný nádor na iných nepresne určených miestach
     C77  Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatických uzlín
     C78  Sekundárny zhubný nádor dýchacích a tráviacich orgánov
     C79  Sekundárny zhubný nádor na iných a bližšie neurčených miestach
     C80  Zhubný nádor bez údajov o mieste
     C97  Zhubné nádory mnohopočetné na viacerých nezávislých primárnych miestach
Vyberte vlastnosti zobrazenia

Refresh data
Zmenili ste zadanie. Nezabudnite refreshnut data.

Stiahnuť XLSXNačítavam údaje


Vybrané sú nasledovné diagnózy:
 • I. ZHUBNÉ NÁDORY HLAVY A KRKU
 • C00-C08 Zhubné nádory pery a ústnej dutiny
 • C00 Zhubný nádor pery
 • C01 Zhubný nádor koreňa jazyka
 • C02 Zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí jazyka
 • C03 Zhubný nádor ďasna
 • C04 Zhubný nádor ústnej spodiny
 • C05 Zhubný nádor podnebia
 • C06 Zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí úst
 • C07 Zhubný nádor príušnej žľazy
 • C08 Zhubný nádor iných a bližšie neurčených veľkých slinných žliaz
 • C09-C14 Zhubné nádory hltana
 • C09 Zhubný nádor mandle
 • C10 Zhubný nádor ofaryngu
 • C11 Zhubný nádor nazofaryngu
 • C12 Zhubný nádor recessus piriformis
 • C13  Zhubný nádor hypofaryngu
 • C14  Zhubný nádor pery, ústnej dutiny a faryngu na inom a nepresne určenom mieste
 • II. ZHUBNÉ NÁDORY TRÁVIACIH ORGÁNOV
 • C15  Zhubný nádor pažeráka
 • C16  Zhubný nádor žalúdka
 • C17  Zhubný nádor tenkého čreva
 • C18-C20 Zhubný nádor hrubého čreva, rektosigmoidového spojenia hrubého čreva a konečníka
 • C18  Zhubný nádor hrubého čreva
 • C19  Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia hrubého čreva
 • C20  Zhubný nádor konečníka
 • C21  Zhubný nádor anusu a análneho kanála
 • C22  Zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčových ciest
 • C23,C24  Zhubný nádor žlčníka, iných a bližšie neurčených častí žlčových ciest
 • C23  Zhubný nádor žlčníka
 • C24  Zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí žlčových ciest
 • C25  Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy
 • C26  Zhubný nádor iných a nepresne určených tráviacich orgánov
 • III. ZHUBNÉ NÁDORY DÝCHACÍCH A VNÚTROHRUDNÍKOVÝCH ORGÁNOV
 • C30  Zhubný nádor nosovej dutiny a stredného ucha
 • C31  Zhubný nádor prinosových dutín
 • C32  Zhubný nádor hrtana
 • C33,C34  Zhubný nádor priedušnice, priedušiek a pľúc
 • C33  Zhubný nádor priedušnice
 • C34  Zhubný nádor priedušiek a pľúc
 • C37  Zhubný nádor týmusu
 • C38  Zhubný nádor srdca, medzihrudia (mediastína) a pohrudnice
 • C39  Zhubný nádor iných a nepresne určených miest dýchacej sústavy a vnútrohrudníkových orgánov
 • IV. ZHUBNÉ NÁDORY KOSTÍ, KĹBOVEJ CHRUPKY, MEZOTELU A MÄKKÉHO TKANIVA
 • C40-C41 Zhubné nádory kostí a kĺbovej chrupky
 • C40  Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín
 • C41  Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky na iných a bližšie neurčených miestach
 • C45  Mezotelióm
 • C46  Kaposiho sarkóm
 • C47  Zhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy
 • C48  Zhubný nádor retroperitonea a peritonea
 • C49  Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva
 • V. MELANÓM A INÉ ZHUBNÉ NÁDORY KOŽE
 • C43,D03  Melanóm a iné zhubné nádory kože, melanóm in situ
 • C43  Malígny melanóm kože
 • C44  Iný zhubný nádor kože
 • D03  Melanóm in situ
 • C50,D05  Zhubné nádory prsníka a karcinóm in situ prsníka
