Preskočiť na hlavný obsah

Národný onkologický register

Typ zobrazenia
Časová os
Vekové skupiny
Diagnózy
Vyberte si typ zobrazenia, ktorý chcete použiť:
 • Časová os: zobrazuje časový priebeh miery výskytu nádorového ochorenia/ nádorových ochorení vo vybranom časovom období.
 • Vekové skupiny: zobrazuje mieru výskytu nádorového ochorenia/ nádorových ochorení vo vybranom roku v 5-ročných vekových skupinách.
 • Diagnózy: zobrazuje nádorové ochorenia zoradené podľa miery výskytu, od najčastejších po menej časté.
 • Časová os
 • Vekové skupiny
 • Diagnózy
Typ grafu
 • Pri type zobrazenia Časová os sa použije čiarový typ grafu.
 • Pri type zobrazenia Vekové skupiny sa použije stĺpcový typ grafu.
 • Pri type zobrazenia Diagnózy vyberte typ grafu, ktorý sa má použiť: pruhový typ grafu alebo koláčový graf.
Rok
 • Pri type zobrazenia Časová os vyberte časový interval, v ktorom sa má zobraziť časový priebeh miery výskytu nádorového ochorenia/ nádorových ochorení.
 • Pri type zobrazenia Vekové skupiny vyberte rok, pre ktorý sa má zobraziť miera výskytu nádorového ochorenia/ nádorových ochorení.
 • Pri type zobrazenia Diagnózy vyberte rok, pre ktorý sa má zobraziť miera výskytu nádorových ochorení zoradených podľa častosti výskytu.
Časový interval
-
 • Pri type zobrazenia Časová os vyberte časový interval, v ktorom sa má zobraziť časový priebeh miery výskytu nádorového ochorenia/ nádorových ochorení.
 • Pri type zobrazenia Vekové skupiny vyberte rok, pre ktorý sa má zobraziť miera výskytu nádorového ochorenia/ nádorových ochorení.
 • Pri type zobrazenia Diagnózy vyberte rok, pre ktorý sa má zobraziť miera výskytu nádorových ochorení zoradených podľa častosti výskytu.
Hodnoty
Absolútne hodnoty
Prepočet na 100 000
Vekovo štandardizované hodnoty na európsku populáciu
Vekovo štandardizované hodnoty na svetovú populáciu
Vyberte mieru výskytu nádorového ochorenia/ nádorových ochorení, ktorá sa má pri zobrazení použiť:
 • Absolútne hodnoty
 • Prepočet na 100 000 (incidencia alebo mortalita podľa výberu vo filtri ukazovatele)
 • Vekovo štandardizované hodnoty na európsku populáciu, prepočet na 100 000 ( štandardizovaná incidencia alebo mortalita podľa výberu vo filtri Zobraziť ukazovatele)
 • Vekovo štandardizované hodnoty na svetovú populáciu, prepočet na 100 000 ( štandardizovaná incidencia alebo mortalita podľa výberu vo filtri Zobraziť ukazovatele)
Absolútne hodnoty
Prepočet na 100 000
Vekovo štandardizované hodnoty na európsku populáciu
Vekovo štandardizované hodnoty na svetovú populáciu
Zobraziť ukazovatele
Počet nových prípadov vs. Počet úmrtí Incidencia a Mortalita
Počet nových prípadov vs. Počet úmrtí, Muži Incidencia a Mortalita, Muži
Počet nových prípadov vs. Počet úmrtí, Ženy Incidencia a Mortalita, Ženy
Počet nových prípadov podľa pohlavia Incidencia podľa pohlavia
