Preskočiť na hlavný obsah

Zoznamy onkologických liekov

Zoznamy onkologických liekov

V tejto časti Vám prinášame dva zoznamy onkologických liekov:

  1. Link na webovú stránku ONKOportal.sk, ktorý ponúka aktualizovaný prehľad inovatívnych onkologických liekov registrovaných Európskou liekovou agentúrou (EMA) s uvedením vyhodnoteného klinického prínosu podľa ESMO (European European Society for Medical Oncology), tzv. ESMO-MCBS. Ak ESMO k danému lieku skóre neuvádza, vypočítané je podľa ESMO metodológie v Národnom onkologickom inštitúte. Keď ESMO dané skóre doplní, aktualizované je podľa ESMO-MCBS.

    Onkoportal.sk poskytuje komplexný prehľad onkologických liekov, a to predovšetkým o vyhodnotenom klinickom prínose podľa ESMO a o podmienkach ich dostupnosti na Slovensku. Ministerstvo zdravotníctva SR aktualizuje každý mesiac podmienky úhrady liekov na stránke https://www.health.gov.sk/?zoznam-kategorizovanych-liekov a publikuje aj platné indikačné a preskripčné obmedzenia (súbor Časť B: Indikačné obmedzenia). Nakoľko indikačné obmedzenia môžu byť užšie než sú registrované indikácie lieku, na webovej stránke Onkoportal.sk tieto informácie porovnávame, vyhodnocujeme a zverejňujeme.

  2. Zoznam onkologických liekov, ktorý pripravuje a pravidelne aktualizuje Národný onkologický inštitút v spolupráci s renovovanou medzinárodnou spoločnosťou v oblasti zdravotníckych dát IQVIA. Zoznam poskytuje prehľad všetkých onkologických liekov, ktoré boli registrované Európskou liekovou agentúrou (EMA) a informáciu o ich dostupnosti pre lekárov a pacientov na Slovensku.

    Zoznam poskytuje prehľad schválených liekov a liekov prioritne dostupných cez štandardnú kategorizáciu liekov zverejňovanú na stránke MZSR (https://www.health.gov.sk/?zoznam-kategorizovanych-liekov) s platnosťou od prvého dňa aktuálneho mesiaca. Ministerstvo zdravotníctva SR spolu s kategorizačným zoznamom publikuje aj aktuálne platné indikačné a preskribčné obmedzenia (súbor Časť B: Indikačné obmedzenia). Indikačné obmedzenia sa môžu odlišovať od indikácií v platnom súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC).

    Náš zoznam obsahuje aj lieky, ktoré ku dňu generovania údajov neboli ešte zaradené do štandardnej kategorizácie. Niektoré molekuly môžu byť v súčasnosti hradené aj nad rámec kategorizácie (tzv. lieky na výnimku). Aktuálne zoznamy takýchto liekov sú dostupné na web stránkach zdravotných poisťovní na Slovensku.

Dátum poslednej aktualizácie: 31.05.2021.

ATC kód Aktívna látka Kategorizácia liekov Link Žiadosti do poisťovne
{{liek.atc_kod}} {{ liek.aktivna_latka }} Indikačné obmedzenia

*1 Napr. lieky hradené nad rámec kategorizácie

Zdrojový súbor poskytnutý spoločnosťou IQVIA je dostupný na vyžiadanie emailom na adresu: robert.babela@noisk.sk

Lieky hradené nad rámec kategorizácie môžete nájsť tu:
VšZP: https://www.vszp.sk/poskytovatelia/zdravotna-starostlivost/zoznam-liekov/zoznam-liekov-ktore-hradi-vszp-nad-ramec-kategorizacie/
Dôvera: https://www.dovera.sk/lekar/predchadzajuci-suhlas
Union: https://www.union.sk/lieky-hradene-nad-ramec-kategorizacie

Linky na nové registrované lieky

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že táto časť je určená iba pre odbornú verejnosť.