 • C50  Zhubný nádor prsníka
 • D05  Karcinóm in situ prsníka
 • VII. ZHUBNÉ NÁDORY ŽENSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV A KARCINÓM IN SITU KRČKA MATERNICE
 • C51  Zhubný nádor vulvy
 • C52  Zhubný nádor pošvy
 • C53,D06  Zhubný nádor krčka maternice a karcinóm in situ krčka maternice
 • C53  Zhubný nádor krčka maternice
 • D06  Karcinóm in situ krčka maternice
 • C54,C55  Zhubný nádor tela maternice a bližšie neurčenej časti maternice
 • C54  Zhubný nádor tela maternice
 • C55  Zhubný nádor bližšie neurčenej časti maternice
 • C56  Zhubný nádor vaječníka
 • C57  Zhubný nádor iných a bližšie neurčených ženských pohlavných orgánov
 • C58  Zhubný nádor placenty
 • VIII. ZHUBNÉ NÁDORY MOČOVEJ SÚSTAVY A MUŽSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV
 • C60  Zhubný nádor penisu
 • C61  Zhubný nádor prostaty
 • C62  Zhubný nádor semenníka
 • C63  Zhubný nádor iných a bližšie neurčených mužských pohlavných orgánov
 • C64  Zhubný nádor obličky okrem obličkovej panvičky
 • C65-67 Zhubný nádor obličkovej panvičky, močovodu a močového mechúra
 • C65  Zhubný nádor obličkovej panvičky
 • C66  Zhubný nádor močovodu
 • C67  Zhubný nádor močového mechúra
 • C68  Zhubný nádor iných a bližšie neurčených močových orgánov
 • IX. ZHUBNÉ NÁDORY OKA, MOZGU A INÝCH ČASTÍ CENTRÁLNEJ NERVOVEJ SÚSTAVY
 • C69  Zhubný nádor oka a očných adnexov
 • C70  Zhubný nádor mozgovomiechových obalov
 • C71  Zhubný nádor mozgu
 • C72  Zhubný nádor miechy, hlavových nervov a iných častí centrálnej nervovej sústavy
 • X. ZHUBNÉ NÁDORY S PÔVODOM ALEBO S PREDPOKLADANÝM PÔVODOM Z LYMFATICKÉHO, HEMOPOETICKÉHO A PRÍBUZNÉHO TKANIVA
 • C81  Hodgkinova lymfóm
 • C82-C86 Non-Hodgkinovove lymfómy
 • C82 Folikulový lymfóm
 • C83 Nefolikulový lymfóm
 • C84 Lymfóm zo zrelých T/NK buniek
 • C85 Iný a bližšie neurčený typ non-Hodgkinovho lymfómu
 • C86 Iný lymfóm z T/NK-buniek, bližšie určený
 • C88 Zhubná imunoproliferatívna choroba
 • C90  Mnohopočetný myelóm a zhubné nádory z plazmatických buniek
 • C91-C95 Leukémie
 • C91.0  Akútna lymfoblastová leukémia (ALL)
 • C91.1  Chronická lymfatická leukémia z B-buniek
 • C92.0  Akútna myeloblastová leukémia (AML)
 • C92.1  Chronická myeloická leukémia (CML)
 • C91 Lymfocytová leukémia
 • C92 Myeloická leukémia
 • C93 Monocytová leukémia
 • C94 Iná leukémia z bližšie určených buniek
 • C95 Leukémia z bližšie neurčených buniek
 • XI. ZHUBNÉ NÁDORY ŠTÍTNEJ ŽĽAZY A INÝCH ŽLIAZ S VNÚTORNÝM VYLUČOVANÍM
 • C73  Zhubný nádor štítnej žľazy
 • C74  Zhubný nádor nadobličky
 • C75  Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr
 • XII. ZHUBNÉ NÁDORY NA NEPRESNE URČENÝCH, SEKUNDÁRNYCH A BLIŽŠIE NEURČENÝCH MIESTACH
 • C76  Zhubný nádor na iných nepresne určených miestach
 • C77  Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatických uzlín
 • C78  Sekundárny zhubný nádor dýchacích a tráviacich orgánov
 • C79  Sekundárny zhubný nádor na iných a bližšie neurčených miestach
 • C80  Zhubný nádor bez údajov o mieste
 • C97  Zhubné nádory mnohopočetné na viacerých nezávislých primárnych miestach
Zdroj dát:
  Spracované:


Permanent URL: https://www.noisk.sk/narodny-onkologicky-register/epidemiologia-nadorovych-ochoreni-na-slovensku/{{dgString}}/{{rokySlider.minValue}}-{{rokySlider.maxValue}}/{{typ.val}}/{{graf.val}} | Stiahnuť XLSX