Počet úmrtí podľa pohlavia Mortalita podľa pohlavia
Index počet úmrtí / počet nových prípadov podľa pohlavia Index Mortalita / Incidencia podľa pohlavia
Počet nových prípadov vs. Počet úmrtí Incidencia a Mortalita
Počet nových prípadov vs. Počet úmrtí, Muži Incidencia a Mortalita, Muži
Počet nových prípadov vs. Počet úmrtí, Ženy Incidencia a Mortalita, Ženy
Počet nových prípadov podľa pohlavia Incidencia podľa pohlavia
Počet úmrtí podľa pohlavia Mortalita podľa pohlavia
Index počet úmrtí / počet nových prípadov podľa pohlavia Index Mortalita / Incidencia podľa pohlavia
Počet nových prípadov Incidencia
Počet nových prípadov, Muži Incidencia, Muži
Počet nových prípadov, Ženy Incidencia, Ženy
Počet úmrtí Mortalita
Počet úmrtí, Muži Mortalita, Muži
Počet úmrtí, Ženy Mortalita, Ženy
Vyberte indikátor a populáciu, ktoré sa majú v zobrazení použiť:
 • Nové prípady alebo úmrtia
 • Celá populácia, muži alebo ženy
Počet nových prípadov vs. Počet úmrtí Incidencia a Mortalita
Počet nových prípadov vs. Počet úmrtí, Muži Incidencia a Mortalita, Muži
Počet nových prípadov vs. Počet úmrtí, Ženy Incidencia a Mortalita, Ženy
Počet nových prípadov podľa pohlavia Incidencia podľa pohlavia
Počet úmrtí podľa pohlavia Mortalita podľa pohlavia
Index počet úmrtí / počet nových prípadov podľa pohlavia Index Mortalita / Incidencia podľa pohlavia
Počet nových prípadov vs. Počet úmrtí Incidencia a Mortalita
Počet nových prípadov vs. Počet úmrtí, Muži Incidencia a Mortalita, Muži
Počet nových prípadov vs. Počet úmrtí, Ženy Incidencia a Mortalita, Ženy
Počet nových prípadov podľa pohlavia Incidencia podľa pohlavia
Počet úmrtí podľa pohlavia Mortalita podľa pohlavia
Index počet úmrtí / počet nových prípadov podľa pohlavia Index Mortalita / Incidencia podľa pohlavia
Počet nových prípadov Incidencia
Počet nových prípadov, Muži Incidencia, Muži
Počet nových prípadov, Ženy Incidencia, Ženy
Počet úmrtí Mortalita
Počet úmrtí, Muži Mortalita, Muži
Počet úmrtí, Ženy Mortalita, Ženy
Populácia
-
Tento filter je možné použiť v typoch zobrazenia Časová os a Diagnózy.

Vyberte populáciu podľa veku, pre ktorú chcete zobraziť mieru výskytu nádorového ochorenia/ nádorových ochorení.

Horná hranica veku nie je zahrnutá v zobrazení, t.j. Pri výbere napr. 0-20 sa zobrazujú dáta pre vekovú skupinu DO 20 rokov (20-ty rok už nezahŕňa).

Zvoľte diagnózu
Zoznam diagnóz
Tento filter je možné použiť v typoch zobrazenia Časová os a Vekové skupiny.

Pri prvom načítaní sú vybrané všetky diagnózy. Pred výberom konkrétnej diagnózy/ skupiny diagnóz je potrebné spraviť Reset diagnóz kliknutím na príslušnú ikonu.

Vyberte diagnózu/ skupinu diagnóz, pre ktorú(é) chcete zobraziť mieru výskytu. Vybraná(é) diagnóza(y) je(sú) zafarbená(é) na modro.

Diagnózy, ktoré nie sú vybrané sú zafarbené na čierno.


Vybrať všetko Reset diagnóz
I. ZHUBNÉ NÁDORY HLAVY A KRKU I. ZHUBNÉ NÁDORY HLAVY A KRKU
     C00-C08 Zhubné nádory pery a ústnej dutiny C00-C08 Zhubné nádory pery a ústnej dutiny
         C00 Zhubný nádor pery C00 Zhubný nádor pery
         C01 Zhubný nádor koreňa jazyka C01 Zhubný nádor koreňa jazyka
         C02 Zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí jazyka C02 Zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí jazyka
         C03 Zhubný nádor ďasna C03 Zhubný nádor ďasna
         C04 Zhubný nádor ústnej spodiny C04 Zhubný nádor ústnej spodiny
         C05 Zhubný nádor podnebia C05 Zhubný nádor podnebia
         C06 Zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí úst C06 Zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí úst
         C07 Zhubný nádor príušnej žľazy C07 Zhubný nádor príušnej žľazy
         C08 Zhubný nádor iných a bližšie neurčených veľkých slinných žliaz C08 Zhubný nádor iných a bližšie neurčených veľkých slinných žliaz
         D00 Karcinóm in situ pery, ústnej dutiny a hltana D00 Karcinóm in situ pery, ústnej dutiny a hltana
     C09-C14 Zhubné nádory hltana C09-C14 Zhubné nádory hltana
         C09 Zhubný nádor mandle C09 Zhubný nádor mandle
         C10 Zhubný nádor ofaryngu C10 Zhubný nádor ofaryngu
         C11 Zhubný nádor nazofaryngu C11 Zhubný nádor nazofaryngu
         C12 Zhubný nádor recessus piriformis C12 Zhubný nádor recessus piriformis
         C13  Zhubný nádor hypofaryngu C13  Zhubný nádor hypofaryngu
         C14  Zhubný nádor pery, ústnej dutiny a faryngu na inom a nepresne určenom mieste C14  Zhubný nádor pery, ústnej dutiny a faryngu na inom a nepresne určenom mieste
II. ZHUBNÉ NÁDORY TRÁVIACIH ORGÁNOV II. ZHUBNÉ NÁDORY TRÁVIACIH ORGÁNOV
     C15  Zhubný nádor pažeráka C15  Zhubný nádor pažeráka
     C16  Zhubný nádor žalúdka C16  Zhubný nádor žalúdka
     C17  Zhubný nádor tenkého čreva C17  Zhubný nádor tenkého čreva
     C18-C20 Zhubný nádor hrubého čreva, rektosigmoidového spojenia hrubého čreva a konečníka C18-C20 Zhubný nádor hrubého čreva, rektosigmoidového spojenia hrubého čreva a konečníka
         C18  Zhubný nádor hrubého čreva C18  Zhubný nádor hrubého čreva
         C19  Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia hrubého čreva C19  Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia hrubého čreva
         C20  Zhubný nádor konečníka C20  Zhubný nádor konečníka
     C21  Zhubný nádor anusu a análneho kanála C21  Zhubný nádor anusu a análneho kanála
     C22  Zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčových ciest C22  Zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčových ciest
     C23,C24  Zhubný nádor žlčníka, iných a bližšie neurčených častí žlčových ciest C23,C24  Zhubný nádor žlčníka, iných a bližšie neurčených častí žlčových ciest
         C23  Zhubný nádor žlčníka C23  Zhubný nádor žlčníka
         C24  Zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí žlčových ciest C24  Zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí žlčových ciest
     C25  Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy C25  Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy
     C26  Zhubný nádor iných a nepresne určených tráviacich orgánov C26  Zhubný nádor iných a nepresne určených tráviacich orgánov
     D01  Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených tráviacich orgánov D01  Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených tráviacich orgánov
     D37  Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov s neurčitým alebo neznámym správaním D37  Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov s neurčitým alebo neznámym správaním
III. ZHUBNÉ NÁDORY DÝCHACÍCH A VNÚTROHRUDNÍKOVÝCH ORGÁNOV III. ZHUBNÉ NÁDORY DÝCHACÍCH A VNÚTROHRUDNÍKOVÝCH ORGÁNOV
     C30  Zhubný nádor nosovej dutiny a stredného ucha C30  Zhubný nádor nosovej dutiny a stredného ucha
     C31  Zhubný nádor prinosových dutín C31  Zhubný nádor prinosových dutín
     C32  Zhubný nádor hrtana C32  Zhubný nádor hrtana
     C33,C34  Zhubný nádor priedušnice, priedušiek a pľúc C33,C34  Zhubný nádor priedušnice, priedušiek a pľúc
         C33  Zhubný nádor priedušnice C33  Zhubný nádor priedušnice
         C34  Zhubný nádor priedušiek a pľúc C34  Zhubný nádor priedušiek a pľúc
     D02  Karcinóm in situ stredného ucha a dýchacej sústavy D02  Karcinóm in situ stredného ucha a dýchacej sústavy
     C37  Zhubný nádor týmusu C37  Zhubný nádor týmusu
     C38  Zhubný nádor srdca, medzihrudia (mediastína) a pohrudnice C38  Zhubný nádor srdca, medzihrudia (mediastína) a pohrudnice
     C39  Zhubný nádor iných a nepresne určených miest dýchacej sústavy a vnútrohrudníkových orgánov C39  Zhubný nádor iných a nepresne určených miest dýchacej sústavy a vnútrohrudníkových orgánov
     D38 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: stredné ucho, dýchacie a vnútrohrudníkové orgány D38 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: stredné ucho, dýchacie a vnútrohrudníkové orgány
IV. ZHUBNÉ NÁDORY KOSTÍ, KĹBOVEJ CHRUPKY, MEZOTELU A MÄKKÉHO TKANIVA IV. ZHUBNÉ NÁDORY KOSTÍ, KĹBOVEJ CHRUPKY, MEZOTELU A MÄKKÉHO TKANIVA
     C40-C41 Zhubné nádory kostí a kĺbovej chrupky C40-C41 Zhubné nádory kostí a kĺbovej chrupky
         C40  Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín C40  Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín
         C41  Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky na iných a bližšie neurčených miestach C41  Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky na iných a bližšie neurčených miestach
     C45  Mezotelióm C45  Mezotelióm
     C46  Kaposiho sarkóm C46  Kaposiho sarkóm
     C47  Zhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy C47  Zhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy
     C48  Zhubný nádor retroperitonea a peritonea C48  Zhubný nádor retroperitonea a peritonea
     C49  Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva C49  Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva
V. MELANÓM A INÉ ZHUBNÉ NÁDORY KOŽE V. MELANÓM A INÉ ZHUBNÉ NÁDORY KOŽE
     C43,D03  Melanóm a iné zhubné nádory kože, melanóm in situ C43,D03  Melanóm a iné zhubné nádory kože, melanóm in situ
         C43  Malígny melanóm kože C43  Malígny melanóm kože
         D03  Melanóm in situ D03  Melanóm in situ
     C44,D04  Iný zhubný nádor kože, karcinóm kože in situ C44,D04  Iný zhubný nádor kože, karcinóm kože in situ
         C44  Iný zhubný nádor kože C44  Iný zhubný nádor kože
         D04  Karcinóm kože in situ D04  Karcinóm kože in situ
VI. ZHUBNÉ NÁDORY PRSNÍKA VI. ZHUBNÉ NÁDORY PRSNÍKA
     C50,D05  Zhubné nádory prsníka a karcinóm in situ prsníka C50,D05  Zhubné nádory prsníka a karcinóm in situ prsníka
         C50  Zhubný nádor prsníka C50  Zhubný nádor prsníka
         D05  Karcinóm in situ prsníka D05  Karcinóm in situ prsníka
VII. ZHUBNÉ NÁDORY ŽENSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV A KARCINÓM IN SITU KRČKA MATERNICE VII. ZHUBNÉ NÁDORY ŽENSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV A KARCINÓM IN SITU KRČKA MATERNICE
     C51  Zhubný nádor vulvy C51  Zhubný nádor vulvy
     C52  Zhubný nádor pošvy C52  Zhubný nádor pošvy
     C53,D06  Zhubný nádor krčka maternice a karcinóm in situ krčka maternice C53,D06  Zhubný nádor krčka maternice a karcinóm in situ krčka maternice
         C53  Zhubný nádor krčka maternice C53  Zhubný nádor krčka maternice
         D06  Karcinóm in situ krčka maternice D06  Karcinóm in situ krčka maternice
     C54,C55  Zhubný nádor tela maternice a bližšie neurčenej časti maternice C54,C55  Zhubný nádor tela maternice a bližšie neurčenej časti maternice
         C54  Zhubný nádor tela maternice C54  Zhubný nádor tela maternice
         C55  Zhubný nádor bližšie neurčenej časti maternice C55  Zhubný nádor bližšie neurčenej časti maternice
     C56  Zhubný nádor vaječníka C56  Zhubný nádor vaječníka
     C57  Zhubný nádor iných a bližšie neurčených ženských pohlavných orgánov C57  Zhubný nádor iných a bližšie neurčených ženských pohlavných orgánov
     C58  Zhubný nádor placenty C58  Zhubný nádor placenty
     D39  Nádor ženských pohlavných orgánov s neurčitým alebo neznámym správaním D39  Nádor ženských pohlavných orgánov s neurčitým alebo neznámym správaním
VIII. ZHUBNÉ NÁDORY MOČOVEJ SÚSTAVY A MUŽSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV VIII. ZHUBNÉ NÁDORY MOČOVEJ SÚSTAVY A MUŽSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV
     C60  Zhubný nádor penisu C60  Zhubný nádor penisu
     C61  Zhubný nádor prostaty C61  Zhubný nádor prostaty
     C62  Zhubný nádor semenníka C62  Zhubný nádor semenníka
     C63  Zhubný nádor iných a bližšie neurčených mužských pohlavných orgánov C63  Zhubný nádor iných a bližšie neurčených mužských pohlavných orgánov
     D40  Nádor mužských pohlavných orgánov s neurčitým alebo neznámym správaním D40  Nádor mužských pohlavných orgánov s neurčitým alebo neznámym správaním
     C64  Zhubný nádor obličky okrem obličkovej panvičky C64  Zhubný nádor obličky okrem obličkovej panvičky
     C65-67 Zhubný nádor obličkovej panvičky, močovodu a močového mechúra C65-67 Zhubný nádor obličkovej panvičky, močovodu a močového mechúra
         C65  Zhubný nádor obličkovej panvičky C65  Zhubný nádor obličkovej panvičky
         C66  Zhubný nádor močovodu C66  Zhubný nádor močovodu
         C67  Zhubný nádor močového mechúra C67  Zhubný nádor močového mechúra
     C68  Zhubný nádor iných a bližšie neurčených močových orgánov C68  Zhubný nádor iných a bližšie neurčených močových orgánov
     D41  Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močová sústava D41  Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močová sústava
IX. ZHUBNÉ NÁDORY OKA, MOZGU A INÝCH ČASTÍ CENTRÁLNEJ NERVOVEJ SÚSTAVY IX. ZHUBNÉ NÁDORY OKA, MOZGU A INÝCH ČASTÍ CENTRÁLNEJ NERVOVEJ SÚSTAVY
     C69  Zhubný nádor oka a očných adnexov C69  Zhubný nádor oka a očných adnexov
     C70  Zhubný nádor mozgovomiechových obalov C70  Zhubný nádor mozgovomiechových obalov
     C71  Zhubný nádor mozgu C71  Zhubný nádor mozgu
     C72  Zhubný nádor miechy, hlavových nervov a iných častí centrálnej nervovej sústavy C72  Zhubný nádor miechy, hlavových nervov a iných častí centrálnej nervovej sústavy
     D32 Nezhubný nádor mozgovomiechových obalov D32 Nezhubný nádor mozgovomiechových obalov
     D42 Nádor mozgovomiechových obalov s neurčitým alebo neznámym správaním D42 Nádor mozgovomiechových obalov s neurčitým alebo neznámym správaním
     D33 Nezhubný nádor mozgu a iných častí centrálnej nervovej sústavy D33 Nezhubný nádor mozgu a iných častí centrálnej nervovej sústavy
     D43 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozog a centrálna nervová sústava D43 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozog a centrálna nervová sústava
X. ZHUBNÉ NÁDORY S PÔVODOM ALEBO S PREDPOKLADANÝM PÔVODOM Z LYMFATICKÉHO, HEMOPOETICKÉHO A PRÍBUZNÉHO TKANIVA X. ZHUBNÉ NÁDORY S PÔVODOM ALEBO S PREDPOKLADANÝM PÔVODOM Z LYMFATICKÉHO, HEMOPOETICKÉHO A PRÍBUZNÉHO TKANIVA
     C81  Hodgkinova lymfóm C81  Hodgkinova lymfóm
     C82-C86 Non-Hodgkinovove lymfómy C82-C86 Non-Hodgkinovove lymfómy
         C82 Folikulový lymfóm C82 Folikulový lymfóm
         C83 Nefolikulový lymfóm C83 Nefolikulový lymfóm
         C84 Lymfóm zo zrelých T/NK buniek C84 Lymfóm zo zrelých T/NK buniek
         C85 Iný a bližšie neurčený typ non-Hodgkinovho lymfómu C85 Iný a bližšie neurčený typ non-Hodgkinovho lymfómu
         C86 Iný lymfóm z T/NK-buniek, bližšie určený C86 Iný lymfóm z T/NK-buniek, bližšie určený
     C88 Zhubná imunoproliferatívna choroba C88 Zhubná imunoproliferatívna choroba
     C90  Mnohopočetný myelóm a zhubné nádory z plazmatických buniek C90  Mnohopočetný myelóm a zhubné nádory z plazmatických buniek
     C91-C95 Leukémie C91-C95 Leukémie
         C91.0  Akútna lymfoblastová leukémia (ALL) C91.0  Akútna lymfoblastová leukémia (ALL)
         C91.1  Chronická lymfatická leukémia z B-buniek C91.1  Chronická lymfatická leukémia z B-buniek
         C92.0  Akútna myeloblastová leukémia (AML) C92.0  Akútna myeloblastová leukémia (AML)
         C92.1  Chronická myeloická leukémia (CML) C92.1  Chronická myeloická leukémia (CML)
         C91 Lymfocytová leukémia C91 Lymfocytová leukémia
         C92 Myeloická leukémia C92 Myeloická leukémia
         C93 Monocytová leukémia C93 Monocytová leukémia
         C94 Iná leukémia z bližšie určených buniek C94 Iná leukémia z bližšie určených buniek
         C95 Leukémia z bližšie neurčených buniek C95 Leukémia z bližšie neurčených buniek
         C96 - Iný a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva C96 - Iný a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva
         D45 - Polycythaemia vera D45 - Polycythaemia vera
     D46 - Myelodysplastický syndróm D46 - Myelodysplastický syndróm
     D47 - Iný nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva s neurčitým alebo neznámym správaním D47 - Iný nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva s neurčitým alebo neznámym správaním
XI. ZHUBNÉ NÁDORY ŠTÍTNEJ ŽĽAZY A INÝCH ŽLIAZ S VNÚTORNÝM VYLUČOVANÍM XI. ZHUBNÉ NÁDORY ŠTÍTNEJ ŽĽAZY A INÝCH ŽLIAZ S VNÚTORNÝM VYLUČOVANÍM
     C73  Zhubný nádor štítnej žľazy C73  Zhubný nádor štítnej žľazy
     C74  Zhubný nádor nadobličky C74  Zhubný nádor nadobličky
     C75  Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr C75  Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr
     D34  Nezhubný nádor štítnej žľazy D34  Nezhubný nádor štítnej žľazy
     D35  Nezhubný nádor iných a bližšie neurčených žliaz s vnútorným vylučovaním D35  Nezhubný nádor iných a bližšie neurčených žliaz s vnútorným vylučovaním
     D44  Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: žľazy s vnútorným vylučovaním D44  Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: žľazy s vnútorným vylučovaním
XII. ZHUBNÉ NÁDORY NA NEPRESNE URČENÝCH, SEKUNDÁRNYCH A BLIŽŠIE NEURČENÝCH MIESTACH XII. ZHUBNÉ NÁDORY NA NEPRESNE URČENÝCH, SEKUNDÁRNYCH A BLIŽŠIE NEURČENÝCH MIESTACH
     C76  Zhubný nádor na iných nepresne určených miestach C76  Zhubný nádor na iných nepresne určených miestach
     C77  Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatických uzlín C77  Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatických uzlín
     C78  Sekundárny zhubný nádor dýchacích a tráviacich orgánov C78  Sekundárny zhubný nádor dýchacích a tráviacich orgánov
     C79  Sekundárny zhubný nádor na iných a bližšie neurčených miestach C79  Sekundárny zhubný nádor na iných a bližšie neurčených miestach
     C80  Zhubný nádor bez údajov o mieste C80  Zhubný nádor bez údajov o mieste
     C97  Zhubné nádory mnohopočetné na viacerých nezávislých primárnych miestach C97  Zhubné nádory mnohopočetné na viacerých nezávislých primárnych miestach
     D09  Karcinóm in situ na iných a bližšie neurčených miestach D09  Karcinóm in situ na iných a bližšie neurčených miestach
NEZARADENÉ INDE NEZARADENÉ INDE
     D07 Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených pohlavných orgánov D07 Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených pohlavných orgánov
     D18 Hemangióm a lymfangióm D18 Hemangióm a lymfangióm
Zdroj dát:
Logo NCZI

Nie je vybraná žiadna diagnóza
Všetky diagnózy
I. ZHUBNÉ NÁDORY HLAVY A KRKU
C00-C08 Zhubné nádory pery a ústnej dutiny
C00 Zhubný nádor pery
C01 Zhubný nádor koreňa jazyka
C02 Zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí jazyka
C03 Zhubný nádor ďasna
C04 Zhubný nádor ústnej spodiny
C05 Zhubný nádor podnebia
C06 Zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí úst
C07 Zhubný nádor príušnej žľazy
C08 Zhubný nádor iných a bližšie neurčených veľkých slinných žliaz
D00 Karcinóm in situ pery, ústnej dutiny a hltana
C09-C14 Zhubné nádory hltana
C09 Zhubný nádor mandle
C10 Zhubný nádor ofaryngu
C11 Zhubný nádor nazofaryngu
C12 Zhubný nádor recessus piriformis
C13  Zhubný nádor hypofaryngu
C14  Zhubný nádor pery, ústnej dutiny a faryngu na inom a nepresne určenom mieste
II. ZHUBNÉ NÁDORY TRÁVIACIH ORGÁNOV
C15  Zhubný nádor pažeráka
C16  Zhubný nádor žalúdka
C17  Zhubný nádor tenkého čreva
C18-C20 Zhubný nádor hrubého čreva, rektosigmoidového spojenia hrubého čreva a konečníka
C18  Zhubný nádor hrubého čreva
C19  Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia hrubého čreva
C20  Zhubný nádor konečníka
C21  Zhubný nádor anusu a análneho kanála
C22  Zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčových ciest
C23,C24  Zhubný nádor žlčníka, iných a bližšie neurčených častí žlčových ciest
C23  Zhubný nádor žlčníka
C24  Zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí žlčových ciest
C25  Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy
C26  Zhubný nádor iných a nepresne určených tráviacich orgánov
D01  Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených tráviacich orgánov
D37  Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov s neurčitým alebo neznámym správaním
III. ZHUBNÉ NÁDORY DÝCHACÍCH A VNÚTROHRUDNÍKOVÝCH ORGÁNOV
C30  Zhubný nádor nosovej dutiny a stredného ucha
C31  Zhubný nádor prinosových dutín
C32  Zhubný nádor hrtana
C33,C34  Zhubný nádor priedušnice, priedušiek a pľúc
C33  Zhubný nádor priedušnice
C34  Zhubný nádor priedušiek a pľúc
D02  Karcinóm in situ stredného ucha a dýchacej sústavy
C37  Zhubný nádor týmusu
C38  Zhubný nádor srdca, medzihrudia (mediastína) a pohrudnice
C39  Zhubný nádor iných a nepresne určených miest dýchacej sústavy a vnútrohrudníkových orgánov
D38 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: stredné ucho, dýchacie a vnútrohrudníkové orgány
IV. ZHUBNÉ NÁDORY KOSTÍ, KĹBOVEJ CHRUPKY, MEZOTELU A MÄKKÉHO TKANIVA
C40-C41 Zhubné nádory kostí a kĺbovej chrupky
C40  Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín
C41  Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky na iných a bližšie neurčených miestach
C45  Mezotelióm
C46  Kaposiho sarkóm
C47  Zhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy
C48  Zhubný nádor retroperitonea a peritonea
C49  Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva
V. MELANÓM A INÉ ZHUBNÉ NÁDORY KOŽE
C43,D03  Melanóm a iné zhubné nádory kože, melanóm in situ
C43  Malígny melanóm kože
D03  Melanóm in situ
C44,D04  Iný zhubný nádor kože, karcinóm kože in situ
C44  Iný zhubný nádor kože
D04  Karcinóm kože in situ
VI. ZHUBNÉ NÁDORY PRSNÍKA
C50,D05  Zhubné nádory prsníka a karcinóm in situ prsníka
C50  Zhubný nádor prsníka
D05  Karcinóm in situ prsníka
VII. ZHUBNÉ NÁDORY ŽENSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV A KARCINÓM IN SITU KRČKA MATERNICE
C51  Zhubný nádor vulvy
C52  Zhubný nádor pošvy
C53,D06  Zhubný nádor krčka maternice a karcinóm in situ krčka maternice
C53  Zhubný nádor krčka maternice
D06  Karcinóm in situ krčka maternice
C54,C55  Zhubný nádor tela maternice a bližšie neurčenej časti maternice
C54  Zhubný nádor tela maternice
C55  Zhubný nádor bližšie neurčenej časti maternice
C56  Zhubný nádor vaječníka
C57  Zhubný nádor iných a bližšie neurčených ženských pohlavných orgánov
C58  Zhubný nádor placenty
D39  Nádor ženských pohlavných orgánov s neurčitým alebo neznámym správaním
VIII. ZHUBNÉ NÁDORY MOČOVEJ SÚSTAVY A MUŽSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV
C60  Zhubný nádor penisu
C61  Zhubný nádor prostaty
C62  Zhubný nádor semenníka
C63  Zhubný nádor iných a bližšie neurčených mužských pohlavných orgánov
D40  Nádor mužských pohlavných orgánov s neurčitým alebo neznámym správaním
C64  Zhubný nádor obličky okrem obličkovej panvičky
C65-67 Zhubný nádor obličkovej panvičky, močovodu a močového mechúra
C65  Zhubný nádor obličkovej panvičky
C66  Zhubný nádor močovodu
C67  Zhubný nádor močového mechúra
C68  Zhubný nádor iných a bližšie neurčených močových orgánov
D41  Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močová sústava
IX. ZHUBNÉ NÁDORY OKA, MOZGU A INÝCH ČASTÍ CENTRÁLNEJ NERVOVEJ SÚSTAVY
C69  Zhubný nádor oka a očných adnexov
C70  Zhubný nádor mozgovomiechových obalov
C71  Zhubný nádor mozgu
C72  Zhubný nádor miechy, hlavových nervov a iných častí centrálnej nervovej sústavy
D32 Nezhubný nádor mozgovomiechových obalov
D42 Nádor mozgovomiechových obalov s neurčitým alebo neznámym správaním
D33 Nezhubný nádor mozgu a iných častí centrálnej nervovej sústavy
D43 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozog a centrálna nervová sústava
X. ZHUBNÉ NÁDORY S PÔVODOM ALEBO S PREDPOKLADANÝM PÔVODOM Z LYMFATICKÉHO, HEMOPOETICKÉHO A PRÍBUZNÉHO TKANIVA
C81  Hodgkinova lymfóm
C82-C86 Non-Hodgkinovove lymfómy
C82 Folikulový lymfóm
C83 Nefolikulový lymfóm
C84 Lymfóm zo zrelých T/NK buniek
C85 Iný a bližšie neurčený typ non-Hodgkinovho lymfómu
C86 Iný lymfóm z T/NK-buniek, bližšie určený
C88 Zhubná imunoproliferatívna choroba
C90  Mnohopočetný myelóm a zhubné nádory z plazmatických buniek
C91-C95 Leukémie
C91.0  Akútna lymfoblastová leukémia (ALL)
C91.1  Chronická lymfatická leukémia z B-buniek
C92.0  Akútna myeloblastová leukémia (AML)
C92.1  Chronická myeloická leukémia (CML)
C91 Lymfocytová leukémia
C92 Myeloická leukémia
C93 Monocytová leukémia
C94 Iná leukémia z bližšie určených buniek
C95 Leukémia z bližšie neurčených buniek
C96 - Iný a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva
D45 - Polycythaemia vera
D46 - Myelodysplastický syndróm
D47 - Iný nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva s neurčitým alebo neznámym správaním
XI. ZHUBNÉ NÁDORY ŠTÍTNEJ ŽĽAZY A INÝCH ŽLIAZ S VNÚTORNÝM VYLUČOVANÍM
C73  Zhubný nádor štítnej žľazy
C74  Zhubný nádor nadobličky
C75  Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr
D34  Nezhubný nádor štítnej žľazy
D35  Nezhubný nádor iných a bližšie neurčených žliaz s vnútorným vylučovaním
D44  Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: žľazy s vnútorným vylučovaním
XII. ZHUBNÉ NÁDORY NA NEPRESNE URČENÝCH, SEKUNDÁRNYCH A BLIŽŠIE NEURČENÝCH MIESTACH
C76  Zhubný nádor na iných nepresne určených miestach
C77  Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatických uzlín
C78  Sekundárny zhubný nádor dýchacích a tráviacich orgánov
C79  Sekundárny zhubný nádor na iných a bližšie neurčených miestach
C80  Zhubný nádor bez údajov o mieste
C97  Zhubné nádory mnohopočetné na viacerých nezávislých primárnych miestach
D09  Karcinóm in situ na iných a bližšie neurčených miestach
NEZARADENÉ INDE
D07 Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených pohlavných orgánov
D18 Hemangióm a lymfangióm
Stiahnuť XLSX Stiahnuť XLSX Stiahnuť XLSX